Çocuk İçin Nafaka ve Hukuki Yönleri

2 Ekim 2019
Çocuk için nafaka ödemek, ilişkisinde sorunları olan her çocuklu çiftin karşı karşıya kaldığı bir durumdur. Çiftler ayrılmaya ya da boşanmaya karar verdiklerinde ne kadar nafaka vereceklerini belirlemeleri gereken bir noktaya gelirler. Peki çocuk için nafaka ödeme konusundaki hukuki parametreler nelerdir?

Çocuk için nafaka ödemek, biyolojik ya da koruyucu ailelerin çocuklarını finansal yönden desteklemek için uymaları gereken yasal bir zorunluluktur. Ayrılık ya da boşanma sonrası nafaka ödenmesine karar verildiğinde, bu nafaka her bir tarafın diğer partnere ve çocuğa karşı sorumluluğu haline gelir.

Taraflar ödenecek tutar ve ödeme biçimi konusunda ortak karara varabilirler. Çiftlerin mahkemeye başvurmaları gerektiği vakalar da görülebilir. Bugünkü yazımızda, ebeveynlerin yasal yükümlülüklerini daha iyi bir şekilde anlayabilmek adına çocuk için nafaka konusundaki temel prensipleri inceleyeceğiz.

Çocuk İçin Nafaka Ödemek Neleri Kapsar?

Çocuk için nafaka öderken kıyafet ya da yiyecekten fazlası göz önünde bulundurulur. Nafaka, çocuğun olmazsa olmaz tüm harcamalarını kapsar. Buna yemek, barınma, kıyafet, sağlık harcamaları ve bu gibi harcamaları sayabiliriz.

Ayrıca çocuklar reşit olana dek harcanacak eğitim masrafları için de nafaka ödenir. Hatta çocuğun eğitimi henüz tamamlanmamışsa, reşit olduktan sonra da eğitim için nafaka ödemesi yapılabilir.

Her gün yapılan temel harcamaların yanı sıra, başka günlük ya da periyodik harcamalar da olabilir. Bunlara bakıcı masrafı, yemekhane, kitap, üniforma masrafı gibi şeyleri sayabiliriz.

Bununla birlikte, önceden tahmin edilmesi mümkün olmayan planlanmamış masraflar da ortaya çıkabilir. Ebeveynler bu masrafları nafakadan bağımsız olarak düşünmelidirler.

Boşanma sonrası çocuk için nafaka ödemek

Çocukların Nafaka Ödemeleri İçin Ebeveynlerin Yapmakla Yükümlü Oldukları Şeyler

Ülkeden ülkeye değişebilen hukuk kurallarına göre, ebeveynler nafaka ödemeyi reddettikleri durumda dahi çocuklarını finansal yönden desteklemek zorundadırlar.

Ayrılık ya da boşanma durumunda hakim, biyolojik ya da manevi anne babanın, çocuklarının ihtiyaçlarını karşılamaları için ödemeleri gereken miktarı belirler. Bununla birlikte hakim, ödemelerin zamanında ve düzenli bir şekilde yapıldığından da emin olmalıdır.

Hakim bu karara varırken, ebeveynlerin ekonomik durumlarını ve çocuğun ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurur.

Kaç Yaşına Dek Çocuk İçin Nafaka Ödenir?

Bu konu her zaman kanunlarca net bir şekilde belirtilmez. 18 yaşın altındaki çocuklar hukuken kendi başlarına yaşayamadıkları ve ortada bir belirsizlik olmadığı sürece, nafaka ödemesi ile ilgili yasal olarak farklılıklar görülebilir.

Reşit olmayan çocuklara ebeveynleri tarafından nafaka ödenmesi zorunludur. Çocukların maddi ihtiyaçları karşılanmalı ve bakımları ile ilgilenilmelidir. Ebeveynler çocuklarının beslenmeleri, eğitimleri ve güvenli bir ortamda büyümelerinden sorumludurlar.

Çocukların 18 yaşın üzerinde oldukları durumlardaysa, çoğu ülkede çocuklar ekonomik olarak bağımsızlıklarını kazanana dek ebeveynlerin nafaka ödemeleri hukuken zorunludur. Tabii bunu dışında, ne zamana kadar nafaka ödeneceği net bir şekilde belli değildir.

Çocukların ekonomik bağımsızlıklarını kazandıklarının göstergelerinden biri işe girmeleridir. Çocuklar düzenli olarak maaş almaya başladıklarında ve bu maaş en az asgari ücret olarak ödenmeye başladığında, kendi masraflarını karşılayabilirler.

Çocuklar İçin Nafaka Öderken Doğru Miktara Nasıl Karar Verilir?

Nafakanın miktarı belirlenirken, iki temel durum göz önünde bulundurulur: Biyolojik ebeveynlerin geliri ve çocuğun ihtiyaçları. Eğer ebeveynler bir anlaşmaya varamazlarsa, nafaka miktarı ve nafakanın nasıl ödeneceğine hakim karar verir.

Annesinin avuttuğu çocuğa para uzatan baba

Kararlaştırılmış ya da zorunlu tutulmuş nafaka miktarı ebeveynlerin ikisinden biri tarafından ödenebilir. Ayrıca çocuğun velayeti alınarak ve evde bakımı üstlenilerek de çocuğun ihtiyaçları karşılanabilir.

Nafaka Miktarını Değiştirmek Mümkün Müdür?

Bazen ebeveynlerin zamanla ekonomik ya da bireysel durumlarında değişiklik olabilir. Böyle durumlarda, nafaka konusunda güncellemelere gidilebilir. Bunun için, yeni bir sözleşme yapılmalı ya da durumu hukuki yollarla çözmek için tekrar hakim karşısına çıkılmalıdır.

Bu sayede, hakim nafakanın miktarını artırabilir ya da azaltabilir. Bu değişiklikler, çocukların ihtiyaçları göz önünde bulundurularak yapılır. Tabii ki bununla birlikte biyolojik ya da manevi ebeveynlerin durumundaki değişiklikler de değerlendirilir.

Ebeveynler Nafaka Vermeyi Kabul Etmediklerinde Ne Olur?

Nafaka ödenmediği zaman bu durum yetkililere bildirilmelidir. Taraflar ziyaret ya da nafaka ile ilgili bir ihlal olduğu durumda, olayı rapor etmelidir. Çocuğun bakımıyla ilgili her durum rapor edilebilir. Yükümlülüklerin karşılanması için yetkili merciler gerekeni yapacaktır.

Ayrılık ya da boşanma sonrasında her daim hukuki yollara başvurmadan ortak bir karara varmanız önerilir. Eğer mümkünse, çocukların ve tarafların ihtiyaçları doğrultusunda mahkemeye başvurmadan durumu bir karara bağlamak herkes için en iyisi olacaktır.