Araştırmalar Tek Çocukların Daha Esnek Bir Zihni Olduğunu Söylüyor

Araştırmalar Tek Çocukların Daha Esnek Bir Zihni Olduğunu Söylüyor

Son Güncelleme: 19 Ağustos, 2018

Beyin Görüntüleme ve Davranış gazetesindeki bir makaleye göre tek çocukların beyni, kardeşleriyle büyüyen çocuklarınkinden farklıdır.

Bu makale, tek çocukların beyninde dile daha yatkın olmalarını sağlayan alanın daha gelişmiş, duyguları düzenleyen alanınsa daha az gelişmiş olduğunu gösteren bir Çin araştırmasını kaynak göstermektedir.

Çin’in Chongqing kentindeki Southwest Üniversitesi’ndeki bir grup araştırmacı, 303 Çinli çocuğu analiz etmiştir, bunlardan 126’sı tek çocuk, 177’si ise kardeşleri olan çocuklardır. Tüm çocuklar, zeka, yaratıcılık ve kişiliklerinin test edildiği testlere tabi tutulmuştur. Ayrıca, bilim adamları manyetik rezonans görüntüleme yöntemini kullanarak katılımcıların beyin şekillerini de incelemiştir.

Araştırmacılar, sonuçları analiz ettikten sonra, tek çocukların fazla gelişen ve az gelişen bazı beyin bölümlerine sahip olduğunu gözlemlemiştir.

Bu, çoğunlukla, bulundukları çevrenin beyin yapısının gelişimine ve kişilik oluşumuna etkisinden kaynaklanmaktadır.

Tek çocuklar çok yaratıcıdır

elleri boyalı kız

Araştırmacılar, IQ konusunda bir farklılığa rastlamadı ama tek çocukların dil, esneklik, hayal gücü ve planlamayla ilgili olan gri madde miktarının daha fazla olduğu sonucuna vardılar.

Bu, çoğunlukla ailelerinin ona gösterdiği ilgiye bağlıdır. Yani, yaratıcılık bir dereceye kadar, ailenin çocuklarına gösterdiği ilgi ve beklentilerinden dolayı gelişen bir özelliktir.

“Çocuğunuza hayatın zorluklarından kaçmayı öğretmeyin, onların üstesinden gelmeyi öğretin.”
-Louis Pasteur-

Benzer olarak, tek çocukların ön korteksindeki gri madde miktarının az olduğu, bu yüzden arkadaşlık kurmada kardeşi olanlara göre daha düşük performans gösterdikleri de araştırmalarda görülmüştür.

Çinli araştırmacılar, yalnız kalmanın bu farklılıkları ortaya çıkarttığını belirtmiştir. Bu durum, ayrıca diğer testlerde ortaya çıkan empati kurma yeteneğindeki eksiklikle de ilgilidir.

Ayrıca, tek çocukların daha az kibar olma sebebi de aileleri ve akrabalarından çok fazla ilgi görmenin sonucu olabilir. Bu gibi durumlarda, kız ve erkek çocuklar sosyal gruplara dahil olmaktan uzak durur ve daha çok yalnız yapılan aktivitelere yönelir.

Yayınlanan makaleye göre, bu durum da çocukların birine bağımlı olma, kibar olmama, bencillik ve sosyal yetersizlik gibi “istenmeyen kişilik özellikleri” göstermesine yol açar.

Uzmanlar: “Tek çocuklar, kardeşleri olmadığı için yeterli derecede psikososyal beceri ve duygusal desteğe sahip olmadıkları için sosyal ilişkilerle ilgili önemli fırsatları kaçırırlar.” demektedir.

Öte yandan, yukarıda bahsettiğimiz çalışmanın Çin’de az sayıda kişiyle ve sadece çocukların katılımıyla yapıldığını unutmamak gerekir. Farklı yaş gruplarıyla yapılan diğer çalışmalarda yeni değişkenler ortaya çıkabilir. Yani bu çalışmanın belli bir derecede yanılma payı ve kısıtlılığı vardır.

Bununla birlikte, bu, tek çocukların beyinlerinin incelendiği ilk çalışma da değildir. Hatta, bu Çin araştırmasından önce yapılan ve benzer sonuçlar veren davranışsal araştırmalar bulunmaktadır.

1986’da 115 kişiyle yapılan bir bilimsel çalışma tek çocukların zeka testlerinde, karakterlerinde ve ebeveynlikte kardeşi olan çocuklara göre farklar gösterdiğini ortaya çıkarmıştır.

İnatçı Kişilik

selfi çeken kız

Tek çocuklar genellikle kendi çıkarlarını tatmin etmeye alışık olduğu için çok inatçıdır ve çoğunlukla çok sahiplenicilerdir. Ayrıca paylaşmaya alışık olmadıkları için zaman ve mahremiyetleri konusunda da çok katılardır.

Bununla birlikte, kişilik, çocuğun yaşama koşullarına göre değişkenlik gösterebilir. Ebeveynlik tarzı, çocuğun kişiliğini büyük ölçüde etkiler.

İnternette yayınlanan bir makaleye göre de tek çocukların sahip olduğu bir diğer özellik yaşına göre olgun olmasıdır ve bu özellik çevreye bağlı olarak gelişir. Kardeşi olmaması çocuğun ailesi ya da diğer yetişkinlere daha çok eşlik etmesi anlamına gelir. Ve bu kişiler çocukların rol model alabileceği tek kişiler oldukları için de kendilerini onlarla kıyaslarlar.

Olduklarından daha büyükmüş gibi davranmaya bayılırlar ve çoğu tipik birer “çok bilmiş” olur.


Tüm alıntı yapılan kaynaklar, kalitelerini, güvenilirliklerini, güncelliklerini ve geçerliliklerini sağlamak için ekibimiz tarafından derinlemesine incelendi. Bu makalenin bibliyografisi güvenilir ve akademik veya bilimsel doğruluğa sahip olarak kabul edildi.Bu metin yalnızca bilgilendirme amaçlı sunulmuştur ve bir profesyonelle görüşmeyi yerine geçmez. Şüpheleriniz varsa, uzmanınıza danışın.