Ergenlerde 6 Öz Güven Sorunu

Ergenlerde 6 Öz Güven Sorunu

Son Güncelleme: 19 Ocak, 2019

Öz güven sorunu ergenler arasında maalesef ki oldukça yaygındır ve hayat kalitelerini büyük ölçüde etkileyebilir.

Öz güven her yaşta hayatta başarılı olmanın püf noktası olarak görülmektedir. Fakat pozitif bir benlik saygısı geliştirmek ve sağlıklı bir öz güvene sahip olmak gençler için özellikle önemlidir.

Öz güven eksikliği ergenlik çağındakiler için oldukça zor olabilir, çünkü bu dönem genç insanların liseye başlamak veya ilk yaz işlerini almak gibi yeni deneyimler ve kişisel ilişkilere maruz kaldıkları bir dönemdir.

Sonuç olarak öz güven sorunu bir dizi psikolojik, fiziksel ve sosyal sonuçlarla bağlantılı görülmektedir. Bunlar ergenlerde gelişim sürecini hatta yetişkinliğe geçişi bile etkiler, depresyon, anksiyete veya yeme bozukluklarına bile yol açabilir.

Araştırmalar öz güven eksikliğini obezite, televizyon izleme süresi veya akademik performans gibi bir dizi düzenlenebilir risk faktörü ile bağlantılandırmaktadır. Bu hususların her biri refahlarını gözetmek adına ebeveynler ve gençler arasında konuşulmalıdır.

Ergenlerde 6 Öz güven Sorunu

Bunlar ergenler arasındaki en yaygın öz güven sorunlarından bazılarıdır:

1. Hedeflerine ulaşamama

Öz güven sorunu yaşayan ergenler belirlenmiş hedeflere ulaşmada sorun yaşarlar. Sorumluluklar öz güvene direkt etki eder. Bazı hedeflerle baş edememe veya onlara ulaşamama durumu onların kendilerine dair algılarını direkt olarak etkiler.

Hatta ergenlik, genç insanların engelleri ve bir şeyi elde edememeden ötürü ortaya çıkan hayal kırıklıklarını aşmayı öğrenmeleri gereken bir dönemdir. Benzer bir şekilde negatif bir tavır bir kişinin hedeflere ulaşma yeteneğine hiçbir şekilde katkıda bulunmaz.

öz güven sorunu

2. Karşılaştırmalar

İkinci öz güven sorunu karşılaştırma yapmaktan kaynaklanır. Kişinin kendini karşılaştırması gençlerin en yaygın biçimde yaptığı hatalardandır ve morallerini ve öz güvenlerini baltalamaya en çok katkıda bulunanlardandır.

Maalesef ki, karşılaştırma yapmak kişisel tatmin ve gelişim süreçlerinde sabittir. Ergenler rasyonel değillerdir çünkü her insan birbirinden farklıdır ve herkesin kendine has özellikleri ve eksiklikleri bulunur.

3. Motivasyon düşüklüğü

Ergenlik karmaşık ve hassas bir dönemdir. Birçok genç mükemmeliyet arayış motivasyonlarının bu dönemde gerçekleşebilecek fiziksel, duygusal, sosyal veya nörolojik engeller nedeniyle tehlikeye düştüğünü görmektedir.

Şüphesiz, ergenler arasında yüksek oranda motivasyonel zorluklar olduğu aşikardır. Bu motivasyon eksikliği ilgisizlik, yorgunluk, hareketsizlik, uyumsuzluk, düşük akademik performans veya sosyal izolasyon olarak ortaya çıkabilir.

Farklı olduğunuzda, kendilerini oldukları gibi kabul eden milyonlarca insan görmezsiniz çoğu zaman. Sadece bunu yapmayan insanlar fark edilir.

–Jodi Picoult–

4. Sürekli duyulan endişeler

Düşük öz güven gençlerin aslında pek de dikkate değer olmayan konularla ilgili kafalarında birçok endişeye sahip olmalarına neden olur.

Endişe hayatın bir parçasıdır, fakat büyüyerek negatif düşünceleri ve güvensizlikleri beslerler bu da tıkanmamıza ve hedeflerimize ulaşamamamıza neden olur.

5. Başkalarıyla ilişki kurma zorluğu

Sosyal zorluklar çekingenliğe bağlanabilir fakat öz güven eksikliği nedeniyle de ortaya çıkabilir.

Hatta, düşük öz güvenli ergenler genellikle iletişim problemleri yaşarlar ve fikirlerini ifade etmekten çekinir veya utanırlar. Ayrıca, kabul edilmeme korkusu diğer ergenlerle ilişkilerine ket vurur.

6. Aşağılık hissi

Aşağılık hissi, başkalarından daha iyi olmayı isteme eğiliminden ötürü ortaya çıkar. Bu eğilim öyle bunaltıcıdır ki, kişi ve onun ihtiyaçları arasında bir engel çıktığı anda genç kendini aşağılık hissetmeye başlar.

kız çocuklarda öz güven sorunu

Ergenlerde öz güven sorunu işaretleri

Düşük öz güvenli bir gencin kendi bireysel değeri hakkında negatif düşünceleri olması muhtemeldir. Bunlar, düşük öz güven durumunu gösteren genel işaretlerdir:

 • Yeni şeyler denemekten kaçınmak
 • Sevildiği ve istendiğini düşünmemek
 • Kendi eksiklikleri için başkalarını suçlamak
 • Duygusal kayıtsızlık göstermek
 • Normal seviye hayal kırıklığına tahammül edememe
 • Negatif iç konuşmalarda bulunmak ve kendini sürekli başkalarıyla karşılaştırmak
 • Sürekli başarısızlık ve utanç korkusu yaşamak
 • Yeni arkadaşlar edinmede zorluk yaşamak
 • Düşük motivasyon ve ilgi

Son olarak, ergenlerde öz güven sorunlarının yeteneklerine karşı bir güven eksikliğiyle tanımlandığını unutmayın. Ebeveyn olarak eğer çocuğunuzun düşük öz güveni olduğunu tespit ettiyseniz, yapılacak en önemli şey nasıl hissettiğine kulak vermek ve öz güvenini artırmak için pozitif yorumlarda bulunmaktır.


Tüm alıntı yapılan kaynaklar, kalitelerini, güvenilirliklerini, güncelliklerini ve geçerliliklerini sağlamak için ekibimiz tarafından derinlemesine incelendi. Bu makalenin bibliyografisi güvenilir ve akademik veya bilimsel doğruluğa sahip olarak kabul edildi.


 • Casado, I. (2013). Adolescencia. FMC - Formación Médica Continuada En Atención Primaria. https://doi.org/10.1016/s1134-2072(04)75726-6
 • Iglesias Diz, J. L. (2013). Desarrollo del adolescente: Aspectos físicos, psicológicos y sociales. Pediatria Integral.
 • Hurlock, E. (1995). Psicología de la adolescencia. Psicología de la adolescencia.
 • Naranjo, C. R., & González, A. C. (2012). Autoestima en la adolescencia: Análisis y estrategias de intervención. International Journal of Psychology and Psychological Therapy.
 • Roa, A. (1982). La adolescencia. Revista Chilena de Pediatria.
 • Silva-Escorcia, I., & Mejía-Pérez, O. (2014). Autoestima, adolescencia y pedagogía. Revista Electrónica Educare. https://doi.org/10.15359/ree.19-1.13

Bu metin yalnızca bilgilendirme amaçlı sunulmuştur ve bir profesyonelle görüşmeyi yerine geçmez. Şüpheleriniz varsa, uzmanınıza danışın.