Gelişim Hesaplayıcısı Nedir?

11 Şubat 2020
Bütün anne babalar, çocuklarının gelişimiyle yakından ilgilidir. İster entelektüel ister fiziksel olsun, çocuklarının kaydettiği ilerlemeyi gözlemlemeyi severler. Gelişim hesaplayıcısı da tam olarak bu sebeple oluşturulmuştur.

Gelişim hesaplayıcısı, çocuğun gelişimini ölçmek ve belirli standartlara göre gelişimi değerlendirmek için kullanılan aletlerdir.

Doğum öncesindeki dönemde bile bebeğin kilosu ve ağırlığı, anne babalar için bir endişe konusudur. Bu parametreler ebeveyne çocuğun gelişiminin doğru hızda olup olmadığını öğrenme imkanı tanır.

Doğum öncesi yapılan ölçümler, herhangi bir ihtiyaç halinde sorunu tespit etmek ve gerekli ilaç tedavisini uygulamak için kullanılır. Bu sebepten, gelişim hesaplayıcıları gerekli bir değerlendirme amacı haline gelmiştir.

Yüzdeli hesaplama

Yüzdeler, sonuçlar arasında karşılaştırma yapmak için kullanılan tanımsız bir ölçümdür. Söz konusu verileri değerlendirmek olduğunda, yüzdeler istatistik alanında sıklıkla kullanılır.

Veriler belirlendiğinde, sonuç normal veya standart olarak kabul edilen yüzdenin altında olabilecek bir değişkendir. Bu, gelişim hesaplayıcılarının dayandığı yöntemdir.

Örneğin, bir çocuğun kilosu ve boyu, çocuğun aynı yaş ve cinsiyet grubuyla karşılaştırıldığında nerede yer aldığını belirler. Gelişim hesaplayıcısı, sağlıklı bir çocuğun durumuna bağlı olan bir yöntem veya araçtır. İdeal yüzde, çocuğun gelişimini değerlendirmek için bir referans olarak kullanılır.

Gelişim hesaplayıcılarının sonuçlarını nasıl yorumlamak gerekir?

Yüzdeler, aynı yaş ve cinsiyetteki çocukları referans olarak alarak bir çocuğun gelişimini karşılaştırmaya yardımcı olur. Başka bir deyişle, eğer çocuğunuz kilo konusunda 50’lik yüzdedeyse, her 100 çocuktan %50’si ondan zayıf, %50’si ise ondan daha kilolu demektir. Bu nedenle, gelişim hesaplayıcıların tanımsız ve merkezi kenar boşlukları vardır.

Standart gelişim hesaplayıcılar 3, 19, 25, 50, 74, 90 ve 97 arasında ölçüm yapabilen geniş bir aralığı kapsayabilir. Pek çok durumda, ortalama ile aradaki fark 3’ten az veya 97’den fazla olmadıkça yüzdeler endişeye sebep olmaz.

çocuğun ağırlığını ölçmek

Gelişim hesaplayıcılar bilgilendiricidir. Çocuğu değerlendirirken göz önünde bulundurulması gereken diğer fiziksel, medikal ve hatta sosyal faktörler vardır.

Dünya Sağlık Örgütü, gelişim hesaplayıcılarının pratik değerini onaylamıştır. Hatta, çocuk gelişiminin farklı aşamaları boyunca doktorların bu hesaplayıcıları kullanması tavsiye de edilmektedir.

Gelişim hesaplayıcı cetveli

Bütün gelişim hesaplayıcı cetvellerinde, Dünya Sağlık Örgütü tarafından kabul edilmiş iki eksen vardır. Yatay eksen yaşı ifade ederken, dikey eksen kilo veya boyu ifade eder. Fiziksel parametreler cinsiyetler arası değişim gösterebileceğinden, bu tablolar çocuğun cinsiyetine bağlıdır. Gelişim hesaplayıcılarda cetvel 0-2, 0-5 ve 5-19 yaşlar arasını kapsar.

“Yüzdeler, aynı yaş ve cinsiyetteki çocukları referans olarak alarak bir çocuğun gelişimini karşılaştırmaya yardımcı olur.”

Örneğin, boyu 1 metre 30 santimetre, kilosu 32.5 olan 8 yaşındaki bir erkek çocuğu analiz edelim. Bu cetvele göre, çocuk 85’lik yüzdededir. 8 yaşındaki bir erkek çocuk için 85’lik yüzdeye karşılık gelen kilo 29’dur. Bu da, çocuğun 85’lik yüzdedeki çocukların geri kalanına göre 3.5 kilo fazlası olduğu anlamına gelir.

İspanya Pediyatrik Temel Bakım Derneği, zamanında doğan bir bebeğin en az 43 santimetre olması gerektiğini düşünüyor.

bebeğin boyunu hesaplamak

Tavsiyeler

Eğer çocuğunuzun dengeli beslenmesini sağlarsanız, sağlıklı olmasına yardımcı olursunuz. Ayrıca, çocuğunuz yaşına uygun kiloya, boya ve gelişim seviyesine sahip olur.

Yüzdelerle ilgili en önemli şey, birbirleriyle olan ilişkileridir. Çocuğun ilk yıllarındaki yüzdelerin birbirine benzer şekilde seyretmesi önemlidir. Bu proaktif araç, farklı aşamalardan geçtikçe çocuğunuzun gelişimini gözlemlemenize olanak tanır.

Sağlık konusunda uzman bir kişinin yardımıyla, en uygun beslenme biçimi oluşturulabilir. Böylece çocuğunuzun gelişimini riske atabilecek eksiklikleri önleyebilir ve düzeltebilirsiniz.