Ergenlikten Kadınlığa Geçiş

24 Nisan 2020
Bu yazımızda ergenlik döneminde kadınlığın oluşmasında rol oynayan noktalar üzerinde duracağız. Bu bilgiye sahip olarak bu karmaşık gelen süreçte kızınıza mümkün olan en iyi şekilde destek olabilirsiniz.

Henüz anne karnındayken cinsiyetimiz biyolojik olarak belirlenmektedir. Bu tam olarak genetik bir ifade olmakla birlikte kromozomların dışa vurumundan ibarettir. Bununla birlikte cinsiyet, cinsel kimlik ve cinsellik ergenlikten kadınlığa geçiş süreciyle daha yakından ilgilidir.

Duruma bu açıdan bakıldığında ebeveynlerin bu konuyla ilgili omuzlarında taşıdığı yük oldukça ağırdır. Zihinsel ve duygusal sağlığa direkt olarak etki eden cinselliğin çocuklarımızda tam olarak gelişebilmesi için onlara rehberlik etmemiz gerekmektedir.

Kızlar ergenliğe girdikten sonra vücutlarında belirli değişiklikler meydana gelmeye başlar ve özellikle duygusal dünyalarının tamamen değişmesine yol açan hormonal değişikler tecrübe etmeye başlarlar.

Ergenlikten kadınlığa geçiş

Her genç kadının mutlaka tecrübe ettiği bu sürece etki eden bazı noktaları inceleyelim:.

1. Anne örneği

Ailedeki anne örneği çok önemli bir unsurdur. Bazı anneler kadınlıklarını keşfetmek için kendilerine yeterli zaman tanımamaktadır. Bu durum da oldukça üzücüdür çünkü ailede bulunan kız çocuğu için örnek bir model olmadığı anlamına gelmektedir.

Kadınlığa geçiş sürecinde bir anne örneği büyük önem arz ettiği gibi, kız çocuğu ile anne arasındaki ilişki ve dinamikler ile çekirdek ailede birlikte yaşadıkları tecrübeler de oldukça önemlidir.

Tabi ki toplum kadınlar ve kızlar için hangi davranışların ve özelliklerin “doğal” veya “normal” olduğuna karar vermede de temel bir rol oynamaktadır. Bu anlamda, erkeklik bu duruma bir karşıtlık oluşturmaktadır.

2. Kadınlığın inşası

Bir kız çocuğu için kadınlığı inşa etmeye başlamak erken yaşlarda başlar. Genç olduklarından dolayı kızlar annelerinin makyaj malzemeleri ile oynar ve onların yüksek topuklu ayakkabılarını ve elbiselerini denemeye başlarlar. Annelerini taklit ederek kendi kadınlıklarını keşfetme yolunda ilk adımları atmaya başlarlar.

Bununla birlikte, bu süreç ergenlik döneminde çok daha kuvvetli bir hal alır. Örneğin genç kızlar okula giderken düzenli olarak makyaj yapmaya veya karşı cinsle ilgilenmeye başlarlar.

Anne ve kızı

Bu aşamada genç kızlar erkek arkadaşlarıyla çıkmaya, arkadaşlarıyla sinemaya gitmeye, erkekler hakkında konuşmaya ve ergenlik süresinde kadınlıklarını inşa edebilmek için diğer birçok şeyi yapmaya başlayabilirler.

Fakat bu durum aynı zamanda her ailenin sahip olduğu kurallara ve her çocuğa verilen özgürlük seviyesine göre değişiklik göstermektedir.

Ebeveynler bu aşamada disiplin veya başka bir kuralı uygularken oldukça dikkatli olmalıdır. Mevzu aile değerleri veya prensipleri olduğunda standartların hiçbir zaman aşağı çekilmemesi gerektiği gibi, çok fazla dogmatik (kestirip atmak) de olmamalıyız.

Neden bazı kızlar ergenlikte asileşir?

Bir kızın kendini güçlendirmesi ve kadın olarak yeni durumunu pekiştirmesi için isyankar eylemler gerçekleştirmeye başlayabilir.

Kızların annelerinden gelen tavsiyeleri reddetmesi ve anne-kız ilişkisini küçümsemesi sık görülen durumlardır. Bundan kaçınmak için belirli bağımsızlık ve öz-olumlama türleri hakkında ebeveynlerin kendilerini eğitmesi gerekmektedir.

“Ebeveynlerin bu konuyla ilgili omuzlarında taşıdığı yük oldukça ağırdır. Zihinsel ve duygusal sağlığa direkt olarak etki eden cinselliğin çocuklarımızda tam olarak gelişebilmesi için onlara rehberlik etmemiz gerekmektedir.”

Kadınlık ile ilgili paradigmalar

Kızlarımız birer kadın olduklarında ebeveynler olarak onların zihinsel ve fiziksel bütünlüklerine dikkat etmeliyiz.

Kadınlıkla ilgili yanlış yargılamaları hiçbir zaman teşvik etmemeliyiz. Örneğin, bir kadının nihai amacının anne olmak veya bu hayattaki sorumluluklarının sadece ev işleriyle ilgilenmekle kısıtlı olduğunu söylemek  gibi…

Çocuklarımızı eşitlik konusunda eğitmemiz gerekmektedir. Bir kız çocuğunun, bir erkek çocuğuna göre daha üstün veya daha eksik olmadığını bilmeleri gerekmektedir. Ayrıca, evde ve çekirdek ailedeki sorumlulukların da eşit olarak paylaşılması gerektiğini bilmelidirler.

Ebeveynlerin çocuklarının kendilerini bir birey olarak kabul etmesini, anlamasını ve kendilerine değer vermelerini sağlamaları gerekmektedir. Cinsiyetleri ve kültürleri ile ilgili doğuştan gelen belirli özellikleri, kendilerini ayrıcalıklı hissetmelerini ve kendilerinden gurur duymalarını sağlayacaktır.

Genç kızlar selfie çekiyor

Denge çok önemlidir

Ergenlere kuvvetli ve aşırılıkçı bir feminizm fikri aşılamak da mantıklı bir yaklaşım değildir ve bu durum onların günümüz toplumuna dahil olabilmesine engel olacaktır.

Peki, denge nasıl sağlanır? Bu durumda sevgi en temel yaklaşımdır. Annesinin kızına nasıl saygı duyduğunu, sevdiğini gören ve cinsiyetine bakılmaksızın kendinden tatmin olmayı hedefleyen bir ergen, tereddütsüz bir şekilde toplumdaki yerini bilecek ve kadınlığını nasıl kucaklaması gerektiğini anlayacaktır.

Bu nedenle,  kız ve erkek çocuklara eşit bir şekilde davranarak, olumlu yaklaşımlarla örnek bir insan olarak eğitim vermek, ergenlik döneminde kadınlığın düzgün bir şekilde inşa edilebilmesi için oldukça önemlidir.

  • Giraldo Patiño, M., & Jaramillo Ortegón, D. P. (2013). Construcción de la feminidad en adolescentes de 12–17 años del Municipio de La Dorada Caldas. http://repositorio.autonoma.edu.co/xmlui/handle/11182/76
  • Ballester, R., & Giménez, C. (2010). desarrollo del constructo de masculinidad/feminidad en la adolescencia. Emociones y sentimientos: la construcción sociocultural del amor, 115, 265.
  • Ortegón, D. P. J., Patiño, M. G., & Rivas, D. C. (2014). Comprensión de la feminidad en adolescentes de La Dorada, Caldas. Ánfora: Revista Científica de la Universidad Autónoma de Manizales, 21(36), 167-187. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4995231