Ozmoz İle Öğrenme Mümkün Müdür?

Ozmoz ile öğrenme mümkün olmasının yanı sıra, çocukların bilgi edinmesi için en etkili yöntemlerden bir tanesidir. Bu yazımızda bu yöntemi nasıl kullanacağınızı ve yöntemin neden bu kadar etkili olduğunu anlatacağız.
Ozmoz İle Öğrenme Mümkün Müdür?

Son Güncelleme: 18 Nisan, 2020

Ozmoz ile öğrenme söz konusu olduğunda, anlatılmak istenen öğrenmenin diğerleriyle paylaşma sırasında doğal bir biçimde gerçekleşmesidir.

Çocukların öğrenmesi için, okulun dışında pek çok yöntem vardır. Mevcut eğitim hedeflerine, eğitim seviyesine ve çocuğun ihtiyaçlarına ve özelliklerine uygun olduğu takdirde her öğrenme şekli doğrudur.

Bununla birlikte, diğerlerine kıyasla daha az bilinen bazı yöntemler de vardır ancak bu, onların daha az etkili veya gerekli olduğu anlamına gelmez. Ozmoz ile eğitim de az bilinen yöntemlerden bir tanesidir. Daha fazla bilgi edinmek için okumaya devam edin.

Ozmoz ile öğrenme mümkün müdür?

Ozmoz ile öğrenme konusunu pek çoğunuz biraz eleştirel ve kuşkulu bir yaklaşımla daha önce duymuş olabilirsiniz. Ancak bu şüpheci yaklaşıma rağmen, çocukların ozmoz ile öğrenmesi mümkündür.

Ozmoz, seçici geçirgen bir zardan iki sıvı veya gaz arasında gerçekleşen geçişi ifade eden bilimsel bir kavramdır. Başka bir deyişle, birbiriyle temasta olan iki elementin karşılıklı etkisidir.

Bu nedenle, ozmoz yöntemini kullanarak öğrenme, iki bireyin karşılıklı etkisini temel almaktadır. Böylece, ozmoz ile öğrenme başka insanların becerilerini ve davranışlarını taklit etmek ve gözlemlemeye dayalıdır.

ekrana bakan çocuklar

Çevreden ve diğerlerinden öğrenme

Eğer ozmoz ile öğrenme diğerleriyle olan temasa ve iletişime dayalıysa, o halde bu durum pratik ve deneyime dayalı günlük öğrenmeyi de içerir.

Çocuk, çevresindekilerin davranışlarından kuralları, yaygın inanışları ve iletişim kurmayı öğrenebilir. Bu nedenle, çevrenin özelliklerine bağlı olarak, bazıları diğerlerinden daha fazla uyaran içerir.

Aynı şekilde, bazı insanlar daha ilgi çekiciyken bazıları saldırgan olabilir. Hatta, uyum sağlamadığımızı hissettiğimiz ortamlar da vardır. Bu nedenle, her ortamda hatta en önemsiz olanlarında bile bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde bir şeyler öğreniriz.

Bu nedenle, her ortamın bize bir davranış veya beceri kazandırma ihtimali vardır. Bununla birlikte, bazı durumlarda davranışlardan ve inançlardan vazgeçilmesi de mümkündür.

Başka bir deyişle, farkı ortamlarda bulunmak ve insanlarla temas halinde olmak, bizi biz yapan kişiyi şekillendirmeye yardımcı olan iyi ve köyü şeyler öğrenmemize de yardımcı olur.

Ozmoz ile öğrenmenin temel özellikleri

Ozmoz yöntemi ile öğrenmenin temel özellikleri aşağıdaki gibidir:

  • Çeşitli ortamda ve pek çok farklı kişiyle etkileşim halinde olarak gerçekleşir.
  • Diğer insanların davranışlarını gözlemlemeye dayalı bir yöntemdir. Ebeveynler, eğitimciler, arkadaşlar, televizyon, film ve sosyal medya karakterleri çocukların örnek alabileceği kişilerdir.
  • Yeni bir bilgiyi içselleştirme yöntemi olarak, değerleri, davranışları, mimikleri, kuralları ve konuşma şeklini taklide, tekrarlamaya veya reddetmeye yol açar.
  • Öğrenme süreci doğal olarak gerçekleşir. Örgün eğitim kapsamında da meydana gelebilmesine rağmen, bazen de bilinçsiz bir biçimde meydana gelir.
bilgisayara bakan çocuklar

Ozmoz ile öğrenme yönteminde ortamın ve yetişkinin önemi

Öğrenmenin diğer şekilleri gibi, ozmoz ile öğrenme de diğer yöntemlerle desteklenmelidir. Bu yöntem çevre ile yakından ilişkili olduğundan, etkili öğrenmenin gerçekleşmesi için elverişli bir ortam gereklidir.

Bu yüzden, eğer gençlerin ve çocukların eğitimine değinecek olursak, elverişli ortamı yaratmak için ebeveynin ve eğitimcilerin rolü önemlidir. Yetişkinler yol göstermeli, eşlik etmeli ve yetiştikleri çevrenin yorumlanması konusunda çocukları yöneltmelidir.

Son görüşler

Ozmoz ile öğrenme yönteminin, kaçınılmaz bir yöntem olduğunu belirtmek gerekir. Kişinin sahip olduğu her deneyimde ve her durumda gerçekleşebilir. Eğer pozitif ve uyarıcı bir çevrede gerçekleştirilirse, günlük öğrenme süreci son derece dönüştürücü olabilir.

İlginizi çekebilir ...
En Etkili Eğitim: Çocuklara Örnek Olmak
Ben anneyim
sayfasında okuyun Ben anneyim
En Etkili Eğitim: Çocuklara Örnek Olmak

Çocuklara örnek olmak ve eğitimlerini böyle sağlamak son derece kolay bir iş olarak görülebilir. Ancak pratikte bunun pek de kolay olmadığı bir ger...


Tüm alıntı yapılan kaynaklar, kalitelerini, güvenilirliklerini, güncelliklerini ve geçerliliklerini sağlamak için ekibimiz tarafından derinlemesine incelendi. Bu makalenin bibliyografisi güvenilir ve akademik veya bilimsel doğruluğa sahip olarak kabul edildi.


  • Díaz Vicario, A. y Gairín Sallán, J. (2014). Monográfico: Entornos escolares seguros y saludables. Algunas prácticas en centros escolares de Cataluña. Revista Iberoamericana de Educación, nº 66, pp. 189-206. Recuperado de https://rieoei.org/historico/documentos/rie66a12.pdf
  • Bower, G. H y Hilgard, E. R. (2007). Teorías del Aprendizaje. Editorial Trillas. México.

Ben Anneyim sayfasının içerikleri sadece eğitim ve bilgilendirme amaçlıdır. Hiçbir zaman bir profesyonelin teşhis, tavsiye veya tedavisinin yerine geçmezler. Herhangi bir şüpheniz varsa, güvenilir bir uzmana danışmak en iyisidir.