Okul Gezilerinde Yaşanılabilecek Olası Kazalar

20 Eylül 2019
Ne yazık ki kazalar da hayatın bir parçası ve çeşitli sebeplerden dolayı okul gezilerinde de kazalar yaşanabiliyor. Okul gezilerindeki kazalardan kimin sorumlu olduğunu öğrenmenizde fayda var.

Okul gezilerinde ne yazık ki ufak yaralanmalardan ciddi olaylara kadar bazı talihsiz kazalar yaşanabiliyor. Bu gibi kazalarda da sorumluluk meselesi ön plana çıkıyor. Bu kazaların sorumluları kim? Öğrenciler mi? Öğretmenler mi? Yoksa bu kaza, gezinin yapıldığı yerden mi kaynaklanıyor?

Bu eğitim merkezlerinin sahiplerinin ve çalışanlarının, okul gezilerinde yaşanabilecek kazaların ve çocukların yaralanmalarının önüne geçilmesi için ellerinden geleni yapmaları gerekir. Bu yazımızda, okul saatleri içerisinde yapılan aktivitelerden, müfredat dışı etkinliklerden ve ne tarzda okul gezileri yapıldığından bahsedeceğiz.

Ebeveynler çocuklarını okula bıraktıkları andan itibaren, okul sınırları içinde ve okul tarafından düzenlenen etkinliklerde çocuklar okul görevlilerin sorumluluğundadır.

Yapılan aktiviteler ve çocukların ara sıra tahmin edilemez davranışlarda bulunabilmeleri nedeniyle okul sınırları içerisinde kazalar sık sık yaşanabilir. Bu gibi durumlarda çocukların öğretmenlerinin gözetimi altında olmaları oldukça önemlidir.

Ne yazık ki, ilkokul, lise ya da üniversite fark etmeksizin, bazı kazalar da öğretmenlerin dikkatsizliğinden dolayı meydana gelebiliyor. Bu kazaların büyüklüğü gözetilmeksizin, ihmalkarlık konusunda kurumun hesap vermesi gerekiyor.

Okul gezilerinde yaşanan kazalarda kimin sorumlu olduğunu daha iyi bir şekilde anlayabilmek adına aşağıda bu konuyu daha kapsamlı bir şekilde inceleyeceğiz.

Okul Gezilerinde Kaza Riski

Bir okul gezisi düzenlendiğinde, bir kazanın meydana gelme riski, okul sınırları içerisinde bulunulan zamana göre çok daha fazladır.

Bu gezilerde okul sınırlarının dışına çıkıldığı için, ortaya çıkabilecek tüm durumları kontrol altına almak mümkün olmayabilir. Yolculuk ya da gerçekleştirilen etkinlikler sırasında çeşitli kazalar yaşanabilir.

Okul gezilerinde yaşanabilecek kazalar

Okul Gezilerinde Yaşanan Kazaların Sorumluluğu

Öğrenci sayısı fazla olduğunda, her çocukla ilgilenebilecek ve onlara göz kulak olacak sayıda öğretmen olmadığında, kazaların sonucunda yaralanma ya da sakatlanma ihtimali artar. Herhangi bir engeli olan öğrencilerin yer aldığı topluluklarda öğretmenlerin gözetimi çok daha önemli bir rol oynar.

Okul Gezilerinde Yaşanan Kazalarda Veliler Ne Yapabilirler?

Kaza durumunda veliler haklarını farklı şekillerde arayabilirler. Normal işleyişi takip ederek tazminat talep edebilirler. Bunun yanında, mahkemeye başvurmayı da tercih edebilirler. Bir devlet okulunun sorumluluğunda bir kaza gerçekleştiğinde bu ikinci yönteme başvurulabilir.

Hukuki Sorumluluk Talep Etme

Veliler görevi düzgün bir şekilde yerine getirmeme durumlarında, hem okul çalışanlarını hem de okul yönetimini hukuken sorumlu tutabilirler. Bu durumda öğretmenlerin, yöneticilerin ve çalışanların, kazayı önlemek için uygun ve gerekli her tedbiri aldıklarını kanıtlamaları gerekir.

Okul Gezisi Sırasında Yaşanan Kaza Sonucu Velilerin Hak Talep Etmesi Üzerine İki Vaka

Zihinsel engeli olan 16 yaşında bir genç kızın annesi doğa merkezine yapılan gezide yaşanan kaza üzerine tazminat talep eder.

Doğa yürüyüşü sırasında kız nehre düşer. Bunun sonucunda ciddi bir beyin hasarı yaşar ve boyun omurunda bir çatlak oluşur. Bu kaza sonucunda tetrapleji ve gözle görülür ciddi yaralanmalar meydana gelir.

Okul gezisiyle doğada gezen çocuklar

Mahkeme o gün çocuklardan sorumlu olan iki öğretmeni suçlu bulur. Aslında kazaya mahal veren, doğa merkezidir. Çünkü doğa merkezi çalışanları bu tehlikeyle ilgili öğretmenleri bilgilendirmemiştir.

Bundan dolayı, merkezin sahipleri suçlu bulunur. Merkez yaklaşık 1 milyon dolar tazminat ödemek zorunda kalır.

Hayvanat Bahçesi Gezisi

İkincisi de hayvanat bahçesinde gerçekleşen bir vaka. Bir aslan 4 yaşında bir çocuğa saldırır. Mahkeme bu kez, eğitim merkezini suçlu bulur.

Kazanın nedeninin, gezi boyunca çocuklardan sorumlu olan kişinin yeterince ilgili ve dikkatli olmaması olduğu belirtilir.

Bu durumda yine de hayvanat bahçesi yönetimi cezadan muaf olmaz. Hayvanat bahçesinin de suçlu olduğunun anlaşılması için, çocuğun yalnızca 4 yaşında olduğu göz önünde bulundurulur. Hayvanların olduğu bir ortamda, daha fazla önlem alınması ve çalışanların daha ilgili olması gerektiği belirtilir.