Glenn Doman Tarafından Geliştirilen Eğitim Metodu

Doman metodunu hiç duydunuz mu? Bu metot Dr. Glenn Doman'ın 1950'lerde oluşturduğu alternatif bir eğitim metodu. Bugünkü yazımızda bu metottan söz edeceğiz.
Glenn Doman Tarafından Geliştirilen Eğitim Metodu

Son Güncelleme: 18 Aralık, 2020

Glenn Doman, kendi eğitim metodu olan Doman metodunu oluşturan Amerikalı bir doktor. Bu metod 50 yıl kadar önce geliştirilmiş olsa da günümüzde hala Glenn Doman’ın metodunu uygulayan uzmanlar bulunuyor.

Hayatlarının ilk yıllarında çocuklar bir şeyleri öğrenme anlamında inanılmaz bir potansiyele sahiptirler. Glenn Doman’ın eğitim metodu da çocukların bu potansiyellerini sonuna kadar değerlendirebilmeleri üzerinedir. Bundan ötürü, Doman çocukların içsel gelişimi için erken yaşta uyaranlara maruz kalmalarının son derece önemli olduğunu düşünmektedir. İçsel gelişim diyerek kastettiğimiz şeyi entelektüel, fiziksel, sosyal ve duygusal gelişim olarak açabiliriz.

Glenn Doman’ın alternatif eğitim metodu hakkında daha fazla şey öğrenmek ister misiniz? O halde okumaya devam edin!

Yerde oturmuş ders dinleyen beş yaş altı çocuklar

Glenn Doman Tarafından Geliştirilen Alternatif Eğitim Metodu

1955 senesinde Glenn Doman eğitim psikolojisi alanında uzman Carl Delacato ile birlikte Institutes for the Achievement of Human Potential adını verdikleri enstitüyü kurdu. Enstitünün amacı beyin hasarı olan çocukların duyusal uyarılar yoluyla tedavi edilmesini sağlamaktı.

Bir süre sonra hastaların motor ve entelektüel seviyelerinde oldukça başarılı gelişmeler gözlemlediler. Sonrasında da kullandıkları yöntemi herhangi bir durumdan muzdarip olmayan çocuklarda uygulamaya karar verdiler ve böylece Glenn Doman’ın alternatif eğitim metodu ortaya çıkmış oldu.

Doman metodunun temel amacı çocukların beyinsel esnekliğinden yararlanmaktı. Bunun için de günde birkaç kez tekrar eden, oyuna benzer, dinamik ve motive edici aktiviteler yapılıyordu. Burada nöronlar arası bağlantıların kurulması hedefleniyordu. Glenn Doman’a göre bu entelektüel ve eğitimsel kapasiteyi artırıyordu.

Ömrün İlk Altı Ayı Öğrenmek İçin Son Derece Önemli

Doman’a göre 0-6 yaş arası beyindeki nöronlar çok iyi bir şekilde birbirleri arasında bağ kurabiliyor. Hatta Doman bu tezinin o kadar arkasında ki bu devreyi “dehanın doğuşu” olarak adlandırıyor.

Neden? Çünkü diğer gelişim aşamalarına kıyasla bu dönemde çocukların öğrenme kapasitelerinin çok daha geniş olduğu görülüyor. Bu yüzden de Glenn Doman’ın metodu bu dönemde çocukların uyaranlara maruz kalmasına çok önem veriyor.

“Dünyaya gelen her çocuk, doğum anında Leonardo da Vinci’nin hayatı boyunca sahip olduğu zeka potansiyelinden çok daha fazlasına sahiptir.”

-Glenn Doman-

Doman çevrenin de öneminden söz eder. Maksimum potansiyele çabucak ulaşılabilmesi için genler büyük bir önem taşısa da esas önemli olan farklı, bütüncül ve kaliteli uyaranlar barındıran bir ortamda yetişmektir.

Glenn Doman Eğitim Metodunun Geliştirebileceği Bilgisel Alanlar

Doman metodunda çocukların üzerinde mükemmelleşebilecekleri ya da maksimum gelişmeyi gösterebilecekleri yedi bilgisel alan bulunmaktadır. Bu alanlar şunlardır:

  • Okuma
  • Yazma
  • Ansiklopedik bilgi
  • Yabancı dil olarak ikincil bir dil
  • Müzik becerileri
  • Matematik
  • Fiziksel gelişim

Bu bilgisel alanlarda gelişim gösterilmesi her kategori bazında zeka kırıntıları oluşmasını sağlayacak belli uyaranlara sürekli olarak maruz kalınması ile ilişkilidir. Bu uyaranlar çocukların ilgisini ve merakını cezbeder ve bu uyaranları çocuklar duyu yollarıyla işler ve bilgiye dönüştürürler. Bu duyu yolları işitsel, görsel, dokunsal, koklama ile ilişkili ya da tat alma ile ilişkili kanallardır.

Glenn Doman'ın metoduyla çalışan küçük çocuk

Glenn Doman’ın Alternatif Eğitim Metoduna Dair Son Düşünceler

Glenn Doman metodunu uygulayan pek çok kişi bulunuyor. Dünyanın dört bir yanından eğitimciler de ebeveynler de bu metodun etkili olduğunu düşünüyor ve çocuklarda bu metodun kullanılmasının faydalı sonuçlar verdiğini belirtiyorlar.

Tabii metoda karşı olan birçok kişi de yok değil. Bazıları bunun pedagojik bağlamda ters etki eden bir yöntem olduğunu düşünüyor. Bu kişiler çocukların bir şeyleri erkenden öğrenmesinin okulda sıkılmalarına yol açacağından şüpheleniyorlar.

Ayrıca Doman metodu herhangi bir rahatsızlığı olmayan çocuklardan beyin felci olan, Otizm Spektrum Bozukluğu olan, Down Sendromu olan çocuklar gibi farklı farklı çocuklara benzer şekilde yaklaşan ve genellemelerde bulunan bir yöntem olarak karşımıza çıkıyor.

Fakat artık etkili olanın mümkün olduğunca bireysel şekilde özelleştirilmiş, çocuğun ihtiyaçlarına ve çevresine göre şekillenen yöntemler olduğunu biliyoruz.

Ayrıca Amerikan Pediyatri Akademisi de bu yöntemi bilimsel bir dayanağı olmamasıyla eleştiriyor. Akademi metodun basit ve zamanın gerisinde kalmış bir nörolojik gelişim teorisi üzerine kurulduğunu ileri sürüyor.

Peki siz ne düşünüyorsunuz? Sizce Doman metodu çocukların becerilerini en iyi şekilde geliştirmelerini sağlayabilir mi?

İlginizi çekebilir ...
Down Sendromu Olan Bebekleri Emzirmek
Ben anneyim
sayfasında okuyun Ben anneyim
Down Sendromu Olan Bebekleri Emzirmek

Bazı insanlar, down sendromunun emzirmeye engel olduğunu düşünmektedir. Fakat, down sendromu olan bebekleri emzirmek mümkündür ve pek çok faydaya s...


Tüm alıntı yapılan kaynaklar, kalitelerini, güvenilirliklerini, güncelliklerini ve geçerliliklerini sağlamak için ekibimiz tarafından derinlemesine incelendi. Bu makalenin bibliyografisi güvenilir ve akademik veya bilimsel doğruluğa sahip olarak kabul edildi.


  • Doman, G. y Doman, J. (2002). Cómo multiplicar la inteligencia de su bebé: la revolución pacífica. Madrid: Edaf.
  • Neurol, D. M. C. (1968). The Doman-Delacato treatment of neurologically handicapped children. Developmental medicine and child neurology, 10. http://www.oocities.org/validationluna/html/statement_doman.pdf

Ben Anneyim sayfasının içerikleri sadece eğitim ve bilgilendirme amaçlıdır. Hiçbir zaman bir profesyonelin teşhis, tavsiye veya tedavisinin yerine geçmezler. Herhangi bir şüpheniz varsa, güvenilir bir uzmana danışmak en iyisidir.