Çocuklara Prensiplerine Sadık Olmalarını Öğretin

12 Ocak 2020
Çocukluk ve ergenlikteki onaylanma ihtiyacı çocukların daha sonrasında pişman olacakları hatalar yapmalarına yol açabilir. Bundan dolayı prensiplerine sadık çocuklar yetiştirmek oldukça önemlidir.

Toplumsal yaşam bize aidiyet ve diğerleri tarafından onaylanma ihtiyacını dayatır. Bu her insanın deneyimlediği oldukça doğal bir süreçtir. Etrafımızdakilerle ilişki kurmak için öyle ya da böyle diğerlerine uyum sağlamamız gerekir. Fakat böyle bir ortamda çocuklarımıza çok küçük yaşlarda prensiplerine sadık ve değerlerine bağlı birer birey olmalarını öğretmemiz gerekir. Sonuçta, öz benliğinizden uzaklaşmanıza neden olabilecek sağlıklı bir ilişki olamaz.

Ergenlikte arkadaşlık ilişkilerinin her şeyden daha önemli olduğunu biliyoruz. Gençlerin kendilerini tanımlamasında akranları çok büyük bir önem teşkil eder. Fakat çok küçük yaşlardayken dahi çocukların uyum sağlama ve kabul görme konusunda baskı altında hissettiklerini gözlemleyebiliriz.

Bundan dolayı çocuklarınızla prensiplerine sadık olmaları hakkında ciddi bir konuşma yapmanız gerekir.

Prensiplerine Sadık Olmak Kendine Sadık Olmak Demektir

Bizi biz yapan, davranış ve arzularımızı tanımlayan, ne verip ne almak istediğimizi belirleyen prensiplerimizdir. Prensiplerimiz bize hayatta yol gösterir ve karar vermemiz gereken konularda pusula görevi görür. Öyle ya da böyle insanların bir şekilde kabul ettikleri bazı evrensel prensiplerin olduğu bir gerçek ve bu prensipler bizim kim olduğumuzu belirler.

Prensiplerine sadık çocuklar yetiştirmek

Ebeveynler olarak çocuklarımıza belirli değerleri öğretmekle yükümlüyüz. Çocukların neyin doğru ve neyin yanlış olduğunu ayırt etmelerinin yolu budur. Onlara iyi örnek olmaya çalışır ve topluma yararlı iyi insanlar olmaları için onlara elimizden geldiğince yardımcı oluruz.

“Çocuklar görmeyeceğimiz bir zamana ilettiğimiz canlı mesajlardır.”

-Neil Postman-

Çocukların sahip oldukları değerler onlara doğal olarak aileleri tarafından empoze edilir. Bunun yanında bazen hayat da onları bir sınava tabi tutabilir. Böyle durumlarda çocukların yeterince içselleştiremediği prensipler sarsılabilir.

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi çocuklarda kabullenme ve akranlarının olduğu bir gruba ait olma ihtiyacı çok ağır basar. Bundan dolayı da bazen daha sonrasında pişman olacakları kararlar verebilirler. Bu yüzden çocuklarımıza diğerlerinin ilgi ve takdirini kazanmaları için kendi prensiplerini hiçe saymamaları gerektiğini, kendilerine ihanet etmemelerinin önemini anlatmalıyız.

Çocuklara Prensiplerine Sadık Olmalarını Öğretmek

Kendine Saygı Duymak

Çocukların ve ergenlerin (bunun yanında bir de tabii ki yetişkinlerin) mutlu olmaları kendilerine duydukları öz saygıya bağlıdır. Çocuklarımıza kendi arzularına kulak vermeyi ve duygularını nasıl anlamlandırabileceklerini öğretmeliyiz.

Bu iki şeyi öğrendiklerinde hayatları onlar için çok daha kolay hale gelir. Ayrıca onlara her şeyden önce kendilerini koymalarının bencilce bir davranış olmadığını da öğretmeliyiz. Hatta esas önemli olan her şeyden önce kendini sevmektir.

Ebeveynler olarak görevimiz çocuklarımızın sağlıklı bir özgüvene sahip olmalarını sağlamaktır. Böylece birileri onlardan öz saygılarını bir kenara bırakmalarını istediğinde gözlerini dahi kırpmadan ne yapmaları gerektiğini bilirler.

Diğerlerine Saygı Duymak

Çoğu zaman çocuklar ve ergenler kendilerini taraf tutmaları gereken bir durumun içinde bulabilirler. Kurban ya da zorbanın yanında oldukları durumlar ortaya çıkabilir. Belki birileri bir sınıf arkadaşlarını eleştiriyor, onun canını yakıyor ya da ona şantaj yapıyor olabilir. Böyle durumlarda çocuklar da aynı şeyi yapmaları gerektiğine dair bir baskı hissedebilirler.

Ebeveynlerinin omzunda gezen çocuklar

Çocuklar çoğu kez reddedilme korkusuyla agresif hareketlere alet olabilirler. Bundan dolayı onlara prensiplerine sadık olmayı öğretmek oldukça önemlidir. İyilik, hoşgörü, birlik beraberlik ve empati gibi değerlere sahip çocuklar yanlış davranışlar karşısında dik durmayı başarabilirler. Agresif olayları kabul edilemez olarak görür ve bunlara dahil olmayı reddederler. Bunu yaparken yalnızca diğerlerine zarar vermemek gerektiğinin değil, aynı zamanda bunun kendilerinin nasıl bir insan olduklarını tanımladığının da bilincinde olurlar.

Dürüst Olmak

Çocuklar ergenlik çağına girerken pek çok konuda yalan söyleme ihtiyacı hissedebilirler. “Küçük yalanlar” söylemeye başlayabilir ya da ebeveynleriyle konuşurken bazı detayları atlayabilirler.

Öte yandan bu durum kimliklerini inşa ederken yaşadıkları doğal bir süreçtir. Fakat, ebeveynleri onlara dürüst olmanın önemini yeterince anlatamazsa işler çığırından çıkabilir.

Anne ve babaların görevi çocuklarına dürüst olmanın cesaret gerektiren bir iş olduğunu öğretmektir. Bazen yalan söylemenin onları beladan uzak tutacağını düşünebilirler. Fakat doğruyu söylememek uzun vadede yalnızca işleri kötüleştirir ve kişiyi dürüstlükten uzaklaştırır.

Öz saygı, diğerlerine saygı ve dürüstlük, prensiplerimize dair yalnızca birkaç örnek. Herkes karakterini inandığı değerler üstüne inşa eder. Ebeveynler olarak çocuklarımızın gelişim sürecinde onları değerler konusunda doğru bir şekilde yönlendirebilmeliyiz.

Çocuklarınıza öğrenilmesi gerekli olduğunu düşündüğünüz değerler konusunda yardımcı olun ve onlara prensiplerine sadık olmanın önemini anlatın. Bu sayede harika bireyler yetiştirebilir ve daha iyi bir gelecek için bir tohum da siz ekebilirsiniz.