Çocuklarınıza Farklılıklara Saygı Duymayı Öğretmek

Çocuklarınıza Farklılıklara Saygı Duymayı Öğretmek

Son Güncelleme: 25 Mart, 2021

Çocuklarımıza farklılıklara ve çeşitliliğe saygı duymasını öğretmek önemlidir. Bu, farklı etnik köken, dini inanç, görüş, fiziksel özellik, duygu, değer ve eylemlerin olduğu bir dünyada yaşadığımızı kabul etmek anlamına gelir.

Kimse bir başkasına benzemez. İşte bu yüzden insan türü, bir yandan bireyselliğimizi korurken öte yandan bir araya geldiğimiz bir karışım hâline getirir.

Eşitliği Öğretmek

Çocuğunuza farklılıklara saygı göstermesini öğretmek için önce onu eşitlik temelinde eğitmeniz gerekir. Tüm kalıplaşmış hisleri çocuğunuzun zihninden silin ve başkalarının kusurlarına karşı hoşgörülü olmayı öğretin.

Çocuğunuza hepimizin aynı olduğunu, çünkü ister beyaz ister siyah olalım insan ırkına ait olduğumuzu anlatmalısınız.

Bir Çocuğa Farklılıklara Saygı Göstermek Nasıl Öğretilir?

farklılıklara hoşgörü göstermek

Cinsiyetçilikle nasıl savaşacağını ve her bireyin oynayacağı rolden bağımsız olarak kadın ve erkek cinsiyetleri arasında eşitliği savunmayı öğretin. Böylece çocuğunuza çevresindeki insanlara değer verip onları takdir etmeyi gösterin.

Farklı kültürlerden veya dinlerden insanlarla nasıl arkadaşlık kuracağını göstererek veya farklı inançlara sahip birine nasıl saygı duyacağını anlatarak da bunu yapabilirsiniz.

Çocuğunuz ister çirkin ister güzel, ister zayıf isterse şişman olsun akranlarını olduğu gibi kabul etmeyi öğrenmelidir. Çünkü gerçekte bu tür şartlar olmamalıdır.

Bütün insanlar en az bir yönüyle aynıdır: Farklı olma arzuları.

-William Randolph Hearst-

Bu ve günümüzde dünyada var olan diğer birçok kategorinin kurulması, kusursuz kabul edilen iktidardaki insanlar tarafından belirlenir.

Farklılıklara saygı ve hoşgörü temelinde eşit muamele, insan ilişkilerinin üzerinde yürümesi gereken platformdur.

Ayrımcılık Yapmamak

diversity series – four children playing together.

Çocuğunuza farklılıklara saygı göstermeyi zaten öğretmeye başlamışsanız, bir sonraki adım ayrımcılık yapmamaktan bahsetmektir.

Bazı insanları kendinden geçirip diğerlerini dışlayan ayrımcılığı reddetmeyi öğretin. Mesela, cinsiyetçilik temelinde ayrımcılık gibi.

Kimse şu ya da bu ülkede doğduğu, belli bir dine inandığı için daha üstün ya da aşağı değildir. Kadın olmak, bir erkeğe boyun eğmek anlamına gelmez.

Hepimiz aynı haklar, fırsatlar ve zevklerden faydalanma hakkına sahibiz.

Çocuğunuza, çeşitliliğe, eşitliğe saygı duymayı ve ayrımcılık yapmamayı öğretebilmek için ona kapsayıcı bir şekilde düşünüp hissetmeyi ve davranmayı öğretmelisiniz.

Çocuğunuza Farklılıklara Saygı Göstermeyi Öğretmek

Farklılıklara saygı, eşitlik, hoşgörü, ayrımcılık yapmama ve kapsayıcı olma konusundan bahsettikten sonra saygının gerçekte hangi anlama geldiğinden söz etmek önemlidir.

Çocuğunuza kapsayıcılıkla ilgili binlerce kavramı öğretseniz bile “saygı” kelimesinin ne anlama geldiğini anlamadığı sürece bu pek işe yaramayacaktır.

Saygı kör itaat, boyun eğme veya korku değildir. İnsan ilişkilerinde içtenlik, uyum ve denge demektir. İnsanlar birbirlerine saygıyla yaklaştıklarında, farklılıklarına rağmen birbirlerini kabul ederler.

Çocuğunuza, başkalarının saygısını kazanmanın tek yolunun, ilk etapta saygı göstermesi gerektiğini öğretin.

Saygı, kendi fikirlerinizi, zevklerinizi, inanç ve hislerinizi savunmayı bırakmak anlamına gelmez. Çocuğunuzun bunu öğrenmesi gerekir.

Çocuklar, farklılıkların saygıyla ele alınabileceğini anlamalıdır. Aslında, farklılıklar varsa ve her iki tarafa da saygı duyuluyorsa, eşitsizlik, hoşgörü eksikliği, saygısızlık ve ayrımcılık olmaksızın karşılıklı anlaşmaya ulaşılabilir.

Çocuğunuza, farklılığa saygı duyma erdeminin öneminden söz ederken ona “saygı” kelimesini de öğretin.


Tüm alıntı yapılan kaynaklar, kalitelerini, güvenilirliklerini, güncelliklerini ve geçerliliklerini sağlamak için ekibimiz tarafından derinlemesine incelendi. Bu makalenin bibliyografisi güvenilir ve akademik veya bilimsel doğruluğa sahip olarak kabul edildi.Bu metin yalnızca bilgilendirme amaçlı sunulmuştur ve bir profesyonelle görüşmeyi yerine geçmez. Şüpheleriniz varsa, uzmanınıza danışın.