Çocuklarda Grafik Anlatım ve Evrimi

Grafik anlatım yoluyla çocuklar deneyimlerini kodlamayı ve aktarmayı öğrenirler. Bu nedenle çizimin, gelişimlerinde çok önemli bir eğitici işlevi vardır. Aşağıda daha fazlasını öğrenin.
Çocuklarda Grafik Anlatım ve Evrimi

Son Güncelleme: 25 Ekim, 2020

Çocuklar büyüdükçe ve değiştikçe, yaratıcı anlatımları da değişir. Çocuklarda grafik anlatım evriminin aşamalarını bilmek, her yaşı karakterize eden çizim türlerini belirlemenizi sağlar.

Ancak, bir aşamanın ne zaman bitip diğerinin ne zaman başladığını söylemek kolay değildir. Dahası, hepimizin çok iyi bildiği gibi, her çocuk saygı göstermemiz gereken kendi ritminde gelişir.

Çocuklarda grafik anlatım nedir?

Grafik anlatım, ifade edici bir dildir. Sanatsal materyallerin ve yaratıcı süreci hızlandıran çeşitli tekniklerin kullanımı yoluyla bir temsil ve iletişim aracıdır.

Aynı zamanda, grafik anlatım, çocuklara olgunlaşma, bilişsel ve motor gelişimlerinde yardımcı olmanın bir yoludur. Ayrıca benlik saygısı, yaratıcılık, duyarlılık ve algıya da olumlu katkıda bulunur.

Bu nedenle, bunu bir amaç değil, bir araç olarak görmeliyiz. Grafik ifadenin gelişimi söz konusu olduğunda, fikir, başyapıtların yaratılması değil, ifade özgürlüğüdür.

Tüm çocuklar, yaşlarına ve gelişim aşamalarına göre tipik olanı çizerler. İlk yıllarda, farklı aşamalara ait oldukları için çizimleri oldukça tahmin edilebilir. Tipik bir grafizme sahip olsalar da, zaman geçtikçe, her çocuk kendisini temsil eden şeyi bireysel olarak çizecektir.

Resim yapan çocuk

Ancak, bir aşamanın ne zaman bitip diğerinin ne zaman başladığını tanımlamak imkansızdır. Bunun nedeni, her çocuğun kendi hızında gelişmesidir. Aynı şekilde, bu aşamaların çocukluk döneminde belirli bir sırada gerçekleştiğini doğrulayabiliriz.

Çocuklarda grafik gelişimin evrimi neyi gösteriyor?

Çocuklarda grafik anlatımın farklı aşamalarını, eğitimcinin ve ailenin yönelimi ve bilgisi için bir araç olarak kavramalıyız. Bununla birlikte, onu nihai bir teşhis koymak veya çocukları etiketlemek için asla kullanmamalıyız.

Her aşamada, çocukların çizimini önemli ölçüde etkileyen projeksiyonları gözlemleyebiliriz. Diğer bir deyişle, çizimleri hayatlarında neyin daha önemli olduğunu ve bunu içlerinde nasıl deneyimleyeceğini ortaya koyuyor.

Bu nedenle, bir çocuğun bakış açısını takdir etmemize yardımcı olan ayrıcalıklı bir yol olarak çizimi düşünebiliriz. Bu, onları daha iyi anlamamıza ve anlayışlı bir şekilde duygularına uyum sağlamamıza yardımcı olur.

Ancak bunu yapabilmek için genel gelişme düzenini anlamamız gerekiyor. Çocuklarda grafik gelişimin aşamalarını anladığımızda, çocuk gelişimini değerlendirebilir, anlayabilir ve araştırabiliriz. Bu şekilde, her çocuğun bireysel özelliklerini tahmin edebiliriz.

Çocuklarda grafik gelişiminin aşamaları

Çeşitli yazarlar grafik anlatımın gelişimsel aşamalarını çizim yoluyla inceledi. Aşağıda, fi ziksel, entelektüel ve duygusal olarak olgunlaştıkça çocuklarda grafik ifadenin maruz kaldığı değişiklikleri araştıran Viktor Lowenfeld‘in fikirlerine bakacağız.

Karalama (yaklaşık 2-4 yaş)

Bu aşamada nesneleri veya insanları temsil etme motivasyonu yoktur. Aksine, motivasyon harekette yatıyor. Lowenfeld, bu aşamada üç farklı karalama türünü tanımlayarak daha derine iner:

  • Kontrolsüz karalama (18 ay)

18 ay civarında çocuklar, kontrolsüz ve anlamsız karalamalarla kendilerini grafiksel olarak ifade etmeye başlarlar. Motor kontrolleri yoktur ve hareketi kontrol etmek için bileklerini veya parmaklarını kullanmazlar.

Aslında, çizdikleri şeye dikkat bile etmemeleri normaldir. Bu aşamada önemli olan motor aktivitedir. Bu nedenle, herhangi bir niyet yoktur ve çocuklar karalama ile ilgili hareketten zevk alırlar.

  • Kontrollü karalama (2 yaş)

Küçükler hareketlerini kontrol etmeye ve hareket ile kağıt üzerindeki çizgiler arasındaki ilişkiyi keşfetmeye başlar. Bu keşif, sonuçları çeşitlendirmek için yeni deneyimler ve hareketler gerçekleştirmelerine neden olur. Böylece, kontrolsüz karalama; kıvrımlı çizgiler, geniş vuruşlar ve kapalı şekillerin bir kombinasyonuna dönüşür.

“Daha önce görünmeyen bir şeyi yapmak heyecan verici bir deneyim.”

Bu aşamada çocuklar çizim yaparken konsantre olurlar ve hatta kalemlerini ve kağıtlarını tutma yöntemlerini uygularlar. Bununla birlikte, hala bir kasıtlılık yoktur. Tek niyet, hareketle ilgili olanlar ve keşfettikleri şekillerin tekrarıdır. Temel olarak, küçükler hareket ve el-göz koordinasyonundan zevk alır.

  • Karalamaların adlandırılması (3 buçuk yaş)

Birdenbire çocuklar çizimlerinin bir anlamı olduğunu keşfeder ve onlara isim verirler. Örneğin, “Bu anne” veya “Bu bir araba”. Bu noktada, niyetle çizmeye başlarlar. Başlangıçta renk keşif amaçlıdır. Belirli renkleri ayırt etmeye başlarlar ancak henüz isimlerini vermezler.

Şematik öncesi aşama: Kasıtlı temsil (4 ila 7 yaş arası)

4 yaş civarında, çocuklar zaten vuruşlarını kontrol ediyor ve daha fazla niyetle çizmeye başlıyor. Yetişkinlerin tanıyabileceği, nesnelerin ve figürlerin zihinsel temsillerini çizebilirler. İnsan figürü, çizgileri ve daireleri birleştirerek elde ettikleri ilk şeydir.

İnsan figürünü çizerken, vücudun geri kalanından orantılı olarak daha büyük olan kafaya özel bir önem verirler. Baş, daha fazla veya daha az ayrıntı içerebilen bir daireden oluşur. Yavaş yavaş kendi algısal deneyimleri daha zengin hale gelecektir.

İnsanların, nesnelerin vb. boyutları orantısızdır. Dahası, bir nesnenin boyutu, çocuk için sahip olduğu önemi temsil eder. Bu aşamanın bir başka özelliği de insanların ve nesnelerin yüzüyor gibi görünmesidir.

Burada renkleri kullanmak heyecan verici bir deneyim olduğu için duygusal bir öneme sahiptir. Bununla birlikte, küçükler henüz bunları gerçeği temsil etme niyetiyle kullanmazlar.

Şematik aşama (7-9 yaş)

Çizimler çok daha belirgin ve orantılı hale gelir. İnsan figürleri artık tüm uçlarını ve açıkça tanımlanmış ayrıntıları içeriyor. Yavaş yavaş çizimlerinde alanı düzenlemeye başlarlar. Bu nedenle, yeri ve daha sonra gökyüzünü temsil etmek için çizgiler kullanmaya başlarlar. Aynı şekilde, nesneler ve çevreleri arasında mantıksal bir ilişki vardır.

Çocuklar, renk ile çizdikleri nesneler arasında bir ilişki olduğunu keşfederler. Bu nedenle rengi gerçekçi ve mantıklı bir şekilde kullanmaya başlarlar.

Annesi ile birlikte resim çizen çocuk

Realizmin doğuşu (9 ila 12 yaş)

Çocuklar, temsillerini daha gerçekçi hale getirmek için çizimlerini zenginleştirmeye çalışırlar. Bu nedenle geometrik çizgileri terk edip üç boyutlu çizime başlarlar. Taban çizgisi kaybolur ve mekansal organizasyon gittikçe daha gerçekçi hale gelir.

Çocuklar onları karakterize eden şeyi temsil etmeye başlar. Çocuklara her türden malzeme ve dokuyu sunmak önemlidir, çünkü onları keşfetmek yaratıcılıklarının gelişmesine neden olacaktır.

Sözde doğal aşama (12 ila 13 yaş)

Bu aşamada çocuklar sanatsal yaratımlarına çok daha fazla değer verirler ve mekansal perspektifi kullanmaya başlarlar. İnsan figürü, iyi tanımlanmış cinsel özellikler alır.

Bu zamana kadar çocuklar tüm motor ve gözlem yeteneklerini geliştirdiler. Yetişkinlerinkilerle rekabet eden sanat eserleri yaratabilirler, ancak öz eleştiri ve utanç çoğu zaman onları geri tutar.

Karar aşaması (13 ila 14 yaş arası)

Çocuklar hangi tekniği kullanacaklarına ve mükemmelleştireceklerine karar verirler. Bu aşamada çizdikleri şey duygularını ortaya çıkarır (duyusal izlenimcilik). Bu noktada, belirli bir amacı olan bir ifade kontrolü vardır.

Burada çocukların çizimleri arasındaki fark iyi tanımlanmıştır. İki tür yaratıcı konu vardır:

  • Görsel tip dikkatlice gözlemler; dışarıdan düşünmek; önce bütünü, sonra ayrıntıları düşünmek; ve görünüme öncelik vermek. Bu tür izlenimcilik ile ilgilidir.
  • Haptik tip özellikle duygusaldır; duyusal, kinestetik ve dokunsal izlenimlerini ifade ederek çizimlerinde kendilerini yansıtırlar. Haptik konular benliğe öncelik verir. Bu tür, dışa vurumcu resim ile ilgilidir.

Akılda tutun

Çocuklarda grafik anlatımın evriminin sırayla ve ardışık olarak gerçekleşen aşamalara sahip olduğunu unutmayın. Hepsi aynı yaşta olmasa da tüm çocuklar bu aşamalardan geçer. Daha ziyade, yukarıdaki yaş aralıkları sadece yönlendirme amaçlıdır.

Önemli olan, küçüklerin çizim yapmaktan ve denemekten zevk almasıdır. Grafik ifadenin gelişiminin temeli özgür ifadedir; şaheserlerin yaratılması değil.


Tüm alıntı yapılan kaynaklar, kalitelerini, güvenilirliklerini, güncelliklerini ve geçerliliklerini sağlamak için ekibimiz tarafından derinlemesine incelendi. Bu makalenin bibliyografisi güvenilir ve akademik veya bilimsel doğruluğa sahip olarak kabul edildi.Bu metin yalnızca bilgilendirme amaçlı sunulmuştur ve bir profesyonelle görüşmeyi yerine geçmez. Şüpheleriniz varsa, uzmanınıza danışın.