Aile İçi İletişim Neden Çok Önemlidir?

Aile içi iletişimin iyi bir şekilde kurulmasının pek çok açıdan faydalı olduğuna şüphe yok. Hadi bunun neden bu kadar önemli olduğunu keşfedelim!
Aile İçi İletişim Neden Çok Önemlidir?

Son Güncelleme: 24 Aralık, 2019

Aile içi iletişim, her bir duygunun olması gerektiği gibi yaşandığı, açık bir ev ortamının yaratılması ve bunun sürdürülmesine yardımcı olur. Ayrıca, eğer aile içi iletişim kuvvetliyse, aile üyeleri duygu ve düşüncelerini sağlıklı bir biçimde ifade edebilirler.

Aile İçi İletişim Refahın Temelidir

Aile içinde yaşanan tartışma ve ortaya çıkan sorunların çoğu, genellikle yanlış anlaşılma ya da iletişim eksikliğinden kaynaklanır. Eğer açık bir iletişim sağlanmazsa, aile üyelerinin kendilerini ifade etmeye güvenleri olmaz, yanlış anlaşılmalar ve kavgalar artar.

Duygularını düzgün ve verimli bir şekilde ifade edebilen ailelerdeyse sorunlar daha etkili ve daha zararsız bir biçimde çözülür. Ayrıca, aile üyeleri desteklendiklerini ve anlaşıldıklarını hissedeceği için, insan ilişkilerinde daha iyi bir yere gelirler.

Aile içi iletişim

Tabii ki her bir aile üyesi çevresi ile farklı farklı biçimlerde iletişim kurduğu için, evde iletişim adına homojen bir ortamın oluşturulması biraz karmaşık olabilir. Peki, en iyi biçimde iletişim kurabilmenin yolu nereden geçer?

İnsanlar Nasıl İletişim Kurarlar?

Evde sağlıklı bir iletişimin sağlanması için öncelikle farklı iletişim tarzları olduğunun bilincinde olunmalıdır. Bu iletişim tarzlarını üçe ayırabiliriz: girişken, pasif, agresif.

  • Girişken iletişim tarzı. Psikolog Carlos J. Van-der Hofstadt ve ekonomist José María Gómez, bu şekilde iletişim kuran kişilerin hislerini ve düşüncelerini, kendi haklarını savunurken diğerlerininkine de saygı duyarak ifade ettiklerini belirtmiştir. Diğer bir deyişle, girişken kişiler kendilerini diğerlerine saldırmadan, orta yolu bulabilecek şekilde ifade edebilirler.

“Sağlıklı olan tek iletişim tarzı girişken olmaktır.”

-Jim John-

  • Pasif iletişim tarzı. Van-Der Hofstadt ve Gómez’e göre, böyle bir iletişim tarzını tercih eden kişi, diğerlerini tatmin etmekle ilgilenir. Diğer bir deyişle pasif insanlar, kendi haklarını savunmak için diğerlerinin haklarını görmezden gelmeye mecburlarsa, kendilerini savunmazlar. Olası tartışmalardan kaçınmaya çalışırlar. Bunun sonucunda da, istediklerini elde edemez, yılgın, güvensiz hisseder, öfkelerini içlerine atarlar.
  • Agresif iletişim tarzı. Pasif tarzın tam tersi agresifliktir. Bu tarz insanlar diğerlerinin haklarına, hislerine ve ilgi alanlarına saygı duymazlar. Ne olursa olsun kendi haklarını savunur, fikirlerini kolay kolay değiştirmez, olaylara diğerlerinin bakış açısıyla bakamazlar.

Tüm bu bilgiler ışığında, aile içi iletişimde girişken olmanın en doğrusu olacağını söyleyebiliriz.  “Hayır” demeyi bilmek, doğru olduğu düşünülen eleştirileri kabul etmek, yanlış eleştirilere karşı gelmek, övgüleri yersiz alçakgönüllülük etmeden kabul etmek gibi davranışları girişken iletişim tarzına dahil edebiliriz.

Aile İçi İletişim Nasıl Daha İyi Bir Noktaya Getirilir?

  • Sık sık sohbet edin.

Artık aile ile geçirecek boş zaman bulunması epey zorlaştı. Tabii, aile ile geçirilen zamanı “boş zaman” olarak saymamalıyız. Esasında, bunu günlük yaşamımızın bir parçası, rutin bir sorumluluk gibi görmeliyiz.

Aile içi iletişim

Örneğin, uyku öncesi gibi belirli bir zamanı çocuklarınızla sohbet etmeye ayırın, günün belli bir kısmını ailenizle geçirin ya da aile buluşmaları planlayın.

  • Ailenizin güçlü yanlarına odaklanın.

İnsan gelişimi alanında uzman Rick Peterson ve Stephen Green’e göre, başarılı ve sağlıklı bir ilişkiye sahip aileler düzenli olarak güçlü ve zayıf yönleri üzerine tartışırlar. Yani, güçlü bir aile yaşamı için ailenin neyi doğru neyi yanlış yaptığını bilmesi şarttır.

  • Her bir aile üyesi gerekli ilgiyi görmeli.

Aile içinde sohbet ederken, herkes herkesi dikkatle dinlemeli. Herkesin bakış açısının anlaşılması için özel bir çaba sarf edilmeli ve bu bakış açılarına saygı gösterilmeli.

Dinlemenin yanında, aile içinde sağlıklı bir iletişimin yürütülmesi için aile üyelerinin sevildiklerini hissetmeleri de gerekir. Aile üyeleri kendilerinin endişe ve isteklerine kulak verildiğinde, umursandıklarını ve değer gördüklerini hissederler.

Sonuç olarak, aile içi iletişimin iyi olmasının pek çok avantajı vardır. Örneğin, aile içi ilişkiler gelişir, herkes birbirine daha çok güvenir, bireylerin özgüveni ve ilişki anlamında tatmin olma seviyesi artar ve bu da sorunların daha iyi bir biçimde üstesinden gelinmesinin yolunu açar.


Tüm alıntı yapılan kaynaklar, kalitelerini, güvenilirliklerini, güncelliklerini ve geçerliliklerini sağlamak için ekibimiz tarafından derinlemesine incelendi. Bu makalenin bibliyografisi güvenilir ve akademik veya bilimsel doğruluğa sahip olarak kabul edildi.Bu metin yalnızca bilgilendirme amaçlı sunulmuştur ve bir profesyonelle görüşmeyi yerine geçmez. Şüpheleriniz varsa, uzmanınıza danışın.