Dini İnançlarımızı Çocuklarımıza Aktarmalı Mıyız?

Maneviyata ve dini değerlere önem verme kişisel ve içten gelen bir tercihtir. Peki ya konu dini inançlarımızı çocuklarımıza aktarmaya gelince ne kadar ileri gitmeliyiz?
Dini İnançlarımızı Çocuklarımıza Aktarmalı Mıyız?

Son Güncelleme: 31 Temmuz, 2019

Ebeveynlerin çocuklarına dini inançlarını aktarıp aktarmamaları gerektiği konusu gün geçtikçe tartışmalı bir hal alıyor. Geçmişte bu konunun tartışılması pek hayal edilemezdi. Çünkü inançlar sonraki nesile sıkı sıkıya ve doğrudan, yalnızca aileleri tarafından değil toplumun kendisi tarafından aktarılmaktaydı.

Fakat, günümüzde kolektif düşünce oldukça gelişti ve insan haklarını korumak üzerine gittikçe büyüyen bir ilgi ve bilinç oluştu. Bu da, çocuklarımıza dini inançlarımızı aktarmanın ne kadar doğru olduğu konusunda bir tartışma yarattı.

Bazı ebeveynler, dini inançları çocuklarına aktarmayı manevi bir yükümlülük olarak görürken bazıları ise bu durumun çocuklarının seçme özgürlüklerini kısıtladığını düşünmektedirler.

Çocuklara dini inançları aktarmanın yanlışları nelerdir?

Eğer ebeveyn çocuk ilişkilerinizi saygı çerçevesinde ilerletmek istiyorsanız, dini inançlarınızı çocuklarınıza aktarmak çocuk yetiştirme felsefenizle ters düşebilir.

İnanç her ne koşulda olursa olsun asla dayatılmamalı. Aksine, her insanın inançlarına ve görüşlerine saygı duymalıyız ve çocuklarımız bir istisna olmamalı.

Bazı dinlerin belli başlı öğretileri hayattaki çeşitli olguları yasak olarak görmekte. Fakat bu durum çocukların gelişimi için zararlı olabilecek bir takım sonuçlar doğurabilir.

Kişilik ve cinsellik gibi konulara kişinin özgürlüğüne son derece saygı duyularak yaklaşılmalıdır. Dahası, asla kınayıcı bir bakış açısıyla ele alınmamalıdır.

Zaman zaman, bazı dini inançlar çocukların özgüvenini zedeleyebilecek yetersizlik, suçluluk ve günahkarlık gibi duygular hissetmelerine sebep olabilir.

Aynı zamanda, yapılan bir takım araştırmalara göre çocuklara dini inançların körü körüne dayatılması onlarla olan ilişkilerimizde onarılamaz bazı hasarlara yol açabilir.

kutsal kitap okumak

Çocuklara dini inançları aktarmanın ne gibi faydaları vardır?

Öte yandan, maneviyata ve dini değerlere önem vermenin pek çok faydası da bulunmaktadır. Hatta, hangi inanç olduğu fark etmeksizin, inançlı kişilerin daha mutlu ve toplumla daha bütünleşmiş oldukları görülmüştür.

Dinlerin öğretmeye çalıştığı temel değerlerin çoğu yüksek ölçüde eğiticidir. Hemen hemen tüm dinler, başkalarının hayatına saygı duymak, iyi niyetli olmak ve şefkat göstermek gibi toplum yanlısı davranışları teşvik eder. Bu değerleri erken yaşta çocuklarımıza öğretmemiz çok önemlidir.

Dahası, dinler çocukların iyi olanı seçmelerini ve daha mutlu bireyler olmalarını sağlarlar. Bununla birlikte, yalnızca kişilerarası durumlarda değil daha geniş boyutta iyice düşünerek affetmemizi  teşvik ederler.

Affetmek, içimizde tuttuğumuz taktirde bize zarar verecek duygulardan kendimizi kurtarma biçimidir. Din, hayatı ve varoluşu daha farklı bir bakış açısıyla ele almamız konusunda araç görevi görür.

Son olarak, maneviyatın ve dini değerlere önem vermenin kişilik üzerine pek çok pozitif etkisi bulunduğu araştırmalarla kanıtlanmıştır:

  • İnançlı kişilerin daha güçlü kişilikleri ve yüksek özgüvenleri vardır.
  • Fiziksel ve mental olarak daha sağlıklılardır, uyuşturucu kullanma eğilimleri daha düşüktür ve daha kolay adapte olurlar. Hayatı umutla karşılarlar.
  • Hastalıkları daha kolay atlatıp   hastalık ve ölüm durumlarıyla daha kolay yüzleşirler.

Peki öyleyse ne yapmalıyız?

 • Çocuğunuzu bir baloncuğun içinde yetiştirmeyin. İnançlı olsanız da olmasanız da kişisel görüşlerinizi çocuklarınıza empoze etmeye çalışmayın ve bunun tek görüş olduğunu düşündürmeyin. Her insanın farklı görüşe sahip olabileceğini onlara öğretin.
 • Eğer ebeveynler olarak herhangi bir dine mensup değilseniz, bu konu hakkında konuşmak için çocuğunuzun size bu konu hakkında sorular sorduğu döneme kadar bekleyebilirsiniz. 
dua eden çocuklar
 • Öte yandan, eğer din hayatınızın önemli bir parçasını oluşturuyorsa çocuğunuzu da size katılması için davet edin. Unutmayın ki, çocuğunuz büyüyüp olgunlaştıkça kendi maneviyatlarına ve kişisel tecrübelerine göre kendi inançlarına sahip olacak.
 • İnanç konusunun tamamen kişisel olduğunu çocuklarınıza öğretin. Kendi araştırmalarını ve bunun doğrultusunda kendi seçimlerini yapmalarına izin verin. “Bu benim inancım ama farklı inançlara sahip insanlar da var. İnanç tamamen kişisel bir tercihtir.”
 • Çocuklarınızla birlikte onların fikirlerini keşfedin. Din konusu hakkında konuşurken, çocuklarınıza bu konu hakkında ne düşündüklerini ve konu ile ilgili fikirlerini sorun. Eleştirel düşünmelerini teşvik edin.
 • Çocuklarınıza onların sorularını cevaplama konusunda istekli olduğunuzu hissettirin. Çocuklarınıza sorgulama fırsatı vermeden düşüncelerinizi empoze ettirmeye çalışmayın. Eğer bir sorunun cevabını bilmiyorsanız bunu açıkça söyleyin ve cevabı birlikte arayın.
İlginizi çekebilir ...
Çocuklara Sabırlı Olmayı Öğretmek Neden Önemlidir?
Ben anneyim
sayfasında okuyun Ben anneyim
Çocuklara Sabırlı Olmayı Öğretmek Neden Önemlidir?

Çocuklara sabırlı olmayı öğretmenin neden önemli olduğu konusunda aklınızda soru işaretleri varsa, bu yazımızda sorularınızın cevaplarını alabilirs...


Tüm alıntı yapılan kaynaklar, kalitelerini, güvenilirliklerini, güncelliklerini ve geçerliliklerini sağlamak için ekibimiz tarafından derinlemesine incelendi. Bu makalenin bibliyografisi güvenilir ve akademik veya bilimsel doğruluğa sahip olarak kabul edildi.Ben Anneyim sayfasının içerikleri sadece eğitim ve bilgilendirme amaçlıdır. Hiçbir zaman bir profesyonelin teşhis, tavsiye veya tedavisinin yerine geçmezler. Herhangi bir şüpheniz varsa, güvenilir bir uzmana danışmak en iyisidir.