Bireysel Farklılıkların Eğitimdeki Önemi

Bu yazımızda, bireysel farklılıkların öneminden bahsedeceğiz. Bu farklılıklar, eğitim potansiyeli üzerinde son derece etkili olduğu için göz önüne alınmalıdır.
Bireysel Farklılıkların Eğitimdeki Önemi

Son Güncelleme: 19 Eylül, 2020

Bireysel farklılıkların eğitici yanı, çeşitliliği kapsayan bir eğitime dayanır. Başka bir deyişle, her çocuk çok eşsiz olsa ve farklı yollardan öğrenebilse de, bu yöntem her öğrenci için olumlu sonuçlar doğurmaktadır.

Bu yüzden, bireysel farklılıklar önemlidir çünkü çocukların özel ihtiyaçlarıyla ilişkilidir. Bu ihtiyaçlar, eğitim sırasında öğretmenlerin göz önünde bulundurması gereken öğrenme hızı, bilişsel stiller ve motivasyon seviyeleri olabilir.

Bireysel farklılıklar nelerdir?

Genel anlamda, bireysel farklılıklar kişinin benliğiyle ilişkilidir. Eğitim anlamında ise, öğrencilerin kendilerine özgü öğrenme şekillerini ifade eder.

okulda eğitim

Sınıf içerisinde öğretmenler çeşitli karakterlere ve bireysel farklılıklara sahip öğrencilerle çalışırlar. Bu farklılıklardan bazıları aşağıdaki gibidir:

  • Karakter tipleri.
  • Öğrenme hızları.
  • Yetenekler ve yetersizlikler (motor, zihinsel, duyusal ve  karakter).
  • Ezberleme şekilleri.
  • Sosyal farklılıklar (sosyal olarak dezavantajlı çevre veya etnik ya da kültürel azınlık).
  • Farklı not alma şekilleri.
  • Ders çalışma stratejileri ve prosedürleri.
  • Diğerlerine oranla bazı derslere daha fazla ilgi.
  • Belirli bir derste veya konuda daha çok veya daha az beceri.
  • Öğrenmeye ilgi ve motivasyon seviyeleri.

Çeşitliliklere saygı duymanın eğitici değeri

Bireysel farklılıkların farkında olmak, eğitimde çok önemli bir unsurdur. Öncelikle, bireysel farklılıkları göz önüne aldığınızda çeşitliliklere saygı duyarak eğitim verirsiniz.

İkinci olarak, bu şekilde her öğrencinin ihtiyaçlarını ve potansiyelini göz önünde bulundurmuş olursunuz. Başka bir deyişle, çocuklara hepimizin farklı ve eşsiz olduğunu öğretmek önemlidir.

Herkesin öğrenmede ve bilgi edinmede kendi yolunu bulmasına olanak tanıyan da bu eşsizliktir. Ayrıca, hepimizin farklı olduğunu bilmek, sınıfta öğrencilere arkadaşlarının ne şekilde öğrendiğini anlama fırsatı sunar.

“Hepimiz aynı olmadığımız gibi; zihinlerimiz de birbirinden farklıdır. Başka bir deyişle, bir çan eğrisi üzerinde hepimiz belirli noktalar üzerinde durmayız. Göz ardı etmek yerine bu farklılıkları göz önünde bulundurduğumuzda eğitimden en etkili biçimde faydalanabiliriz.”

– Howard Gardner –

deney yapan çocuk

Eğitimcilerin bireysel farklılıklara ilişkin rolü: Eğitimin bireyselleştirilmesi

Öğrenciler arasındaki farklar göz önüne alındığında, öğretmenlerin rolü çok önemlidir. Eğitimciler, bireysel farklılıkları göz önünde bulundurarak aktiviteleri planlamalıdır.

Başka bir deyişle, öğretmenler öğrencilerinin ihtiyaçlarına uyum sağlayan eğitim yöntemleri ve stratejileri geliştirmelidir.

Bu yüzden, bireysel farklılıkları ele almak eğitimin bireyselleştirilmesini gerektirir. Öğrencilerin özel ihtiyaçlarını ve kişisel ve bağlamsal (aile, kültür ve ekonomik) durumlarını göz önüne almak önemlidir.

Aynı şekilde, bu tarzdaki öğretme şekli öğrencilerin sorunlarını çözmeyi de gerektirir. Böylece sorunlar çocukların akademik başarılarını etkilemez. Bu yüzden, eğitimi bireyselleştirmek öğrencilerin ihtiyaçlarına ve motivasyonlarına uygun seçenekler sunmayı içerir.

Bireyselleştirilmiş eğitim, karma eğitime ve çeşitliliğe dayalı bir perspektiftir. Böylece öğretmenler daha kapsamlı bir eğitim sunabilir.

Okullardaki eğitim projelerinin ve müfredatların eğitimcileri desteklemesi ve onlara yol göstermesi de önemlidir.


Tüm alıntı yapılan kaynaklar, kalitelerini, güvenilirliklerini, güncelliklerini ve geçerliliklerini sağlamak için ekibimiz tarafından derinlemesine incelendi. Bu makalenin bibliyografisi güvenilir ve akademik veya bilimsel doğruluğa sahip olarak kabul edildi.Bu metin yalnızca bilgilendirme amaçlı sunulmuştur ve bir profesyonelle görüşmeyi yerine geçmez. Şüpheleriniz varsa, uzmanınıza danışın.