Proje Bazlı Öğrenme: Gelişen Öğrenme Süreçleri

29 Eylül 2019
Eğitim alanındaki en modern yaklaşımlardan biri öğrencinin kendi öğrenme sürecine katkı sağladığı proje bazlı öğrenme yaklaşımıdır. Bu yaklaşım, öğrenciyi kendi öğrenme sürecinin merkezine koyan yeni bir öğrenme ve öğretme tekniğidir.

Bilgilerin öğretmenler tarafından verildiği ve öğrencilerin de pasif bir şekilde dersleri dinlediği geleneksel sınıf ortamının proje bazlı öğrenme sisteminde yeri yok. Proje bazlı öğrenme pedagojisi, öğrencinin kendi öğrenme sürecinden sorumlu olduğu bir sistemdir.

Proje bazlı öğrenmede, eğitimciler öğrencilerin projelerini hayata geçirebilmeleri adına ihtiyaç duydukları becerileri kazanmalarına ve bağımsız bir şekilde hareket etmelerine yardımcı olur. Böylece öğrenciler sorunlarını kendi başlarına çözebilirler.

Proje Bazlı Öğrenme Süreci Neleri Barındırır?

Proje bazlı öğrenme aktif öğrenme temelli pedagojilerden biridir. Geleneksel doğrudan öğrenme metotlarının aksine, proje bazlı öğrenmede öğrencilerin kendi başlarına edindikleri bilgilere odaklanılır ve bu sayede, öğrenciler daha fazla motive olurlar. Bundan dolayı da eğitim süreci daha verimli bir sürece dönüşür.

Bununla birlikte bu öğrenme sürecinde öğrenci ve öğretmenin rolleri de geleneksel öğrenme metotlarına göre oldukça farklıdır. Öğretmen, aktif bir öğrenme senaryosunda kolaylaştırıcı görevi görürken, öğrenci de kendi öğrenme sürecinde daha aktif bir şekilde rol alır.

Büyüteçle çiçeklere bakan çocuk

Proje bazlı öğrenmenin bir diğer öne çıkan yönü de ekosistem yaklaşımıdır. Yani sistem içindeki herkes aktif bir şekilde bu pedagojiye katkı sağlamaya gayret eder.

Aynı şekilde eğitimcilerin, öğrencilerin gelişimini etkileyen her faktörü analiz etmesi gerekir. Zira bu faktörlerin hepsi birbiri ile ilişkilidir. Öğretmenin görevi farklı projeleri yürütmesi beklenen öğrencinin işlerini kolaylaştırmak ya da ona bu projeler boyunca rehberlik etmektir.

Proje Bazlı Öğrenme Projeleri Nasıl Geliştirilir?

Proje bazlı öğrenme projeleri üç aşamada gerçekleşir:

  1.  İlk aşama. Öğrenciler projenin başında amaç, içerik, tamamlanması gereken görevler gibi parametreleri belirlerler. Projenin konusu öğrencilerin ilgi alanlarına göre seçilmelidir. Bundan dolayı, öğretmenler öğrencilerin konu seçmesine yardımcı olurken, onların ilgi alanlarına göre hareket etmelidirler.
  2. İkinci aşama. Öğrenciler proje üzerinde çalışmaya başlarlar ve projenin sonunda nasıl bir çıktı elde edeceklerini belirlerler. Final projesi, örneğin; bir broşür ya da bir bilim projesi olabilir. Ekip çalışması yaparak öğrenciler araştırmalar yapabilir ve bulgularını değerlendirebilirler.
  3. Üçüncü aşama. Öğrenciler kendilerini değerlendirirler ve öğrenme sürecine de en az proje sonunda elde edilen çıktı kadar değer verirler. Projede aşama aşama ilerler, son çıktıyı elde etmeden önceki öğrenme sürecinde kendilerine neler kattıklarını değerlendirirler. Bundan dolayı, öğrenciler öğrendiklerini iyice özümseyebilirler.

Bu Pedagojiyi Kullanmanın Faydaları Nelerdir?

Proje bazlı öğrenmede öğrenciler bilgi edinmeye çalışarak kendi içeriklerini oluştururlar. Aynı zamanda konular üzerinde tartışmayı ve elde ettikleri bilginin kalitesini ölçmeyi öğrenirler. Bu da, bir sonuç elde etmek için projeyi yapmaktansa, öğrencilerin bir şeyler öğrenmek için daha çok motive olmalarını sağlar.

Ohio Üniversitesi araştırma görevlileri Willard ve Dufferin, proje bazlı öğrenmenin tatmin duygusunu artırdığını ve öğrencileri gerçek hayata daha iyi bir şekilde hazırladığını belirtiyor.

Proje bazlı öğrenme ve deney yapan çocuklar

“Günümüz toplumunda yeni bir öğrenme konsepti baş gösterdi. Eğitimciler gelişmelere ayak uydurabilmek için sürekli kendilerini geliştirmeye çalışıyor ve bu sayede hem öğrenciler hem de öğretmenler öğrenme süreçlerine eşit derecede katkı sağlayabiliyorlar. Artık öğrenciler ve öğretmenler aynı dili konuşuyorlar.”

Kolombiya Ulusal Üniversitesi profesörü Eduardo Rodriguez Sandoval, proje bazlı öğrenme sürecine katılan öğrencilerin daha ilgili olduklarını ve becerilerini daha iyi bir şekilde geliştirdiklerini belirtiyor.

Takım çalışması becerilerini geliştiriyor, daha fazla çaba sarf ediyor ve konulara daha fazla ilgi gösteriyorlar. Sunum yapmayı öğrenerek, akademik kavramlar ve günlük kavramlar üzerine daha geniş yelpazede bir bilgi ağına ulaşabiliyorlar.

Son olarak, proje bazlı öğrenmenin öğrenme ve öğretme metotlarını yeniden şekillendiren bir sistem olduğunu belirtmek isteriz. Bu sistem, toplumumuzun arz ettiği yenilikçi isteklere daha iyi bir şekilde yanıt verir. Yaratıcı ve ileri görüşlü gençlerden oluşan yeni jenerasyonu daha güçlü bir şekilde destekler.

  • Martí, J. A. (2010). Aprendizaje basado en proyectos. Revista Universidad, EADIT, 46 (158).
  • Rodríguez de Sandoval, E. Vargas-Solano, È.M. y Luna-Cortés, J. (2010). Evaluación de la estrategia aprendizaje basado en proyectos. Educación y educadores. 13(1). 13-25- Recuperado de: https://www.redalyc.org/pdf/834/83416264002.pdf
  • Sánchez, J. (2013). Qué dicen los estudios sobre el Aprendizaje Basado en Proyectos. Actualidad pedagógica. Recuperado de: http://www.estuaria.es/wp-content/uploads/2016/04/estudios_aprendizaje_basado_en_proyectos1.pdf
  • Willard, K y Duffrin, M.W. (2003). Utilizing project-based learning and competition to develop student skills and interest in producing quality food items. Journal of Food Science Education. 2, 69, pp 69-73