Çocuklara Eşitlik ve Saygıyı Öğretmek

Günümüzde çocuklar, git gide daha fazla çeşitli ve küreselleşmiş bir toplumun parçası olmaktadır. Bu yüzden, farklılıkları kabul edebilmeleri için çocuklara eşitlik ve saygıyı öğretmek çok önemlidir.
Çocuklara Eşitlik ve Saygıyı Öğretmek

Son Güncelleme: 03 Mart, 2020

Farklılıkları kabul etmek ve çatışmalardan kaçınmak konu olduğunda, çocuklara eşitlik ve saygıyı öğretmek çok önemli bir role sahiptir. Günümüzde artık git gide küreselleşen bir dünyada yaşamaktayız.

Teknoloji ve hayat tarzlarındaki değişimler ülkeler arasındaki sınırların kaybolmasına sebep olmuş durumdadır. Bu sayede, dünyanın her yerinden insanlarla etkileşimimiz gün geçtikçe artmaktadır.

Bu küreselleşme, toplumların belli sorumluluklar almasını gerektirir. Bu sorumluluklardan biri de çocuklara eşitlik ve saygıyı öğretmektir. Bu konu, farklı yetiştirilme tarzı ve inançlara sahip insanlarla beraber yaşamamız ve onlara hoşgörülü olmamız gerektiği için çok önemlidir. 

Aşağıdaki konulardaki farklılıklara karşı saygılı olmaya özen göstermeliyiz:

Çocuklara eşitlik ve saygıyı öğretmek

Çocuklara eşitlik ve saygıyı öğretmek, çok geniş bir kavramı ifade etmektedir. Bu yüzden, çocukların hem yaşadığınız toplum hem de farklı çeşitli topluluklarda kullanabileceği bu eğitimi doğru verebilmeniz adına sizin için birkaç temel yönteme yer verdik.

1. Tahammülsüzlüğün doğru yol olmadığını onlara eylemlerinizle gösterin

Çocuklara eşitlik ve saygıyı öğretmek için en iyi yöntemlerden biri onlara önyargıya bağlı olarak gelişebilecek kötülükleri göstermektir. İnsanlık bugüne kadar politik, dini ve etnik farklılıklardan dolayı pek çok savaşa ve zulme tanıklık etmiştir.

Ne yazık ki, bu durum günümüzde hala devam etmektedir. Toplumların kaydettiği gelişim ve değişimi göz önünde bulundurunca bu, devam etmesine izin verebileceğimiz bir durum asla değildir. Gelecek kuşakları ve onlara aşıladıklarımızı değiştirmeye başlayacağımız ilk yer evimizdir.

çocuklara eşitlik ve saygıyı öğretmek

2. Stereotip ve önyargıları ortadan kaldırın

Günümüzde artık toplumlar, kadın ve erkek arasındaki farkları giderek kolektif hafızalarından silmektedir. Bunun aynısının stereotip ve önyargılar için de yapılması gereklidir.

Çocuklarımıza, insanları belli zevk, iş, beceri ya da kusurlarla ilişkilendirmemeleri gerektiğini öğretmeliyiz. Her insan birbirinden farklıdır ve belli özellikler, tercihler, inançlar ve yönelimlere sahiptir. Din, ırk ya da herhangi başka bir faktör insanların bu özelliklerini kısıtlayamaz.

3. Çocuğunuzun erişebildiği içeriklere dikkat edin

Çocuklara eşitlik ve saygıyı öğretmek için onların yabancı düşmanı ya da ırkçı mesajlara maruz kalmasına engel olmalıyız. Ne yazık ki, bu olumsuz mesajlar internet ve diğer medya kaynaklarında çokça bulunmakta. Bu yüzden, ebeveynlerin çocuklarının teknolojiyle ilişkisine dikkat etmesi gereklidir.

Eğer bu konuda dikkatli olmazsanız çocuğunuzu zararlı fikirlere karşı savunmasız bırakmış olursunuz. Bu fikirlerin, ailenizde teşvik etmek istediğiniz önemli değerlerle hiçbir ilgisi yoktur ve çok kötü sonuçları olabilir.

“Küreselleşme, toplumların belli sorumluluklar almasını gerektirir. Bu sorumluluklardan biri de çocuklara eşitlik ve saygıyı öğretmektir. ”

4. Çocuklarınıza bütünleşmiş bir toplumun faydalarını gösterin

Modern toplumlardaki pek çok başarı, farklı özelliklere sahip insanların bir araya gelmesiyle kaydedilmiştir. En iyi takım çalışmaları, ayrım yapmadan tüm üyelere eşit davranılan takımlarda gerçekleşir. Bu durum, konu ister spor olsun ister iş yerindeki bir takım olsun aynıdır.

Bu yüzden, çocuğunuza bir takım çalışmasına çok önemli katkılarda bulunabileceğini öğretmeniz gerekir. Aynı şekilde, ona farklı etnik köken, din, kültüre sahip önemli şahsiyetler hakkında bilgi de vermelisiniz.

sınıfta oturan çocuklar

Yukarıda bahsettiğimiz mesajları hayatınıza dahil etmezseniz çocuklarınızın toplumla bütünleşmesi ve bu kavramların gerçek değerini anlaması zorlaşır. Bu konuda okulların da müfredatlarına herkesi dahil eden grup aktiviteleri katması son derece önemlidir.

Ayrıca, sınıfta oynanan eğlenceli oyunlar, filmler ve kitaplar aracılığıyla da hoşgörü gibi kavramlar teşvik edilebilir. Ebeveynler olarak sizler de çocuğunuzun farklı insanlarla etkileşime geçmesini desteklemelisiniz.

Bu sayede, çocuklarınız hem spor, müzik ya da başka bir ders dışı aktivite yapmış hem de diğer insanların değerini takdir etmeyi öğrenmiş olur. Ayrıca, kendilerinden farklı olan çocukların bilgi ve katkılarından faydalanmış da olurlar.

Son olarak, yukarıda bahsettiğimiz tüm noktaların gerçekleşmesinin ebeveynlerin aktif katılımını gerektirdiğini unutmamak gerekir. Peki bunu nasıl başarabilirsiniz? Tabi ki çocuklarımızın eğitimi söz konusu olduğunda sahip olduğunuz en iyi yöntemi kullanarak: Onlara iyi örnek olarak.

Çocuklar, sürekli olarak çevrelerindeki yetişkinleri gözlemler ve onlardan bir şeyler öğrenir. Bu yüzden, sizin de farklı insanlara karşı hoşgörülü, anlayışlı ve kapsayıcı tavırlar sergilemeniz gereklidir. Bu sayede, çocuklarınızın eşitlik ve saygıyı kalıcı bir şekilde öğreneceğinden emin olabilirsiniz.


Tüm alıntı yapılan kaynaklar, kalitelerini, güvenilirliklerini, güncelliklerini ve geçerliliklerini sağlamak için ekibimiz tarafından derinlemesine incelendi. Bu makalenin bibliyografisi güvenilir ve akademik veya bilimsel doğruluğa sahip olarak kabul edildi.


  • Itxaso, M. E. (2009). Educar en la corresponsabilidad entre mujeres y hombres: la igualdad necesaria. Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado, (20), 6. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2995586
  • Rebollo, M. Á. (2006). Género e interculturalidad: educar para la igualdad. Editorial La Muralla.
  • Salguero, M. J. C. (2011). Educar en igualdad. Pedagogía Magna, (10), 64-70.

Bu metin yalnızca bilgilendirme amaçlı sunulmuştur ve bir profesyonelle görüşmeyi yerine geçmez. Şüpheleriniz varsa, uzmanınıza danışın.