Çocukların Gelişiminde Babaanne ve Dedelerin Rolü

Çocukların babaanne ve dedeleriyle olan ilişkisi her iki jenerasyonun da hayatına değer katan özel ve eşsiz bir bağdır. Ebeveynlerimiz bizlere isteyebileceğimizden çok daha fazlasını sunarlar.
Çocukların Gelişiminde Babaanne ve Dedelerin Rolü

Son Güncelleme: 02 Eylül, 2019

Son zamanlarda anneanne, babaanne ve dedelerin ailedeki ve toplumdaki rolü büyük bir değişim geçirdi. Geçmişte daha tedbirli ve opsiyonel olan müdahaleleri günümüzde çok daha aktif ve gerekli bir hal aldı.

Babaanne ve dedelerin rolü

Babaanne ve dede figürleri hem aile yaşantısı hem de çocukların gelişimi için büyük önem taşır. Onların varlığı, hem çocukların duygusal gelişimi hem de aile yaşantısının sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi açısından son derece değerlidir.

Tecrübenin sesi

Öncelikle, babaanneler ve dedeler bilgeliğin ve tecrübenin sesidir diyebiliriz. Yaşları ve tüm edindikleri tecrübeler sayesinde, genç jenerasyonlara daha farklı ve daha geniş bir bakış açısıyla yol gösterebilirler.

Kriz, korku, öfke ve kargaşa gibi duyguların hakim olduğu anlarda, onların bakış açıları ve görüşleri torunlarına rehberlik eder ve daha doğru kararlar vermeleri konusunda onlara yardımcı olur. 

Duygusal destek

Ebeveynler için babaanne ve dedeler önemli bir bağlantı noktasıdır. Bu durum özellikle de aileye ilk torunun geldiği zamanlarda çok daha şiddetli hissedilir çünkü ebeveynler korkmuş ve bunalmış hissedebilirler. Babaanne ve dedelerin verdiği destek ve tavsiyeler sayesinde ilk kez anne baba olanlar kendilerini daha rahat hissederler.

büyükanne ve büyükbabayla kitap okumak

Buna ek olarak, babaanne ve dedeler torunlarının bakımı ve gelişimiyle alakalı her konuda anne ve babalara yardımcı olurlar. Böylelikle, yeni doğan torunlarının bakımı konusunda her şeyi yapmaya hazır olduklarını anne ve babalara hissettirirler.

Aile kültürünün şekillenmesinde babaanne ve dedelerin rolü

Aile birlik ve beraberliğinin sağlanmasında babaanne ve dedelerin etkisi oldukça büyüktür. Onlar sayesinde gelecek kuşaklar aile tarihi ve soylarının nereye dayandığı konusunda bilgi sahibi olabilirler. Dahası, aile tarihi hakkında anlattıkları hikayeler sayesinde yeni kuşaklarda aidiyet ve kişilik bilincinin oluşumuna katkıda bulunurlar.

Bununla birlikte, aile değerlerini kuşaktan kuşağa aktarma ve aile birlik beraberliğini sağlama konularında babaanne ve dedelerin rolü büyük önem taşır.

Genel olarak, ailenin bir arada kalmasını sağlayanlar babaanne ve dedelerdir diyebiliriz. Onlar çocuklarını ve torunlarını bir arada görmekten büyük keyif alırlar. Aile bağlarının ne kadar önemli bir ayrıcalık olduğunu hatırlatma konusunda babaanne ve dedelerin etkisi büyüktür.

Sorumluluk ve empati

Babaanne ve dedeler, torunlarına empati ve saygı gibi değerlerin aşılanmasını ve bunların gelişimini teşvik ederler. 

Ebeveynlerin bile başarısız olduğu durumlarda babaanne ve dedeler torunlarını sakinleştirmeyi başarabilirler. Bazı zamanlarda, çocuklar ebeveynlerinin sözünü dinlemezken babaanne ve dedelerin isteklerini anında yerine getirirler.

Çocuklar babaanne ve dedelerinin yaşları gereği sahip oldukları kısıtlamaları görüp anlayarak empati kurmayı, ilgi ve şefkat göstermeyi öğrenirler. Onlar için endişelenip davranışlarını bu doğrultuda şekillendirerek onların iyi olduğundan emin olmak isterler.

Torunlardan öğrenmek

Bu kuşaklar arası ilişkiden faydalananlar yalnızca torunlar değildir. Babaanneler ve dedeler sahip oldukları tecrübe ve bilgelikle torunlarına yol gösterirken, torunlarının da onların hayatına bir takım pozitif etkileri vardır.

Torunlar, babaanne ve dedelerin daha genç ve dinamik hissetmelerini sağlarlar. Onlara ebeveynliği daha rahat ve arkadaşça bir bakış açısıyla yeniden yaşatırlar. Aralarında, her iki taraf için de oldukça keyifli olan güven ve suç ortaklığına dayalı bir bağ kurulur.

Dahası, yaşça büyük torunlar babaanne ve dedelerinin gündemin tartışma konularıyla ve teknolojik gelişmelerle tanışmalarını sağlarlar. Topluma ve günlük hayata dahil olmalarına katkıda bulunurlar.

Eğitimde babaanne ve dedelerin rolü

Daha önce de bahsettiğimiz üzere, babaanne ve dedelerin rolü geçmişte günümüze kıyasla çok daha farklıydı. Geçmişte  torunlarıyla olan iletişimi çok daha zayıf ve opsiyoneldi. Günümüzde ise birçok aile, babaanne ve dedelerden finansal ve lojistik destek için yardım istiyor.

plajda koşmak

Bunun sebebi, toplumun ve aile yapısının günümüzde geçmişe göre daha farklı şekillenmesinden kaynaklanmaktadır. Fakat bu durum zaman zaman babaanne ve dedeler için karmaşık bir hal alabilir. Ebeveynler onlara torunlarının bakımı için bir takım sorumluluklar yüklerken aynı zamanda eğitim hayatlarına müdahale etmemelerini isterler.

Babaanne ve dedelerin zaman zaman torunlarını şımartmaları çok normaldir. Aynı zamanda, onların bu davranışlarının anne ve babalara otoritelerini sorgulatması da sıkça karşılaşılan bir durumdur. 

Ebeveynlerin çocuklarının yetiştirilmesini ve gelişimini ilgilendirilen konularda karar verme hakkının kendilerine ait olduğunu düşünmeleri oldukça normaldir. Fakat, unutmayın ki babaanneler ve dedeler de tamamen içten gelerek kendilerine ait olmayan bir görevi üstlenmektedirler. Bu da zaman zaman onların fiziksel ve duygusal kapasitelerinin dışına çıkabilir.

Bu sebeple, ebeveynler olarak çocuğunuzun gelişimi konusunda neyin gerçekten önemli olduğuna odaklanmaya çalışın. Bunların dışındaki konularda anne ve babalarınızın fikir ve görüşlerine güvenin ve size sağladıkları destek için onlara müteşekkir olun. Eğer birlikte hareket etmeyi başarabilirseniz, başta çocuğunuz olmak üzere hepiniz bu durumdan karlı çıkabilirsiniz. 

İlginizi çekebilir ...
Büyükanne ve büyükbabalarıyla büyüyen çocuklar daha güvende ve mutlu
Ben anneyim
sayfasında okuyun Ben anneyim
Büyükanne ve büyükbabalarıyla büyüyen çocuklar daha güvende ve mutlu

Büyükanne ve büyükbabalarıyla büyüme şansına sahip çocuklar daha güvende ve mutlu olurlar. Çünkü onlar torunlarına, disiplin verme sorumluluğu olma...


Tüm alıntı yapılan kaynaklar, kalitelerini, güvenilirliklerini, güncelliklerini ve geçerliliklerini sağlamak için ekibimiz tarafından derinlemesine incelendi. Bu makalenin bibliyografisi güvenilir ve akademik veya bilimsel doğruluğa sahip olarak kabul edildi.Ben Anneyim sayfasının içerikleri sadece eğitim ve bilgilendirme amaçlıdır. Hiçbir zaman bir profesyonelin teşhis, tavsiye veya tedavisinin yerine geçmezler. Herhangi bir şüpheniz varsa, güvenilir bir uzmana danışmak en iyisidir.