Zorbalığın Üstesinden Gelmek İçin 8 Öneri

Zorbalık çocuklar ve gençler üzerinde yoğun duygusal olumsuzluklar bırakır. Aşağıda bu olumsuz sonuçların etkilerini azaltmak için neler yapabileceğimize yönelik birtakım ipuçları veriyoruz. Elbette bu öneriler profesyonel psikolojik yardımın yerini hiçbir zaman tutmaz.
Zorbalığın Üstesinden Gelmek İçin 8 Öneri

Son Güncelleme: 20 Şubat, 2021

Maalesef okulda hem fiziksel hem de psikolojik zorbalığın olumsuz etkileri ile karşı karşıya kalan çok sayıda çocuk ve genç vardır. Bu rahatsız edici davranış, maruz kalan çocuklarda ciddi duygusal problemlere yol açar. Bu problemlerin mutlaka tedavi edilmesi gerekir. Aşağıda zorbalığın üstesinden gelmek ve sonuçlarını düzeltmek için bazı ipuçlarını sizler için bir araya getirdik.

Böyle problemli bir durumdan kurtulan bir çocuğun mutlaka profesyonel yardım alması gerekir. Bu sayede zorbalığın neden olduğu psikolojik sonuçları atlatması mümkün olacaktır.

Zorbalığın Sonuçları: Tanım ve Analiz

Zorbalık, bir kişiye karşı bir ya da birden fazla kişi tarafından fiziksel ya da psikolojik olarak yapılan olumsuz davranışlar ya da taciz anlamına gelmektedir. Bu problem maalesef çocuklar ve gençler arasında günden güne daha sık bir biçimde görülmektedir. Bunun sonucunda da bu travmatik durumu yaşayanların sayısı artmaktadır.

zorbalığa uğrayan bir genç

Zorbalığa uğrayan çocuk ya da genç bu olumsuz davranışa uğradığı esnada kötü etkilenir. Ancak buna ek olarak zorbalık genellikle ardında önemli psikolojik etkiler bırakır. Bunlar anksiyete, gece kabusları, kendine güven eksikliği, depresyon, travma sonrası stres bozukluğu, somatizasyon vb. şekilde görülür.

Zorbalığı sona erdirmek için yapılması gereken en önemli şey, olumsuz etkilenen çocuk ya da gencin tedavisinin yanında zorbalık yapan kişilerin de bir daha bu tür davranışlar sergilememesi için tedavi edilmesidir. Genellikle zorbalar kendilerine güvenmeyen ve başkalarını aşağılayarak daha üstün görünmeye çalışan bir kişiliğe sahiptirler.

Zorbalığın Üstesinden Gelmek

Zorbalığın üstesinden gelmek ve yarattığı olumsuzlukları düzeltmek için hem zorbalığa uğrayan hem de bu olumsuz davranışı sergileyen tarafların her ikisiyle birden çalışmak uygun olacaktır. Şimdi zorbalığa uğrayan çocuklar ve gençlere odaklanarak bu istenmeyen durumun sonuçlarının üstesinden gelmek için anahtar niteliğindeki ipuçlarına değineceğiz.

Psikolojik Yardım Almak

İlk yapılması gereken şey eğer çocuk ya da genç ihtiyaç duyuyorsa profesyonel bir yardım almak olmalıdır. Kimi zaman bu tür durumlar son derece travmatik olabilir. Çocuklar, yaşadıkları korkuları, kaygıları ve genel olarak zorbalığın yarattığı duygusal sonuçları aşmak için ruh sağlığı konusunda uzman kişilerin yardımına ihtiyaç duyabilirler.

Bu sorunu hiçbir yardım almadan kişinin kendi kendine çözmesi çok zordur. Çünkü konunun uzmanı olmadığımız için bu tür bir problemi aşmak için gerekli donanım ve araçlara sahip olamayız. O nedenle ister tıbbi, ister psikiyatrik, ister psikolojik olsun, duruma bağlı olarak gerekli profesyonel yardımı almak gerekir.

Zorbalığın Mağdur Olan Çocuğun Ya Da Gencin Suçu Olmadığının Altını Çizmek

Zorbalığa uğrayan çocuklar ya da gençler genellikle kendilerini suçlu hissederler. Ancak bu durum sağlıksızdır ve gerçekçi değildir. Kötü muamelenin suçlusu, öyle olduğunu düşünseler bile asla bu duruma maruz kalanlar değildir.

Bu nedenle çocuklarımızın her zaman için bu tür durumların sorumlusunun zorbalık yapanlar olduğunu ve suçluluk duymalarının onlara sadece zarar vereceğini bilmelerini sağlamak gerekir.

Yaşananları Kabul Etmek

Zorbalığın sonuçlarının üstesinden gelebilmek için öncelikle yaşananları kabullenmek gerekir. Elbette bu yaşanan olumsuz tecrübeleri unutmak anlamına gelmez. Aslında en önemli nokta, yaşanmış bu durumu kabul edip geride kaldığını bilmek ve bir daha yaşanmaması için kararlı olmaktır.

Bu kabullenme sürecini duyguları kontrol edebilmek ve hissedilen acıların dönüşümünü sağlamak için uygun stratejilere yönlendirecek olan bir profesyonelin yardımıyla yönetebiliriz.

Zorbalığın Yol Açtığı Olumsuz Düşüncelerden Uzaklaşmak

Bu rahatsız edici durum yaşandıktan sonra mağdur olan çocuklar ya da gençler sürekli tekrar eden bir biçimde olumsuz duygulara kapılabilirler. Bu olumsuz duygular arasında güven kaybı, kendi kendini yiyip bitirme ve korku gibi duygular olabilir. Eğer bu tür duygular çocuğu normal hayatından koparıp güçsüz durumda bırakır ve ciddi derecede rahatsızlığa yol açarsa, bu tip fikirleri aşabilmeleri için gerekli olan desteği sağlayacak bir profesyonel yardım almaları gerekir.

Hissettiklerini İfade Etmek

Çocukların ve gençlerin hissettikleri tüm duyguları ifade edebilmeleri son derece önemlidir. Bu tür durumlarda genellikle zorbalık yapan kişiye karşı intikam ve kızgınlık duyguları yaygın olarak görülür. Ancak bunlar yalnızca çekilen acının daha da yoğunlaşmasına neden olur. O yüzden çocuğun kin duymak yerine içinde bulunduğu durumu kabul etmesi daha faydalıdır. Bu sayede iyileşme sürecinin hızlı bir biçimde ilerlemesi de daha kolay olacaktır.

Zorbalığın Üstesinden Gelmek: Çocuğun Güçlü Olması

Zorbalığın mağduru konumunda olan çocuklara ya da gençlere, onların gerçek, özel ve sağlam birer insan olduklarını ve iyi bir hayatın onlara sunduğu bütün ayrıcalıkları hak ettikleri açıklanmalıdır. Bu tür travmatik bir süreç yaşamış olsalar dahi kendilerine güven duymaları gerektiği, biraz çaba harcayarak ve özgüvenli bir biçimde düşündükleri bütün hedeflere ulaşabilecekleri açık bir şekilde anlatılmalıdır.

zorbalığa uğrayan çocuğun fotoğrafı çekiliyor

Acıyı Dönüştürmek

Acı çekmek her ne kadar başa çıkması zor bir duygu olsa da olumlu yanları da bulunmaktadır. Çünkü bu sayede savaşmayı öğrenebilir ve bize zarar veren şeyleri değiştirmek için bir çaba harcamak zorunda olduğumuzu hissederiz. Örnek olarak bu acıyı bir sanat dalına (resim, şiir, heykel vb.) dönüştürebiliriz. Bu aşamada önemli olan şey kişinin kendisini kötü değil tam tersine iyi hissettiği bir konuya odaklanmasıdır.

Zorbalığın Üstesinden Gelmek ve Yapmamız Gerekenler

Yukarıda sizler için derlediğimiz zorbalığın üstesinden gelmek için faydalı olacak ipuçları, bu durumda kalan çocukların ya da gençlerin travma dolu bu süreçle yüzleşmelerine yardımcı olacaktır. Elbette daha önce de ifade ettiğimiz gibi bunların hiçbiri bir profesyonelin yönlendirmesi ve desteğinin yerini tutamaz.

Bu noktada, çocuğumuzu gözlemlememiz ve davranışları ile bize verebileceği işaretleri yakından takip etmemiz çok önemlidir. Böylelikle ne yapmamız gerektiğine daha sağlıklı bir biçimde karar verebiliriz. Her şeyden önce ona mutlaka desteğimizi, sevgimizi ve yardımımızı sunmalıyız. Bunlar sayesinde içinde bulunduğu durumdan kurtulması çok daha kolay olacaktır.


Tüm alıntı yapılan kaynaklar, kalitelerini, güvenilirliklerini, güncelliklerini ve geçerliliklerini sağlamak için ekibimiz tarafından derinlemesine incelendi. Bu makalenin bibliyografisi güvenilir ve akademik veya bilimsel doğruluğa sahip olarak kabul edildi.


  • Irurtia, M.J., Avilés, J.M., Arias, V. y Arias, B. (2009). El tratamiento de las víctimas en la resolución de los casos de bullying. AMAzônica, 2(1): pp. 76 – 99.
  • Saiz, E. T. (2019). Las víctimas del “bullying”: el antes y el después del impacto agresivo. Indivisa: Boletín de estudios e investigación, (19), 113-133.
  • Díaz, A. D. C. R., & Moreu, Y. K. M. (2012). Bullying: un fenómeno por transformar. Duazary: Revista internacional de Ciencias de la Salud, 9(1), 98-104.

Bu metin yalnızca bilgilendirme amaçlı sunulmuştur ve bir profesyonelle görüşmeyi yerine geçmez. Şüpheleriniz varsa, uzmanınıza danışın.