Büyük çocuk olmak karakteri etkiler mi?

Doğum sırasının çocuğun karakteri üzerinde de etkileri vardır.
Büyük çocuk olmak karakteri etkiler mi?

Son Güncelleme: 22 Kasım, 2020

Çocukların ve kardeşlerin dünyaya gelme sırası her birinin kişiliğini belirler. Bu nedenle, en büyük çocukta bir dizi kişisel karakteristik özellikler bir araya gelmiştir. Bazıları DNA’nın etkilediği faktörler olsa da, yaşam tarzı, kişilerarası ilişkiler ve duygular da karakteri şekillendirir.

Her insan kardeşleriyle ve ebeveynleriyle özel bir bağ kurar. Çocukların dünyaya gelme sırasını bazı cinsiyet faktörleri ve genetik faktörler de belirler.

Bu nedenle, ebeveynlerin büyük çocuğa olan davranış şeklini belirlemede cinsiyet ve diğer genetik faktörler etkilidir.

büyük kardeş

İlk doğan çocuğun karakteri nasıl gelişir?

İlk doğanların hepsi aynı olmasa da, çoğunun sahip olduğu ortak unsurlar vardır. Genel olarak, bu durumlarda istenmeyen gebelik olma ihtimalinin daha yüksek olduğunu düşünebiliriz. Ancak, bu çocuklarımızın karakterlerinin nasıl oluştuğunu düşündüğümüzde aradığımız muhtemel cevaplar bellidir.

Bu nedenle, doğdukları ortam şartlarına bağlı olarak, ilk çocuğun herkes tarafından beklenmesi ve sevilmesi çok muhtemeldir. Aile olmak için bir araya gelen çiftlerde, ilk doğan çocuk önderlik eden kişi olacaktır. İlk çocuğun doğumuyla edindiğimiz tecrübeler, sonraki çocukta yaşanmayacaktır.

Bazı bilimsel çalışmalar ilk çocuğun diğer kardeşlere göre daha akıllı olduğunu ortaya koymuştur. Bunun sebebi anne ve babanın ilk çocuklarıyla bolca vakit geçirmiş olmasıdır. Bu ilgi ve alakanın çocuk karakteri üzerindeki etkisi büyüktür.

İlk çocuklarıyla iyi ve başarılı ilişkiler kuran anne ve babalar, ikinci çocuklarında da aynı etkiyi yakalamak için büyük bir beklenti içinde olurlar. Ancak diğer çocuklarda durumun hayal ettikleri gibi olmayacaklarını anlayıp, olaylara daha gerçekçi yaklaşırlar.

İlk çocuklar yaptıkları her işte çok başarılıdır. Etrafındaki insanların beğenilerini kazanmak için ona söylenen her şeyi yerine getirmek için büyük gayret gösterir. Çok sorumludurlar, onlara güvenebiliriz, dikkatli olmaya büyük önem verirler ve nasıl davranacaklarını iyi bilirler. Kısaca ilk çocuklar anne ve babaların yansımasıdır.

Her aile için yukarıda anlatılanlar gerçek olmasa da, ilk çocuğun ebeveynlerini hayal kırıklığına uğratmama sorumluluğu olduğu unutulmamalıdır. Onu tanımlayan bazı karakteristik özellikler düzen, mükemmellik ve sorumluluktur. Bu nedenle okuldaki performansı genellikle yüksektir.

iki kardeş

En büyük çocuğun kişiliği ile diğerlerinin kişiliği arasında ne gibi farklar vardır?

İlk doğan çocukların çoğu, örneğin liderlik yetenekleri gibi belirli ortak özelliklere sahiptir. Uzmanlar, bu çocukların kendi kardeşlerinden çok diğer büyük çocuklara benzeyebileceğine inanmaktadır.

Diğer çocuklarla karşılaştırıldıklarında, bu çocuklar daha karamsar, hatta duyarsız görünme eğilimindedir. Bazen korkutucu ve talepkar olabilirler. Bu, özellikle evdeki alanın çoğunu ele geçirdikleri düşündüklerinden  olur. Bu yüzden diğer kardeşler geldiğinde, karşılaştıkları duruma uyum sağlamak zorunda kalırlar.

Buna karşın, ortanca ve en küçük çocuk daha iyimserdir.

Dolayısıyla, doğum sırasına göre dünyaya gelen çocuklar kendi kişiliklerini oluştururlar. Ebeveynlik faktörü veya diğer dış faktörler dışında, çoğu çocuk benzer şekilde kişiliğini geliştirir. Anlatmaya çalıştığımız gibi, ebeveynlerin kendi çocuklarına olan yaklaşım şekli onların karakteristik özelliklerini kazanmalarında önemli bir etmendir.

Ebeveynlerin ilk çocuklarını yetiştirirken daha fazla hata yapması muhtemeldir. Buna rağmen ilk çocuklar doğru karakteristik özelliklere sahip olmalarıyla tanınırlar. Belki de sebebi ilk çocuğu yetiştirirken çok kuralcı olmalarıdır.

Ortanca çocuktan neredeyse hiç kimse bahsetmez, hatta bazen yanlış anlaşıldığı bile düşünülebilir. Ancak, uzmanlar ortanca çocuğun dengeli, bağımsız ve sosyal ilişkileri kuvvetli kişiler olduklarını düşünürler. Ortanca kardeşin diğerlerinden farklı olmasının sebebi, belki de diğer kardeşler arasında uzlaştırmacı görevi görüyor olması olabilir.

Sık sık şımarık olmakla suçlanan ailenin en küçük bireyi olmanın da kendine göre zorlukları vardır. Ailelerinin ilgisi onların üzerindedir, bu nedenle herkesle iyi geçinme gibi bir dertleri yoktur. Küçük çocukların bazı özellikleri ailenin ilk çocuğuyla benzer olabilir. Çünkü ilk çocuklar her bakımdan özeldir.


Bu metin yalnızca bilgilendirme amaçlı sunulmuştur ve bir profesyonelle görüşmeyi yerine geçmez. Şüpheleriniz varsa, uzmanınıza danışın.