Çocuklar İçin Bakıcının Önemi

21 Ekim 2019
Bakıcılar, biz yanlarında olmadığımızda çocuklarımıza eşlik eden, onların sorunlarını çözen ve onları büyüten insanlardır. Bu nedenle, çocuklarımıza bakıcı seçerken bizimle aynı değerleri paylaşan kişiler olmalarına özellikle dikkat etmemiz gerekir.

Günümüzde ailelerin yapısı incelendiğinde, hem anne hem de babanın çalıştığı ailelerin oranının günden güne arttığını görürüz. Bu durum, iş ve aile hayatının birlikte ve sorunsuz bir biçimde yürütülmesinin de gitgide daha zor olduğu anlamına gelmektedir. Çalışan anne ve babalar, gün içerisinde çocuklarına bakması için onları başka kişilere emanet etmektedirler. İşte bu noktada bakıcı ve çocuklarımızın hayatlarında bakıcının önemi ortaya çıkmaktadır. Çocuklarımız için son derece önemli bir yere sahip olan bu insanlar, bir süre sonra adeta ailenin bir bireyi haline gelir.

Bakıcının Önemi ve Rolü

İş hayatına dönme zamanı geldiğinde, çocuk bakımı açısından anne ve balaların önünde birkaç seçenek bulunur. Bu ailelerin büyük bir bölümü, çocukları için bir bakıcıyı tercih ederler. Bu tercihin, örnek olarak bir kreşe gönderme seçeneğine göre en büyük ve ayırt edici avantajı, bakıcının çocukla birebir ve kişisel olarak ilgilenme imkanının bulunmasıdır.

Tam olarak da bu yüzden bakıcının önemi ortaya çıkmaktadır. Bu kişilerin çocukların hayatında kişinin ne denli hassas bir yer edindiği özel olarak vurgulanması gereken bir konudur. Bu kişiler, çocuklarımızın günlük hayatlarının önemli bir bölümünü paylaştıkları insanlardır. Çocuklarımızı dinler, onları gerektiğinde sakinleştirir ve duygusal anlamda gerekli desteği sunarlar. Onların beslenmelerini sağlar, küçük yaralarını tedavi eder ve kimi zaman da banyolarını yaptırıp henüz anne ve babalar gelmedilerse onları yataklarına yatırarak uyuturlar.

Çocukların bakıcıları ile aralarında oluşan bağ çok derin ve onlar açısından oldukça faydalıdır. Eğer aralarındaki bu bağ sağlıklıysa, çocuklarımızın kendilerine olan saygısı ya da öz saygıları da daha kuvvetli olacaktır. Çünkü bu bağ sayesinde çocuklarımız daha sosyal birer birey olarak büyür ve anne ve babalarından yoksun geçirdikleri zaman dilimlerini daha olumlu bir biçimde değerlendirme şansına sahip olurlar.

Çocuğumuz İçin Bakıcı Seçerken Nelere Dikkat Etmeliyiz?

Bakıcının önemi  ve çocuklarımızın hayatlarında oynadıkları bu çok kritik rolü dikkate aldığımızda, onların hassas dönemlerinde bu denli ciddi bir yere sahip olacak insanların ne tür özelliklere sahip olmaları gerektiğini yeterince düşünmemiz gerekmektedir.

Bakıcı bakıyor çocuk okuyor

Birçok ailenin çocuklarına bakmak ve aynı zamanda günlük ev işlerini yapmak için aynı kişileri tercih ettiğini görürüz. Bu durum, genellikle o kişinin çocuk bakımı konusunda çok belirgin birtakım özellikleri bulunmadığına işarettir. Eğer imkanınız varsa, bu iki işi birbirinden ayrı tutmanız son derece yerinde bir davranış olacaktır. Yani çocuğunuza bakacak olan kişinin psikoloji, pedagoji ya da erken çocukluk eğitimi almış olan biri olmasını tercih etmeniz daha doğru bir seçim olacaktır.

Özellikle çocuklar çok küçük olduklarında ya da özel bazı ihtiyaçları bulunduğunda, onlardan sorumlu olacak kişilerin yeterli bilgiye sahip olmaları gerekmektedir. İdeal bir bakıcının çocukların gelişim süreçlerini anlayabilecek eğitim ve tecrübeye sahip olması ve bu süreçte onlara en iyi biçimde eşlik etmesi beklenmektedir.

Anne ve Babalar İle Bakıcılar Arasındaki Ortak Değerler

Bakıcı seçerken dikkat edilmesi gereken diğer bir temel faktör, bu kişinin anne ve babalar olarak bizlerle aynı ya da benzer değerleri ve vizyonu paylaşıyor olduğundan emin olmaktır. Ya da en azından çocuğumuza bakacak olan kişinin bizim kriterlerimiz ve eğitim anlayışımıza saygı duymasını bekleriz. Bu tür bir uyum ufaklıkların kendilerini daha huzurlu, güvenli ve mutlu hissetmeleri için önemli bir gereksinimdir.

İdeal bir bakıcı ile anne ve babaların paylaşması beklenen temel bazı değerler şu şekilde sıralanabilir:

Bakıcının Katılımcı Bir Kişiliğe Sahip Olması

Çocuğumuza bakacak olan kişinin, her zaman kendi isteklerini çocuklarımıza dikte etmek yerine, onlara karar verme olanağı sunması ve uzlaşmaya açık bir tutum sergilemesi önemlidir. Örnek olarak evdeki kardeşlere hangi oyunu oynamaya karar vermeleri konusunda özgürlük tanımak ve kendi aralarında anlaşarak bir karara varmalarına izin vermek, çocukların daha güvenli ve kendilerine duydukları güveni artıran bir ortamda büyümelerine yardımcı olacaktır.

Empati

Bakıcının, bir sorun yaşadıklarında çocuklarımızı duygusal olarak anlayabilecek ve onları yatıştırabilecek bir karakterde olması gerekmektedir. Bu kişiliğe sahip insanlar, çocukların seslerini duyan, onlara değer veren ve onları seven, onlara her zaman yakın tutum sergileyen bir karaktere sahip olurlar.

Çocuk ve bakıcısı dans ediyor

Bir Bakıcıda Bulunması Gereken En Önemli Özelliklerden Biri: Pozitiflik

Çocuklarla pozitif cümlelerle diyalog kurmak kesinlikle tavsiye edilen bir davranış türüdür. Yani onlara ne yapmamaları gerektiği yerine nasıl davranmaları gerektiğini söylemek, bu pozitif yaklaşımın en temel özelliğidir. Örnek vermek gerekirse, “Oyuncaklarını her yerde dağınık bırakma!” cümlesi yerine “Lütfen oyuncaklarını oyuncak kutusunun içine koy!” demek çok daha faydalı ve pozitif bir yaklaşım olacaktır.

Eğer bu tip isteklere açıklamalar da eklenirse, bu durum çocukların körü körüne bir itaat içerisinde değil, ikna olarak ve kendi istekleriyle hareket etmelerine yardımcı olacaktır. Yukarıda verdiğimiz örnek üzerinden devam edersek; “Eğer oyuncaklar dağınık bir biçimde yerde kalırsa, birisi istemeden de olsa onları kırabilir.” cümlesi, çocuğun oyuncaklarını toplaması ve ikna olması için çok güzel bir açıklama olacaktır.

Otokontrol

Çocuklarla ilgilenme söz konusu olduğunda vazgeçilmez özellikler arasında en önde gelenlerden ikisi elbette sakin ve sabırlı olmaktır. Çocuğumuz için tercih edeceğimiz bakıcı, çocuğun bir öfke nöbetinde kendini kaybetmeyen bir kişiliğe sahip olmalıdır. Ona kendini ifade etmesi için yeterince şans tanımalı ve bağırıp çağırmadan sakin ve saygılı bir biçimde onu sakinleştirerek normal hale getirmeyi başarabilmelidir.

Çocuğumuza bakıcı seçerken, aday kişinin yukarıda sıraladığımız çok önemli değerleri bizimle paylaşıp paylaşmadığını belirlemek için en uygun ortam ilk görüşme olacaktır. Ona, her gün karşı kaşıya kalabileceği çeşitli durumlarda nasıl davranacağını sorun. Tüm bunların da ötesinde, daha önceki tecrübeleri ve çalıştığı yerlere ilişkin ne tür bilgiler verdiğine dikkat edin. Bu işi tutkuyla isteyen bir kişi, daha önce yardım ettiği aileler hakkında duygusal ve sevgi dolu cümlelere kuracaktır.

  • de Piaget, T. D. D. C. (2007). Desarrollo Cognitivo: Las Teorías de Piaget y de Vygotsky.
  • Mayer-Spiess, O. C. (1996). La asertividad: expresión de una sana autoestima. Desclée de Brouwer.