Molar Gebelik Nedir?

Molar Gebelik Nedir?

Son Güncelleme: 02 Temmuz, 2018

Molar gebelikler, döngünün sonuna ulaşmayan gestasyonel anormalliklerdir. Döllenme ürünü hızla büyüyen bir kist kümesine dönüştüğünde ortaya çıkarlar.

Teknik açıdan plasentada oluşan hücreler olan trofoblastlar kontrolsüz bir şekilde yeniden üretilir ve hidatidiform mol denilen şeyi oluştururlar.

Bu atipik gebelikler tam veya kısmi olabilir:

 • Kitle embriyonik formasyon içermiyorsa tamdır.
 • Kistlerin kütlesine ek olarak bir embriyo bulunduğunda kısmidir.
 • Kistlerle yer paylaşan ikizler de mevcut olabilir.

Bu tip gebelik genellikle genetik hatalardan kaynaklanır. Tam molar gebelik durumunda, bir veya iki sperm boş bir yumurtayı döllemekte ve genetik katkı bir bütün olarak babadan gelmektedir.

Kısmi molar durumunda, anneden genetik materyal bulunur, ancak babanın genetik materyali çoğaltılır. Nihai sonuç, normal kabul edilenin 46 kromozom yerine 69 kromozomlu bir embriyodur.

Kısmi molar gebeliklerde, ne yazık ki embriyolar gelişmeyecek ve anormal kitleler tarafından aşılacaktır.

Bu tür durumlar ne sıklıkla gerçekleşir? Her 1000 gebelikten yaklaşık 0,5 ile 1’inde molar gebelik görülür.

Molar gebelikte risk faktörleri

Aşağıdaki maddeler risk faktörleri olarak kabul edilir:

 • 40 yaşın üstündeki kadınlarda gebelik. Bu yaş grubundaki gebeliklerde daha yüksek oranda hidatidiform mol görülmüştür.
 • Daha önce molar gebelik geçirmiş olmak.
 • Düşük geçirmiş olan hamile kadınlar.
 • Beslenme düzeninde az protein ve karotenin (A vitamini) olması gibi beslenme eksiklikleri.
 • Yardımlı doğurganlık tedavileri.
molar hamilelik belirtileri


Molar gebelikler ve semptomları nasıl tespit edilir?

Genel olarak, hamile anne amenore, mide bulantısı ve abdominal büyüme gibi tipik hamilelik belirtileri hissedecektir.

Genelikle sağlıklı bir hamilelikle uyuşmayan semptomlar belirir ve bunlar kontrol ve tanı ihtiyacını ortaya çıkarır.

Bu işaretlerden bazıları:

 • Vajina veya dokulardan bir küme şeklinde kan kaybı
 • Mide bulantısı ve kusma
 • Yüksek tansiyon
 • Alt uzuvların şişmesi
 • Anemi
 • Yumurtalık kistleri
 • Çok büyük veya çok küçük rahim
 • Uterus kesesinde hareketler ve kalp atışı gibi fetal aktivitenin eksikliği.

Her iki durumda da bir uzman, bir inceleme yaparak hamilelik hormonu hCG’nin yüksek seviyelerde bulunup bulunmadığını anlayabilecektir.

Pelvik analiz ve ultrason uygulayarak rahmin anormal boyutunu ve kümelerin ve embriyonun oluşumunu tespit edebilirler.

Molar gebelik genellikle genetik hatalar nedeniyle ortaya çıkar.

Molar gebelikler tıbbi olarak nasıl tedavi edilir?

Molar gebelik genellikle düşüğe yol açar. Bunu önlemek için kitlenin cerrahi müdahale veya ilaçlarla çıkartılması gerekir.

Her halükârda, bunlar embriyoya sahip olmayan veya embriyonun hayatta kalma şansı olmayan hamileliklerdir.

Molar dokuları çıkardıktan sonra izlerin kalması ve dolayısıyla yeniden molar kütle üretimi riski vardır. Anormal dokunun bu proliferasyonu, kalıcı gestasyonel trofoblastik neoplazi üretir.

Bu durum tam molar gebeliklerde % 15 ila % 20 ve kısmi molar gebeliklerde % 5 oranında görülmektedir.

Molar gebelik genellikle düşüğe yol açar. Bunu önlemek için kitlenin cerrahi müdahale veya ilaçlarla çıkartılması gerekir.

Molar gebeliklerin olası komplikasyonları

Molar gebeliklerin neden olduğu durum karmaşık olabilir.

 • Bu atipik gebeliklerdeki olası komplikasyonlar karşısında, doğru teşhis kadının üreme sağlığını korumaya ve gelecekteki normal gebelik olanaklarını artırmasına izin verir.
 • Bir yandan, kitle, uterus dokusuna derinlemesine nüfuz ederek ağrıya ve vajinal akıntı ile kanamaya neden olur. Molar gebeliklerde, fetüs büyümez.
molar gebelik fetüs
 • Diğer taraftan, gestasyonel trofoblastik neoplazi ortaya çıktığında, bir tür kanser olan koriokarcinoa destruens geliştirme şansı yüksektir. Bu kanser türü, kemoterapi ile tedavi edilir ve şiddetine bağlı olarak, histerektomi yapılması gerekli olabilir. Preeklampsi, kitle nedeniyle kan basıncının yükselmeye başlaması halinde başka bir olasılıktır.
 • Bir başka nadir komplikasyon da tiroid bezini etkiler.

Molar gebelik sonrası ne yapmalı?

Bu başarısız hamilelik deneyimini yaşayan bir kadın, tanı ve tedavi zamanında gerçekleştiyse, her zaman tıbbi gözetim altında olarak yeniden hamile kalabilir.

Genellikle, doğum uzmanları bir yıl beklemenizi tavsiye eder, bu süre içinde üreme sisteminin sağlığını korumak için molar kalıntı olup olmadığını kontrol etmelisiniz.


Tüm alıntı yapılan kaynaklar, kalitelerini, güvenilirliklerini, güncelliklerini ve geçerliliklerini sağlamak için ekibimiz tarafından derinlemesine incelendi. Bu makalenin bibliyografisi güvenilir ve akademik veya bilimsel doğruluğa sahip olarak kabul edildi.


 • Embarazo molar. Protocolos SEGO. Prog Obstet Ginecol 2004; 47 (8): 400-4.
 • Calero F. Enfermedad trofoblástica gestacional. Actual Obstet Ginecol 1989; 1:3.
 • Mangili G, Lorusso D, Sechl M, et al.: Trophoblastic disease review for diagnosis and management. International Journal of Gynecological Cancer 2014; 24, 53: S109-S116.

Bu metin yalnızca bilgilendirme amaçlı sunulmuştur ve bir profesyonelle görüşmeyi yerine geçmez. Şüpheleriniz varsa, uzmanınıza danışın.