Waldorf Yaklaşımı: 5 Eğitim Anahtarı

Waldorf yaklaşımı, 20. yüzyılın başında geliştirilmiştir. Bu yöntem, günümüzde en iyi bilinen alternatif eğitim sistemlerinden biridir.
Waldorf Yaklaşımı: 5 Eğitim Anahtarı

Son Güncelleme: 22 Haziran, 2019

Bu yaklaşım, Alman filozof Rudolf Steiner’ın araştırma ve öğretilerinden geliyor. Steiner, her yaş aralığına uygun gelişim temelli bir öğrenme programı arayışındaydı. Yani her çocuğun gelişimine uyarlanmış dengeli bir eğitim sistemi oluşturmak istiyordu.

Bu yaklaşımın metodolojisi, her çocuğun bireysel yeteneklerinin oluşumunu teşvik eder. Öğrencilerin okudukları içerik tek odak noktası değildir. Öğretim için kullanılan süreçlere de odaklanılır.

Bunu yapmak için eğitim gelişimini her biri farklı etkinliklere sahip dört aşamaya ayırır.

Waldorf Yaklaşımı ve 5 Anahtarı

“Yaşamda, bilgiye yolculuk, bilginin kendisinden daha değerlidir.”

–Rudolf Steiner–

Waldorf yaklaşımı çok benzersiz bir yöntem. Bu nedenle birçok açıdan eleştiriliyor. Geleneksel yaklaşımdan daha özgür bir eğitim sistemi öneriyor. Bunun nedeni, çocukları bilgi düzeylerine göre değerlendirmenin özgüvenlerini zedeleyebileceği düşüncesidir. Waldorf eğitim sisteminin anahtar noktaları şunlardır:

Waldorf yaklaşımı ve sınıf
  1. Sanatsal becerilerin ve hayal gücünün gelişiminin vurgulanması. Waldorf yaklaşımına göre, bu beceriler çocukların kendilerini doğal şekilde ifade etmesini teşvik eder. Bunların gelişim ve bilgi edinmek için en iyi yol olduğuna inanılır.
  2. Sınav yok. Bu yöntem, her öğrencinin motivasyonunu ve kişisel gelişimini teşvik eder. Eğitimciler bunun çocuğun özgüvenini koruduğuna inanıyorlar. Kendi hızlarında hareket ettiklerinde çocuklar öğrenmekten daha fazla zevk alır ve ilgilerini çeken şeyleri keşfedebilirler.
  3. Çocuklar kendi ders kitaplarını oluştururlar. 2 numaralı noktadaki prensiplere uygun olarak, ders kitabı yoktur. Her öğrenci, günlük çalışmalarından ve kişisel deneyimlerinden kendi kişiselleştirilmiş kitaplarını yapar.
  4. Okul ortamı evin bir uzantısıdır. Sadece sıcak renkler, açık alanlar, doğa ve el yapımı oyuncaklardan ibare değildir bu alan . Her aşamada, çocuğa bir eğitmen eşlik eder. Bu kişi hem çocuk hem de ailesiyle bağ kurar. Bu, öğretmenin çocuğu en iyi şekilde anlamasına ve yardım etmesine yardımcı olur.
  5. Özgür, kendiliğinden, doğal öğretme ve öğrenmeyi teşvik etmek. Öğrencinin çevresiyle etkileşimi çok önemlidir. Öğretim sadece belirli kavramları öğretmekle sınırlı değildir, “nasıl” ve “neden” sorularının cevaplarını öğretmek de esastır. Bu, öğrencileri büyüdükçe kendi çevreleriyle ilgili kendi fikirlerini oluşturmaya motive eder.

Waldorf Eğitiminin Aşamaları

Tıpkı diğer eğitim sistemlerinde olduğu gibi, Waldorf Yaklaşımı da okul öncesi eğitimine başlar. Çocukların ilk adımlarıyla başlayan bu aşama, güvenli, şefkatli ve yapılandırılmış bir ortam hedefler. Burada çocuklar çekinmeden keşfedebilirler.

Taklit ve oyun yoluyla yeni şeyler öğrenirler, aynı ek aktiviteler de vardır. Bu şekilde, tanıdık bir ortamda yeni şeyler öğrenirler. Motor becerilerini geliştirmeye ek olarak yaratıcılık, hayal gücü ve inisiyatif alarak bilgi kazanmayı öğreneceklerdir. Ayrıca hafızalarını, organizasyon becerilerini ve hepsinden önemlisi, doğal dünyanın tadını çıkarma isteği ve meraklarını geliştirecekler.

12 Senelik Eğitim Döngüsü

Günümüzde okullardaki süre genellikle 5 yıl ilkokul, 3 yıl ortaokul ve 4 yıl lise şeklinde. Ancak Waldorf pedagojisinde ilkokul 8 yıl, ortaokul 2 yıl ve lise 2 sene sürer. Bu aşamaların her biri, her bir çocuğa uygun olan çeşitli etkinliklere odaklanır.

“Bir çocuğun okul yıllarında öğrendiği her şey pratik yaşamlarına uzanabilmelidir.”
–Rudolf Steiner–

İlkokul çocuğun dünyayı keşfetmesine, ilgisini ve coşkusunu geliştirmeye odaklanır. Kavramlar sanatsal bir şekilde öğretilir. Öğrenme sürecine, işlem kapasitesine ve genel kavrayışa öncelik verir.

öğretmen ve öğrencileri

Öte yandan, ortaokulda asıl amaç, öğrencileri kendi görüşlerine sahip olmaları için motive etmektir. Bir kavramı öğrenmek için kendilerini “ne” ile sınırlamak yerine, “nasıl” sorusunu da keşfederler.

Sınıf içi etkinlikler deney ve araştırmaya odaklanır. Daha bilimsel, kesin ve nesnel hedefler vardır, ancak sanat dersleri de ihmal edilmez.

Son olarak, lisede çocuklar teknoloji, sosyal bilimler, beşeri bilimler ve sanat konularına odaklanma arasında seçim yapabilir. Bu aşama gençlere dünyada nasıl bir fark yaratabileceklerini gösterir. Doğru olmayan veya iyileştirilmesi gereken şeyleri değiştirebileceklerini öğrenirler. Faaliyetler, dersler ve sosyal çalışmayı birleştirir.


Tüm alıntı yapılan kaynaklar, kalitelerini, güvenilirliklerini, güncelliklerini ve geçerliliklerini sağlamak için ekibimiz tarafından derinlemesine incelendi. Bu makalenin bibliyografisi güvenilir ve akademik veya bilimsel doğruluğa sahip olarak kabul edildi.


  • Mestres, A. F. (2015). Pedagogía Waldorf: Trabajar la creatividad para fomentar la Educación Emocional en Educación Infantil. Universidad internacional de la Rioja.
  • Moreno, M.M. (2010). Pedagogía Waldorf. Arteterapia. Papeles de Arteterapia y Educación Artística Para La Inclusión Social.
  • Rodríguez Grajal, E. (2012). Pedagogía Waldorf: un enfoque en educación. (Trabajo de Fin de Grado). Universidad Internacional de la Rioja, Barcelona. https://reunir.unir.net/bitstream/handle/123456789/530/Rodriguez.Elisabet.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Bu metin yalnızca bilgilendirme amaçlı sunulmuştur ve bir profesyonelle görüşmeyi yerine geçmez. Şüpheleriniz varsa, uzmanınıza danışın.