Az Bulunan Bir İsim Çocuğunuzun Hayatını Etkileyebilir

Az Bulunan Bir İsim Çocuğunuzun Hayatını Etkileyebilir

Son Güncelleme: 01 Eylül, 2018

Günümüzde birçok anne ve baba, çocuklarına sık rastlanmayan, ilginç ve az bulunan isimler verme konusunda isteklidirler. Bir zamanlar çocuğa isim vermenin çok daha kolay olduğunu düşünebilirsiniz. Çünkü o dönemlerde çocuklara daha çok doğdukları güne göre bir aziz ya da bilinen bir kişinin ismi veya ailede en yakın görülen kişinin ismi verilirdi.

Ancak her ne kadar büyüklerin isimleri ilk seçenekler arasında yer alsa da, son yıllarda çocuğa verilecek olan ismin orijinal olması çok önemli bir hale gelmiş gibi görünmektedir. Bu durum elbette kabul edilebilir ve herhangi bir zararı bulunmayan bir durumdur. Bunun yanında, çocuğa verdiğimiz adın onun kişiliğini daha çok küçük yaşlardan itibaren şekillendirmeye başlaması da olası bir durumdur. Bu durum, özellikle çocuğun kişiliğinin olumsuz yönde şekillenerek kötü sonuçlar doğuracak çeşitli denemeler yapması halinde önem kazanmaktadır.

Çocuklarına ad koyma aşaması anne ve babalar için son derece önemli bir karar anlamına gelmektedir. Bu nedenle isim verirken çok dikkatli ve hassas bir biçimde düşünmeleri tavsiye edilmektedir. İstemeyerek de olsa, onlara pek de hoş çağrışımlarda bulunmayan ve hatta kimi zaman gülünç duruma düşmelerine neden olabilecek adlar verebileceğimiz ihtimalini aklımızdan çıkarmamamız gerekmektedir.

Uzmanlar tarafından, çocuklara çok yaygın olmayan isimler vermenin, çeşitli nedenlerle yanlış olabileceği ifade edilmektedir. Psikologlara göre bu nedenler arasında çocuğun isminin zor telaffuz edilmesi, zor yazılması ya da soyadı ile birleşince kulağa hoş gelmemesi yer almaktadır.

Uzmanlara göre, garip ya da kendi dilinde özel bir anlam ifade eden bir isim, çocukla dalga geçilmesine neden olabilmekte ve bu durum şiddet içerikli tavırlar sergilemesine yol açabilmektedir.

Yaygın Olmayan Bir İsim Çocuğunuzun Hayatını Nasıl Etkiler?

Kötü davranışa şahit olan çocuklar

Çocuğunuzun sık rastlanmayan bir isme sahip olmasının aslında kendi başına bir sorun yaratmaması gerekir. Bu nedenle, yaşanabilecek herhangi bir olumsuz durum büyük oranda yanlış ortam ve şartlardan kaynaklanacaktır. Diğer bir deyişle, farklılıklara karşı hoşgörünün bulunduğu açık fikirli ve modern bir toplumda, çocuğun kişisel gelişimine zarar verici herhangi bir müdahale olmayacaktır.

Anne ve babaların çocukları için farklı isimler tercih etmelerinin temel sebebi, geleneksel yaklaşımı terk ederek daha orijinal isimler verme arayışıdır. Ancak bu seçim, çocuğu okul yılları boyunca etkileyebilecek ve aynı zamanda yetişkinliği süresince de peşini bırakmayacak bir şekilde sonuçlanabilir.

Konu ile ilgili yapılan araştırmalara göre, bir ırk ya da sosyal statü ile ilgili olan isimler, iş bulma gibi özel birtakım durumlarda çeşitli sorunların ortaya çıkmasına neden olabilmektedir.

Bu bağlamda, esas sorun ismin olumsuz bazı tepkilere neden olması değil, özel bir durumla bağlantılı olarak kullanılması olacaktır. Belirli bir ırk ya da etnik kimliğe sahip kişiler tarafından kullanılan isimler bu duruma örnek olarak gösterilebilir.

Okulda kötü muameleye uğrayan çocuk

Yani, sıradan olmayan bir isim bir çocuğun hayatını çok erken yaşlardan itibaren etkileyebilir ve bu durum ona hayatı boyunca eşlik ederek kişiliğinde çeşitli değişikliklere yol açabilir ve hatta bazı fırsatları kaçırmasına bile neden olabilir. Bu konuyla ilgili olarak bir çocuğun hayatını en fazla etkileyen durumlar şu şekilde sıralanabilir:

1. Genellikle Kızlar Tarafından Kullanılan Bir İsmin Erkek Çocuğa Verilmesi

Çocuğumuz için isim seçerken, bir ünlüden, bir karakterden, bir kitaptan ya da bir filmden esinlenmemiz durumunda, aslında ismi seçtiğimiz referansın içinde bulunduğu durumu yanlış algılamamız nedeniyle yanlış seçimlerde bulunma olasılığına sahip oluruz. 

En fazla yapılan hatalardan biri, erkek çocuğa isim seçerken genellikle kızlar tarafından kullanılan isimleri vermektir. Bu tür hatalar çok ciddi sonuçlar doğurabilmektedir. Öncelikle okulda çocukla dalga geçilebilir. Ayrıca tanınmadığı ortamlarda kendisine hanımefendi diye hitap edilme olasılığı bulunmaktadır. Ayrıca eğer çocuğun sınıfında kendisi ile aynı isimde bir arkadaşı varsa durum daha da zor bir hale dönüşecektir.

2. Yabancı Kökenli İsimler

Her ne kadar çok garip olmasa da, yabancı bir isim dil bağlamında bazı problemleri de beraberinde getirmektedir. Bu tür sorunlar, özellikle ismin yazılması ve telaffuzunda ortaya çıkmaktadır. Kendi ana dilinde okuma ve yazmayı öğrenen çocuk, gramer anlamında kendi isminin “yanlış” olması konusunda bazı zorluklar yaşayacaktır. Bu tür durumlarda anne ve babaların çocuklarına gerekli açıklamayı iyi bir şekilde yapmaları çocuğun kendisini savunabilmesi açısından oldukça önemli bir durumdur.

Uzmanlar bu tür durumların çocuğun kendine olan güvenini olumlu yönde etkilediğinin altını çizmektedirler. Ancak diğer taraftan, çocuğun adıyla ilgili bitip tükenmek bilmeyen açıklamalar yapmak zorunda kalmasına da neden olacağı unutulmamalıdır.

Aynı durum birleşik ya da fazlaca uzun isimler için de geçerlidir. Bu tür isimlerde de çocuk, küçük yaşlardan itibaren isminin morfolojik özellikleri ile başa çıkmak zorunda kalacak ya da zorunlu olarak isminin kısa şekliyle kullanılmasına razı olacaktır.

3. Moda İsimler

Dönemsel olarak çocuklara verilen isimler, o dönemde moda olan kişilerle doğrudan bağlantılıdır. Anne ve babalar tarafından, kraliyet ya da hükümdarlık ailesinin kullandığı isimler, sanatçılar veya ünlü sporcuların isimleri seçilebilmektedir. Ancak yıllar sonra kimsenin bu kişileri hatırlamadığı bir zaman geldiğinde, bu figürlerin isimleri verilen çocuklar da bir anlamda yabancı birer kişi haline gelmektedir.

Kimsenin bilmediği bir ünlünün ismine sahip olduğunu açıklamak zorunda kalmak çocuk için oldukça rahatsızlık verici bir durum olabilir. Aynı zamanda bu zorunluluk çocuğunuzun her zaman kolay bir biçimde başa çıkabileceği bir durum olmayabilir.

4. Tartışmalı Referans

Sosyal olarak tartışmalı bir kişiliğe sahip bir kişinin ismini çocuğumuza verdiğimizde, çocuğun da yanlış bir biçimde algılanması riski ile karşı karşıya kalmasına neden olabiliriz. Bazı toplumlarda kötü bir imajı olan ya da alay edilen siyasi ya da dini bir eğilime sahip olabiliriz. Bu durum, çocuğumuzun hiçbir sorumluluğu ve / veya onayı olmadan onu bu tür istenmeyen durumların içine çekebilir.


Bu metin yalnızca bilgilendirme amaçlı sunulmuştur ve bir profesyonelle görüşmeyi yerine geçmez. Şüpheleriniz varsa, uzmanınıza danışın.