Ergenlikte Grup Dinamiğinin Faydaları

22 Eylül 2019
Ergenlikteki bireylerin gelişimleri, olgunlaşmaları ve iletişim becerilerini bir üst seviyeye taşımaları için grup dinamiğinin çok önemli olduğunu belirtmeliyiz.

Ergenlik, yetişkin yaşamına geçiş yolunda inanılmaz değişimlerin yaşandığı bir dönemdir. Bu yazımızda, ergenlikte grup dinamiğinin önemini yakından inceleyeceğiz ve bu dinamiklerin gençlerin gelişiminde nasıl bir etkisi olduğuna göz atacağız.

Ergenlikte grup dinamiğinin nasıl işlediğini anlamak için öncelikle buluğ çağı ve ergenlik dönemi kavramlarını ve bu kavramlar arasındaki farkı anlamamız gerekir.

Buluğ çağı, ciddi biyolojik, fiziksel, morfolojik, hormonal ve psikoseksüel değişimlerin yaşandığı bir dönemdir. Bu değişimler, çocuk vücudunun üremeye elverişli bir yetişkin vücuduna dönüşmesi için gerçekleşir.

Ergenlik dönemi ise, birkaç yıl içerisinde çocukluktan yetişkinliğe geçişin gerçekleştiği bir süreçtir. Bu süreçte, bazı değişimler yaşanır.

Ergenlik döneminde, yukarıda buluğ çağında bahsedilen değişimlerin yanı sıra, entelektüel, psikolojik ve sosyal değişimler de gerçekleşir. Ergenlikte grup dinamiğinin önemini ortaya çıkaran değişimler de bu değişimlerdir.

Grup Dinamiği Nedir?

Grup dinamiği, bir grup insanı organize bir şekilde birey olarak geliştirmeyi hedefleyen sistematik yöntem ya da prosedürlere verilen addır.

Bu yöntem ya da prosedürler, grup üzerinde uygulandığında motive edici bir yapıyla grubu harekete geçirir ve farklı seviyelerde öğrenme süreçlerini tetikler. Bunun sonucunda, bireyler kendi potansiyellerini geliştirebilir ve daha verimli aksiyonlarda bulunabilirler.

Grup halinde çalışarak bireyler amaçlarına ulaşabilir ve daha üretken bireyler haline gelebilirler. Bunun yanında, gruba olan bağlılıkları artabilir ve ekip ruhunu daha etkili bir şekilde hissedebilirler.

Grup dinamiğinin önemi ve ekip çalışması

Ergenlikte Grup Dinamiğinin Yeri

Grup dinamiğinin bir parçası olmak, okulda, başka bir kurumda ya da herhangi bir gençlik organizasyonu veya merkezinde ergen bireyler için oldukça faydalı olabilir. Grup dinamiğinden, gruba dahil olan çocukların amaçlarına ulaşmaları için yararlanılması ve bu dinamiğin gruptakilerin karakter özelliklerine hizmet etmesi önemlidir. Grubun oluşturulmasında belli bir amaç gözetilmelidir.

Bunun yanı sıra, sosyal, finansal, kültürel, kurumsal ve bunun gibi faktörler de göz önünde bulundurulmalıdır. Grup dinamiği, çok yönlü bir öğrenme sisteminin bir parçası olunmasını sağlar. Grup dinamiğinin amacı, ergen bireylerin birlikte bir şeyler üzerinde çalışarak olgunlaşma süreçlerine ivme kazandırmalarıdır.

Bireyler grup dinamiği sayesinde kendilerini aşağıdaki alanlarda geliştirebilmeliler:

  • Sosyalleşme
  • Yaratıcılık
  • İletişim
  • Özgüven
  • Sorumluluk
  • Bağımsızlık
  • Problem çözme
  • Katılım
  • Dışa vurum
  • Duygu yönetimi

Farklı Dinamikler

Günümüzde, bireylerin amaçlarına yönelik farklı farklı grup dinamikleri oluşturulabiliyor. Grubun özellikleri, çalışma süresi ve heterojenliği çeşitli seviyelerde olabilir.

“Buzları eritmek” amacıyla kurulan gruplar en yaygın gruplardan biridir. Bu gruplarda, grup üyeleri kendilerini tanıtırlar ve birbirlerini daha iyi tanımaya çalışırlar.

Bunun için örneğin, “Başlangıç Noktası” adındaki dinamikten yararlanılabilir. Bu aktivitede, ismin, en sevilen rengin, sahip olunan yeteneklerin, maruz kalınan bir eksiklik ve kısıtlamanın ve hayatta değerli olan bir şeyin sorulduğu kısa bir anket cevaplanır ve grubun her bir üyesi bu anketin cevaplarını diğer üyelerle paylaşır.

Grup içi iletişimi artırmak için belirlenen gruplar da vardır. Bu gruplarda genelde soruna yol açabilecek meseleler ve bu meselelerin nasıl çözüleceği tartışılır. Bozuk Telefon ya da Sosyogram aktiviteleri bu tarz dinamiklere örnektir.

Havada ellerini birleştiren gençler

Bunlarla birlikte Beyin Fırtınası ya da Sempozyum adlı dinamikler de bulunmaktadır. Bunlar da, daha iyi organize olmak ve grup içinde ortak kararlar alabilmek için görev dağılımı yapma ve sorumluluk almaya yardımcı olur.

Sorunların üstesinden gelmek ve davranışları iyi yönde değiştirmek için oluşturulan dinamikler de vardır.

Bu dinamiklere örnek olabilecek çalışmalardan biri, Edward de Bono tarafından oluşturulan Altı Düşünen Şapka dinamiğidir ve bunun dışında başka rol yapma dinamiklerinin örneklerine de rastlanabilir. Bu çalışmalarda, empati kurma, kendini başkalarının yerine koyma, belirli bir durumu çözmek için başka açılardan bakabilme gibi özelliklerin geliştirilmesine çalışılır.

Grup Dinamiğinin Önemi İle İlgili Son Değerlendirmeler

Grup dinamikleri, sosyal, ahlaki ve aksiyolojik davranışların öğrenilmesine yardımcı olduklarından dolayı, ergen bireyler için her daim faydalı aktiviteler arasında yer alırlar. Bu bahsedilen davranışlar, gelişim ve olgunlaşmanın düzgün bir şekilde ilerlemesi için üzerine çalışılması gereken yapı taşlarındandır.

Kısacası, genç bireylerin davranışları ve bu davranışlarının sonuçları üzerine düşünebilecekleri bir ortam yaratmak oldukça önemlidir.