Ebeveynlerin Yokluğu Çocukları Nasıl Etkiler?

Ebeveynlerin Yokluğu Çocukları Nasıl Etkiler?

Son Güncelleme: 22 Ocak, 2019

Çocuklar her iki ebeveynle sağlıklı bir ilişkiden yararlanır, ancak koşullar bunu imkansız hale getirebilir. Bu yazıda ebeveynlerin yokluğu ve bunun çocukları nasıl etkilediği üzerinde duracağız.

Ölüm, boşanma veya nahoş bir başka olay bir çocuğu anne babasından ayırabilir. Bu durumda, ebeveynlerin yokluğunun neden olabileceği uzun vadeli duygusal etkilerle nasıl başa çıkılacağını bilmek gereklidir.

Ebeveynlerin yokluğu çocukları nasıl etkiler?

Ebeveynler çocukları için bir rahatlık ve sıcaklık kaynağıdır. Bir veya iki ebeveynin yokluğunda, ergenler gerekli ilgiden yoksun kalabilir.

Anne veya baba evde bulunmadığında çocuklar, ihtiyaç duydukları tüm desteğe sahip olmadıklarını düşünebilirler.

Bu kırılganlığı gizlemek ve önlemek için bazı gençler, kendileri kurban hâline gelmeden önce başkalarını korkutmak amacıyla saldırganlaşabilirler. Ancak tüm çocuklar ebeveyn yokluğunun etkilerini aynı şekilde deneyimlemez.

Ebeveynlerin yokluğu ile ilgili problemler

Ebeveynlerin yokluğu çocuklar için karmaşık olabilir. Bu nedenle, aşağıdaki gibi sorunlar ortaya çıkabilir:

1. Sorunlu ilişkiler

Bir çocuk veya genç ebeveynini kaybettiğinde, bu dolaylı olarak başkalarıyla ilişkisini etkiler. Bunun önemli bir sonucu sorunlu ilişkilerdir. Ergen gençler, daha çok terk edilme korkusunun yanı sıra, kendisine dair kötü bir imaj geliştirebilir ve gittikçe kırılgan hale gelebilir.

ebeveynlerin yokluğu ve etkileri

2. Bilişsel etkiler

Journal of Human Resources dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre tek ebeveynli ailelerde büyüyen çocukların düşük bilişsel yeteneklere sahip olma olasılığı daha yüksektir. Bu sonuca neden olan bir faktör de yetişkinlerin gençlerin eğitimine daha az katılmasıdır. Bununla mücadele etmenin bir yolu, topluluk veya aile katılımı yoluyla destek bulmaktır.

3. Saldırganlık

Bir ebeveynin yokluğunu yaşayan bir genç, saldırganlık olarak tezahür edebilecek bir öfke duygusuyla karşı karşıya olabilir. Ebeveynlerin erken yaşlarda çocuk üzerindeki etkisi ona saldırganlıkla yüzleşmesi için uygun tepkileri ve eylemleri öğretir.

Ebeveynlerden biri eksik olduğunda, bu tür dersler fark edilmeyebilir. Ergenliğe ulaştığında genç, kendi saldırganlığıyla uygun şekilde başa çıkamaz.

Tek ebeveynli ailelerin düşük bilişsel kapasiteye sahip ergenlere sahip olma olasılığı daha yüksektir.

4. Kaygı

Çocuk anksiyete ataklarına yatkın olabilir. Bunun nedeni, ebeveyni olmayan bir çocuğun, sağlıklı bir ilişkinin bir bağlanma figürüyle sağladığı yakınlık ve sıcaklığa sahip olmamasıdır.

Hiperaktivite ile birlikte, anne veya babaların ayrılması ile ilgili kaygı sorunları ortaya çıkabilir. Gençler için bu, akademik performansta sorunlara neden olabilir.

5. Akademik performans

Normal bir aile yapısı, ergenin akademik performansı üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir. Ebeveynler çocuklarını okulda daha iyi bir performans göstermeye teşvik ederken, ergenler yetişkinlerin onlarla gurur duymalarını sağlama isteği ile motive olmaya devam etmektedir.

Anne babaların yokluğunda ergenler hayatlarındaki kilit motivasyonel figürü kaybederler ve bu nedenle okulda aldıkları notlar konusunda çok az endişelenirler.

ebeveynlerin yokluğu ve çocuklar üzerindeki etkisi

6. Uyuşturucu ve alkol bağımlılığı

Ebeveynlerin yokluğu, ergenlerin alkol veya uyuşturucu bağımlılığı edinme olasılığını artırır. Çevrelerinde onları denetleyecek biri olmayınca kendi özgürlüklerinden sorumlu olmaya başlarlar. Sonuç olarak, bu sorumluluğu her zaman doğru şekilde kullanmazlar.

Esasen, araştırmalara göre ebeveynlerin yokluğu, çocukların henüz ergenlikten önce sigara ve alkol kullanmaya başlama olasılığını artırmaktadır.

Son olarak, ebeveynlerin yokluğunun küçükler üzerinde daha büyük bir etkisi olabileceğini unutmayın. Ancak tüm çocuklar aynı değildir, bu yüzden hepsinin bu durumdan aynı şekilde etkilenmeyeceğini bilmeniz gerek. Bu durumlarda, en önemli şey, çocuklarınızın her zaman yanlarında olmanız, endişelerini dinlemeniz ve onlara dikkat edip şefkat göstermenizdir. 


Tüm alıntı yapılan kaynaklar, kalitelerini, güvenilirliklerini, güncelliklerini ve geçerliliklerini sağlamak için ekibimiz tarafından derinlemesine incelendi. Bu makalenin bibliyografisi güvenilir ve akademik veya bilimsel doğruluğa sahip olarak kabul edildi.Bu metin yalnızca bilgilendirme amaçlı sunulmuştur ve bir profesyonelle görüşmeyi yerine geçmez. Şüpheleriniz varsa, uzmanınıza danışın.