Çocuklara Aşk Hakkındaki Mitleri Öğretmenin Önemi

28 Aralık 2019
Romantik ilişkiler ve aşk hakkındaki mitler tehlikeli olabilir. Çocuğunuza, özgüvenini ve eleştirel düşünme yeteneğini geliştirerek bir çift olarak sağlıklı ilişkiler kurmayı öğretin.

Biz farkına varmasak da, film, edebiyat ve müzik bizim için birer referans haline gelmiştir. Aşkı bulmanın sanki hayattaki en önemli şeymiş gibi anlatıldığı hikayelerden bahsediyoruz. Bu yazıyı okumaya devam edin ve çocuklara aşk hakkındaki mitler hakkında bilgi vermenin önemini keşfedin.

Yeni nesiller bu tür kurgusal hikayelerin birer “kurgu ürünü” olduğunu anlamalılar. Çocukluktan itibaren film endüstrisinin iletmeye çalıştığı güçlü bir mesajın etkisinde kalıyoruz: aşk her şeyi başarabilir.

Bu denli bir ifade özellikle genç nüfus için oldukça tehlikeli olabilir. Yeterli eleştirel düzeye ulaşamamış gençlerin gerçekliğe hatalı bir pencereden bakmasına sebep olabilir. Gerçekçi olmayan bir aşk konsepti aşılanmaya çalışılmaktadır.

Mit nedir?

Antropolojik açıdan mitlerin aslında doğru olmayan, ancak sosyal anlamda doğru kabul edilen inanışlar olduğu anlaşılmaktadır. Lévi-Strauss isimli antropolog, mitleri, içeriği değişen ve yapısı sosyal hayata adapte olan tarihi olgular olarak tanımlar.

Mitler durağan olmanın aksine, durum ve çevreye uyum sağlayan dinamik ve çok yönlü olgulardır. Lévi-Strauss’a göre, mitler toplumlar adına rol modeller belirler ve toplum da bunları kabul eder.

oğluyla aşk hakkında konuşan anne

Bu şekilde, mitler, toplumun “gerçek” olarak kabul ettiği ve ilettikleri mesaja göre bazı davranış ve hareketleri doğrulamış olur. Aşk konusundaki mitler hakkında da aynısı söylenebilir: zararlı ve şiddet içeren davranışlar, gerçek aşk inancı altında haklı çıkarılır.

Aşk mitleri

Detecta Andalucía isimli projede ideal romantik aşk konusunda çiftlerin ilişkilerinde bir güç dengesizliği yaşanmasına sebep olan yanlış düşünceler ve inanışlar bir araya getirildi.

Bu projede 19 mit dört farklı gruba ayrıldı ve sınıflandırıldı:

  • “Aşk her şeyi yener”. Bu birinci grup, “doğru” aşkın her şeyi affedebileceği, aşabileceği inancını aşılamaya çalışıyor. Bu durumda, ilişki içindeki çatışmalar normalleştirilmiş oluyor ve aşk ve suistimal arasında bir ilişki geliştirilmeye çalışılıyor.
  •  “Gerçek aşk kaderimizdir”. Bu ikinci grup “bir elmanın iki yarısı” düşüncesi ile öne çıkıyor. Hayatta sadece tek bir “doğru” aşkın olabileceği mesajı iletiliyor. Zararlı ilişkilere dayanmak zorunda olmak gibi bir durum normalleştiriliyor.
  • “En önemlisi aşktır ve tam teslimiyet gerektirir”. Bu grupta mitler, çiftleri hayatın ve varoluşun merkezine koyarak benliklerini kaybetmelerine ve samimiyetten feragat etmelerine sebep oluyor.
  •  “Aşk sahip olmaktır”. Son olarak, kıskançlık üzerinden giderek sahiplenici ilişkileri normalleştirmeye çalışan bir mit ile karşı karşıyayız: “Eğer kıskançlık yoksa aşk da yoktur.”

Çocuklara aşk hakkındaki mitleri öğretmek neden önemlidir?

Eleştirel düşünme, aşk hakkındaki mitler karşısındaki en güçlü silahtır. Eğer gençlerde sağlam bir eleştirel düşünme becerisi inşa etmezsek, bu gibi mitlerle aralarına koymaları gereken mesafenin farkına varamazlar ve böylece suistimal edici ve incitici ilişkileri normalleştirmeye ve kabullenmeye başlarlar.

Çocuklarınızın özgüvenini destekleyin. Kendini sevmek, sağlıklı ilişkiler inşa etmenin ve bize zarar verebilecek partnerlerden kaçınmanın altın yoludur.

yerde oturarak konuşan anne ve oğul

“Kendini sevmek hayat boyu sürecek bir aşkın başlangıcıdır.”

-Oscar Wilde-

Çocuklarınıza, sağlıklı bir ilişkinin güven üzerine kurulduğunu öğretin. Kıskançlığın, çiftlerin birbirini kontrol etmesine neden olduğunu ve asla izin verilmemesi gereken bir davranış olduğunu gösterin.

Bir elmanın iki yarısı miti, sadece çift olarak mutlu olunabileceği mesajını vermektedir. Çocuklarınıza küçük yaştan itibaren mutluluğun insanın kendisine bağlı olduğunu öğretmek gerekir. Çocuklarınıza zaten “tam bir elma” olduğunu ve eksik hissetmemek için başka bir insana ihtiyacı olmadığını gösterin.

İdeal aşkı savunan bu tür filmlerle aranıza biraz mesafe koyun. Çocuklarınıza sağlıklı ilişkiler kurmayı öğretmek için bu tür içeriklerden kaçınmak yerine, eleştirel bir pencereden bakmayı öğretin.