Müziğin Öğrenmeye Katkısı

18 Ocak 2020
Çocukluk döneminde müzik gibi bir sanat becerisi öğrenmenin çocuklar için çok fazla faydası olduğu yaygın bir görüştür. Yazımızda bu konu üzerinde duracağız.

Bir öğrenme şekli olarak müzik çocukların eğitim hayatına her geçen gün daha fazla entegre olmaktadır. Bu durum da kişisel gelişimin değişik aşamaları üzerinde oldukça olumlu etkiler sağlamaktadır. Bu yazımızın konusu müziğin öğrenmeye katkısı olacak.

Müzik, özellikle çocuklar için en popüler aktivitelerden biridir çünkü beraberinde onların en büyük motivasyon kaynağı olan oyunları dil, matematik, psikomotor becerileri, sosyalleşme ve yaratıcılık gibi değişik öğrenme biçimleri aracılığı ile bir araya getirmektedir.

Müziğin öğrenme şekline yararları

Müzik, öğrenirken eğlenmeyi seven çocuklar için biçilmiş kaftandır. Bu sanatın aşağıda sıraladığımız birçok faydası bulunmaktadır.

1. Hafıza

Müzik hafıza becerilerinin geliştirilmesine yardımcı olmaktadır. Tüm duyularımız, özellikle de işitme duyumuz hafızamızı uyarabilmektedir. Melodileri dinlediğiniz zaman şarkıyla ilgili duygu ve hislerimiz beynimizde tekrar canlanmaya başlamaktadır.

2. Yaratıcılık

Bir öğrenme şekli olarak müzik, çocuklarda yaratıcılığın ve sanatsal bilginin gelişmesine yardımcı olmaktadır. Özellikle klasik müziğin hayal gücüne ilham vermede çok etkili olduğu kanıtlanmıştır.

Çocuğunuzun herhangi bir enstrüman çalma becerisi bulunuyorsa, sınıf arkadaşlarının sevdiği müzikleri dinlemek çocuğunuza kendi şarkılarını bestelemesi için önemli bir ilham kaynağı olacaktır.

3. Gerginliği ve kaygıyı azaltma

Müzik hem vücut hem zihin üzerinde rahatlatıcı bir etkiye sahip olduğu için antidepresanlara kıyasla daha etkili ve daha sağlıklı bir çözümdür.

Gergin ve stresli zamanlarınızda müzik uykuya dalmanıza ve rahatlamanıza yardımcı olabilmektedir. Müzik dinlerken veya çalarken aldığımız zevk, günlük yaşamın bize getirdiği sıkıntılardan kaynaklanan endişelerin üstesinden gelmemizi sağlayan endorfinin salgılanmasını tetiklemektedir.

Trampet çalan çocuklar

4. Herhangi bir müzik aleti çalmak konsantrasyonu artırmaktadır

Tamamlamanız gereken önemli bir uğraştan önce müzik dinleyerek konsantrasyonunuzu ve dikkatinizi artırabilirsiniz. Bununla birlikte, bu konsantrasyonu sağlarken daha çok enstrümantal parçaları çalmanız daha sağlıklı bir yaklaşım olacaktır çünkü vokal parçalara göre enstrümantal parçalar dikkatinizi daha az dağıtacaktır.

Bir müzik enstrümanı çalmak dikkat yeteneğiniz üzerinde çalışmanızı sağlayacağı gibi konsantrasyon becerilerinizi de geliştirmeniz için çok iyi bir yöntemdir.

5. Sevinç kaynağı

Konu öğrenme olunca, müzik kişinin kendine olan güvenini ve saygısını geliştirmesi için mükemmel bir yöntemdir. Örneğin müzisyenler için izleyicilerin önünde olmak tarif edilemez bir sevinç kaynağıdır.

Öte yandan, müzik severlerin en sevdiği şarkıyı dinlemeleri beyinlerinin içinde bulunan ve zevk molekülü olarak tanımlanan dopaminin salgılanmasına yardımcı olmaktadır.

6. Düşünsel yetenekler

Müzik, küçük çocuklarda ve ergenlerde entelektüel ve duyusal yetenekleri geliştirmektedir.

Genç yaşlarda müzik eğitimi alınması durumunda düşünsel yetenekler, hafıza ve yaratıcılık gelişmekte ve bu eğitim bilişsel gelişime bir bütün olarak katkı sağlamaktadır. Bu yetenekler de ilerleyen zamanlarda matematik, okuma veya yazma gibi farklı konularda daha iyi sonuçlar alınmasına imkan sağlayacaktır.

“Etkili öğretim beyinden beyne değil, kalpten kalbe yapılır.”

–Howard G. Hendricks–

7. Duyarlılık ve empati

Düzenli olarak bir müzik enstrümanını çalmak kişisel gelişim için iki temel meziyet geliştirmenizi sağlayacaktır; duyarlılık ve empati. Bu iki erdem vokal çalışmalarda olduğu gibi gitar, piyano veya diğer herhangi bir enstrümanı öğrenmek için de itici güç vazifesi görmektedir.

8. Dil yetisi

Müzik, beyinde bulunan bir bölümü dil yetisi ile paylaşmaktadır. Çocuklardaki beynin bu ikisi arasında herhangi bir ayrım yapabilmesi mümkün değildir çünkü kelimeleri müzik aracılığı ile öğrenmektedirler.

Ek olarak, nota çizgileri üzerinde semboller ile beste yazabilmek diğer dillerin öğrenilmesini kolaylaştırmaktadır.

9. Mantık-matematiksel muhakeme

Müzik ritimler ve duraklamalar, zaman bölümleri ve yoğunluk değişimleri gibi hepsi birer saf matematik olan belirli unsurlardan oluşmaktadır.

Müzik, analiz, sentez ve muhakeme gibi farklı yetenekleri harekete geçirdiği için matematik öğrenimini kolaylaştırmaktadır. Aynı zamanda düşünme yollarının yapılandırılmasına da yardımcı olmaktadır.

10. Vücut kontrolünü ve psiko-motiliteyi artırır

Psiko-motilite beyin süreci akabinde meydana gelen vücut hareketlerini kapsamaktadır. Müzik çocuklarda psikomotor gelişimini sağlamaktadır. Vurmalı çalgılar ve diğer enstrümanlar yoluyla ritim bilgisi edinmek ve öğrenmek notaları okuyarak yapılması gereken belirli bir koordinasyon ve hareket kontrolü gerektirmektir. Ek olarak, müzik dinlemek vücudun iyi bir duruşa sahip olmasını da sağlamaktadır.

11. Duygular

Müzik algılayışı evrenseldir ve insanlara çok çeşitli duygular yaşatabilmektedir. Buna güzel bir örnek olarak bazı durumlarda konuşma dilinin bile duyguları düzgün ifade edemediğini gösterebiliriz fakat müzik yoluyla bu hislerin yorumlanması mümkün olabilmektedir.

Vurmalı çalgı çalan çocuk

12. Sosyalleşme

Bir öğrenme yöntemi olarak müzik sadece çocuklar tarafından dinlendiğinde değil, aynı zamanda hem bireysel hem toplu olarak çalındığında veya bestelendiğinde de belirli bir işbirliği ve karşılıklı saygı ortamı sağlamaktadır.

İnsanın kendisini dinlemesi ve diğerlerinin ne yaptığına odaklanması insanlar arası ilişkiye açıklık ve alıcılık boyutlarını kazandırmaktadır.

13. Kişinin kendisine saygısı

Müzik çalmayı öğrenmek modern zamanlarda yok olmaya yüz tutmuş değerlerden olan çabayı ve azmi gerektirir. Yeteri kadar çalışmayla müzikle ilgili hedeflere ulaşan çocuklar bundan memnun olmakta ve gururlanmaktadır. Ayrıca, bir kitlenin önünde müzik çalabilmek onların sahip olduğu bazı korkularını yenmelerine ve güven kazanmalarına da yardımcı olmaktadır.

Bu liste müziğin bir araç olarak öğrenmeye nasıl yardımcı olabileceğini göstermektedir. Bu yazımızı okuduktan sonra çocuğunuzun kişisel gelişimini hızlandırmak için eğitimine müziği de dahil etmek isteyeceğinize eminiz.