Zorbalığın 5 Tipi

Zorbalığın 5 Tipi

Son Güncelleme: 01 Temmuz, 2018

Çocukların okulda zorbalığa uğraması ne yazık ki, dünyada sıkça karşılaşılan bir sorundur. Zorbalık birçok farklı şekilde ortaya çıkabilir: Fiziksel ve psikolojik anlamda zorbalığa uğramak zorbalık tiplerine sadece iki örnektir. Bu makalede, beş farklı zorbalık tipinden bahsediyoruz.

Çocuğunuzda tuhaf davranışlar fark ederseniz bu dikkat edilmesi gereken ciddi sorunları işaret ediyor olabilir. Zorbalık da bu ciddi sorunlardan biridir.

Bu tarz bir sorunu fark edebilmek güçlü bir annelik içgüdüsünün yardımı ile mümkündür. Bazı zorbalık türleri, fiziksel değil zihinsel izler bırakır.

Zorbalığın 5 Tipi

1. Fiziksel Zorbalık

Bu, fark edilmesi biraz daha kolay olan zorbalık türlerinden biridir. Çocukta fiziksel bir istismar sonucu oluşan lezyon ya da izler bulunabilir.

Bu, bir ya da daha fazla saldırganın dahil olduğu itme, vurma gibi olayları içerir.

Bazı durumlarda, fiziksel istismar daha da ileri gidebilir: Hatta saldırgan, çocuğa zarar vermek için eşyalarını çalmak ya da eşyalarına zarar vermek gibi yollara başvuruyor olabilir. Bu tipteki zorbalık davranışı genellikle herkesin ortasında yapılır, bu da mağdurun psikolojik hasarını arttıracak yönde etki gösterir.

Bu tip zorbalıkla baş edebilmek için yetişkinlerin devreye girmesi gerekmektedir. Saldırganlar ile, fiziksel şiddetin herhangi bir şeye çözüm olmadığını anlamaları için diyalog içinde bulunulmalıdır.

Zorbalık davranışı devam ederse, saldırgan cezalandırılmalıdır.

2. Psikolojik Taciz

Bu tür zorbalıkların anlaşılması biraz daha zordur. Hem erkeklerde hem de kızlarda görülebilir. Bu türden bir istismarın kurbanları genellikle, uğradıkları psikolojik tacizin sebep olduğu olumsuz duyguları gizler.

Yapılan şakalar, alaycı ve incitici kelimeler ciddi travmalara ve bunun oluşturduğu duygusal karmaşaya sebep olur.

Suistimal, çocuğun ağırlık ve boy gibi fiziksel farklılıklarına ve ya etnik köken, din ve sosyoekonomik statü gibi durumlara dayanabilir.

ağlayan kız

Bu tür zorbalık yetişkinlerin gözlemi sonucu tespit edilebilir. Sözler bazen çocuğa fiziksel şiddetten daha fazla zarar verebilir. Bu tür zorbalıklara hiçbir koşulda izin verilmemelidir.

3. Sanal Zorbalık

Siber zorbalık ve ya sanal zorbalık, en yeni zorbalık türlerinden biridir. Dijital yollardan zarar vermek ve bir kişinin mahremiyetini ihlal etmek şeklinde ortaya çıkar.

Sosyal medya ya da anlık mesajlaşma platformları gibi ortamlar aracılığıyla gerçekleşebilir.

Bu tür zorbalıkta mağdurun sürekli taciz edilmesi söz konusudur. Ayrıca, sahte söylentilerin yayılması ya da zorbalıktan muzdarip olanların sosyal hayatını ciddi biçimde etkileyebilecek özel materyallerin açıklanması gibi durumları da içerebilir.

Siber zorbalıkta kullanılan yaygın yöntem, liste ya da sıralama yapılmasıdır. Bu listeler, çocukları güzelliklerine, karizmalarına ya da diğer niteliklerine göre sıralamak için yapılır.

Ön yargının artması ve dış görünüşün fazlaca önemsenmesinin yanı sıra, listelerde üst sıralarda olmayan çocuklar için kırıcı olur.

Bu tür davranışları tamamen ortadan kaldırmak için eğitim gereklidir. Çocuklara, başkalarına zarar vermeden teknolojiyi nasıl sorumlu bir şekilde kullanacakları öğretilmelidir.

Ayrıca, ebeveynlerin çocuklarının internette yaptıkları ve gözlemledikleri şeyler üzerinde belli bir kontrole sahip olmaları sağlıklıdır.

Hatta ebeveynlerin çocuklarının gidebileceği yerleri sınırlamalarına yardımcı olan yeni uygulamalar geliştirilmiştir.

“Fiziksel zorbalık, fark edilmesi biraz daha kolay olan zorbalık türlerinden biridir. Çocukta fiziksel bir suistimal sonucu oluşan lezyon ya da izler bulunabilir.”

4. Sosyal zorbalık

Bu tür zorbalık sosyal ilişkilerle bağlantılıdır. Sosyal zorbalığın kurbanı, her türlü olay ve etkinlik sırasında genellikle bir kenara bırakılır. Mağdur genellikle göz ardı edilir ve herhangi bir olaya dahil edilmez.

Bu, bir arkadaş grubunda, futbol takımlarında, dans ekiplerinde ya da herhangi bir aktivite türünde gerçekleşebilir. Ayrıca doğum günü partilerinde de olabilir.

Sanal taciz gibi diğer zorbalık türleri ile birleşebilir. Çocuğun dışlandığı fotoğrafların ya da videoların yayınlanması, kendilerini kötü hissetmelerine neden olabilir.

Bu tür bir zorbalığın tespiti için, ebeveynler çocuklardaki ani ruh hali değişikliklerinin gözlemcisi olmalıdır.

Mağdur, grup faaliyetlerine katılmayı reddedebilir ya da o gün okulda arkadaşlarıyla neler yaptığını paylaşmak istemeyebilir.

Zorbalık ve sosyal dışlanmanın önlenebilmesi için, çocuklara hoşgörülü olmanın öneminin öğretilmesi gerekir. Çocuklar farklılıklara saygı göstermeli, destekleyici olmalı ve katılımı teşvik etmelilerdir.

Tolerans temel bir değerdir, ancak sadece okuldan öğrenilebilinecek bir şey değildir. Eğitim evde başlamalı ve ebeveynler kendilerine düşen görevin bilincinde olmalıdır.

5. Cinsel taciz

Bu tür zorbalık genellikle ergenlik döneminde ortaya çıkmasına rağmen, daha önce de görülebilir. Saldırgan, önemsiz gibi görünen küçük jestlerle başlayabilir.

Kişinin özel bölgelerine dokunmak ya da istemedikleri birini öpmeye zorlamak cinsel tacizdir.

Çocuğa müstehcen yorumlar yapılmasıyla ya da pornografik materyallerin gösterilmesi ile de ortaya çıkabilir.

Bu çok hassas bir konudur ve önlenmesi hem ebeveynlere hem de öğretmenlere bağlıdır. Cinsel tacizi önlemek için en iyi araç erken ve etkili bir cinsel eğitimdir.

Eğitimciler ve veliler iki şeyi anlamalıdırlar. Birincisi, bu tür davranışlar kurbanın duygusal ilişkilerini uzun bir süre etkileyebilir. Başkalarına karşı uzun süreli güven eksikliğine neden olabilir.

Anlaşılması gereken ikinci şey ise saldırganın çocuk olması durumunda, ortaya çıkan davranışlar mutlaka cinsel suç olarak algılanmayabilir. Çocuklar bazen bunu bir oyun olarak görebilir ve eylemlerinin gerçek sonuçlarını anlamayabilir.

üzülen kız

Sonuç

Çocukluk ve okul yılları bir kişinin hayatındaki güzel aşamalardır.

Ebeveynlerin ve öğretmenlerin bu aşamalardan geçen küçüklere rehberlik etmesi önemlidir. Çocuklara neyin doğru ve neyin yanlış olduğunu öğretmek onların görevidir.

Pek çok durumda, saldırganları harekete geçiren şey saf kötülük değildir. Çocuklar, kötü davranışlarının sebebi olabilecek derin psikolojik sorunlardan muzdarip olabilir.

Bu durumda, çocuk hem saldırgan hem de kurban olabilir. Bu nedenle, ebeveynlerin ve öğretmenlerin her türlü zorbalığı önlemek için kapsamlı bir çalışma yapması önemlidir.


Tüm alıntı yapılan kaynaklar, kalitelerini, güvenilirliklerini, güncelliklerini ve geçerliliklerini sağlamak için ekibimiz tarafından derinlemesine incelendi. Bu makalenin bibliyografisi güvenilir ve akademik veya bilimsel doğruluğa sahip olarak kabul edildi.Bu metin yalnızca bilgilendirme amaçlı sunulmuştur ve bir profesyonelle görüşmeyi yerine geçmez. Şüpheleriniz varsa, uzmanınıza danışın.