Örtülü Doğum Nedir?

Örtülü Doğum Nedir?

Son Güncelleme: 02 Kasım, 2018

“Örtülü doğum” ifadesini duymamış olanlar bunun doğum sırasında meydana gelen bir tür anormallik ya da bozukluk anlamına geldiğini düşünebilir. Bu ifadeye aşina olanlar ise bunu mistik bir olay olarak görebilir.

Bu makalede sizlere, örtülü doğumun ne olduğunu açıklayacağız. Duymuş olabileceklerinizin aksine örtülü doğum çok nadir gerçekleşir ve diğer alışılmadık olaylar gibi doğum sırasında meydana gelir.

Örtülü doğumun pratikte anne ve bebek üzerinde bir etkisi yoktur. Bununla birlikte, bunu deneyimleyen doktorlara göre bu, büyülü bir şeydir.

Örtülü doğum nedir?

Bebeğin rahmi  (genellikle doğum kanalı yoluyla) amniyotik sıvıyla kaplı halde terk etmesine örtülü doğum denir.

Tipik bir doğumda gerçekleşenlerin aksine, örtülü doğumda kese açılmaz ve doğuma şahit olanlar bebeği amniyotik sıvının içindeyken, sanki hala annesinin rahmindeymiş gibi görme şansını bulur.

cenin

Bu tür doğuma verilen diğer isimler nelerdir?

Bu tür doğumlar “örtülü doğum” ifadesinin yanı sıra popüler kültürde çeşitli isimlerle bilinir. En caul doğum, kızın örtüsüyle doğum ve keseli doğum bunlardan bazılarıdır.

Doğum mucizesi hayat boyunca mutlu olmak için yeterlidir. Hayattan keyif alan, hayatın sunduklarından da keyif alır.

Örtülü doğum bebeğe zaralı mıdır?

Doktorlar doğumdan sonra göbek bağını kesmek ve bebeğin nefes almasını sağlamak için keseyi yırttıkları sürece çocuk herhangi bir tehlikeyle karşı karşıya değildir.

Doğumda meydana gelebilecek herhangi bir bozukluk doğum gerçekleşmeden önce amniyotik kese yırtılsa da yırtılmasa da aynı sebeplerden ortaya çıkar.

Bu durumun bebeğe bir faydası var mıdır?

Bu durumun bebeğe bir faydası yoktur. Önceleri amniyotik sıvı içinde doğan çocukların dışarıdaki patojenlerden çok daha uzun süre korunduğuna inanılıyordu, oysa şimdi bunun bir söylentiden daha fazlası olmadığını biliyoruz.

Ayrıca, bebek doğduğu andan itibaren kesenin içinde çok kısa süre kalır. Bebeği sadece birkaç saniye içinde tutan örtü, ona sonradan karşılaşacağı enfeksiyonlara karşı bağışıklık kazandırmaz.

örtülü doğum 2

Örtülü doğum ne kadar sık görülür?

Örtülü doğum nadir görülür. Genellikle, amniyotik kese doğumdan önce parçalanır ve bu annenin doğuma yaklaştığının işaretlerinden biridir.

Öte yandan, örtülü doğum sezaryen doğumdansa normal doğumda daha yaygın olarak görülür.

Bir insanın doğumu nasıl ve nerede olursa olsun evrenin en inanılmaz olaylarından biridir.

Bazı insanlar neden bu tür doğumu büyülü bir şey olarak görür?

Bazı insanlar bu doğumu ilahi bir dokunuşa yorarlar. Bunun en önemli sebebi doğumu görenlerin içinde bulunduğu duygulardır.

Örtülü doğuma tanık olanlar, bebeğin “henüz doğmamış” halindeki hareketlerini seyrederken kendilerini kısa süreliğine rahmin içindeymiş gibi hissederler.

Örtülü doğumun, hayatının başlangıcının açıkça görülebileceği benzersiz ve sıra dışı bir olay olduğu söylenir.

Daha önceleri (ve bazı kültürlerde halen görüldüğü gibi) bu şekilde doğmanın bebeği gelecekte manevi bir korunmaya aldığına ve bu yüzden bebeğin o andan itibaren daima fazlasıyla mutlu olacağı anlamına geldiğine inanılıyordu.

Bununla birlikte, bugün bildiğimiz ve büyük ihtimalle doğru olduğu kadarıyla örtülü doğum bilimin bir cilvesi ve pek çok batıl inanç ve görüş doğuran ilginç bir olaydır.


Tüm alıntı yapılan kaynaklar, kalitelerini, güvenilirliklerini, güncelliklerini ve geçerliliklerini sağlamak için ekibimiz tarafından derinlemesine incelendi. Bu makalenin bibliyografisi güvenilir ve akademik veya bilimsel doğruluğa sahip olarak kabul edildi.


  • Vázquez Lara JM, Rodríguez Díaz L, Palomo Gómez R, Romeu Martínez M, Jiménez García MA, Pérez Marón S, Rivero Gutiérrez C, Riesco González FJ, Arroyo Molina JA, Martínez AlsinaN, Vega Gómez M, Vázquez Lara MD RDD. Manual Básico de Obstetricia y Ginecología.; 2014. http://publicacionesoficiales.boe.es/
  • Vivas D. Obstetricia y Ginecologia.Guia de Actuacion. (Panamericana EM, ed.).; 2014. http://www.circulomedicodezarate.org/e-books/Obstetricia-Ginecologia-Guia-de-Actuacion.pd.
  • Morgan-Ortiz F, Morgan-Ruiz F, Quevedo-Castro E, Gutierrez-Jimenez G. Anatomía y fisiología de la placenta y líquido amniótico. Rev Med UAS. 2015; 5(4): 156-164.
  • Aragón-Hernandez JP, Ávila-Vergara MA, Beltrán-Montoya J, Calderón-Cisneros E. Protocolo clínico para inducción del trabajo de parto: propuesta de consenso. Ginecol Obstet Mex. 2017; 85(5):314-324

Ben Anneyim sayfasının içerikleri sadece eğitim ve bilgilendirme amaçlıdır. Hiçbir zaman bir profesyonelin teşhis, tavsiye veya tedavisinin yerine geçmezler. Herhangi bir şüpheniz varsa, güvenilir bir uzmana danışmak en iyisidir.