Doğumda Lavman

20 Mart, 2019

Hamilelik sürecinde, aralarında doğumda lavman da dahil, anne adaylarının birçok soru ve endişeleri vardır.

Doğum vakti yaklaştığında anne adaylarının düşünceleri, doğumun nasıl gerçekleşeceğine olduğu kadar, diğer birçok şeyin arasında annenin risklerine, bebeğin sağlığına, mit ve inançlara da odaklanır.

Anne adaylarının doğum yapma konusundaki korkularından biri de lavman uygulamasıdır. Lavman işlemi, doğumda gerekli midir, gereksiz midir?

Lavman Nedir?

Kalın bağırsağı boşaltmak için anal kanala müshil ilacı enjekte edilmesi işlemidir. Yaklaşık 20 dakika içinde etkili olur.

Annelerdeki Endişeler

Bebek sahibi olmak üzere olan bir anne için endişelendirici pek çok şey vardır. Endişelerinden biri de doğum sırasındaki dışkılama ile ilgilidir.

Genelde doğumdaki kasılma sırasında ortaya çıkan basınçla beraber dışkı atılır.

Doğum sırasında yaşanan ve basit bir gerçek olan dışkılama, utanç verici ve rahatsız edici olabilir. (Normalde anneye yabancı olan) bir tıbbi personelin hayal edildiği bu senaryo, anne için gerçek bir stres kaynağı olabilir.

Her ne kadar genelde herkes doğum için hazırlanmış olsa da, muhtemel sonuçlar için hazırlıklı olmak istemek yine de normaldir. Çoğu anne adayı, doğumda lavman uygulamasının iyi bir seçenek olduğunu düşünmektedir.

Doğumun İlk Aşaması

Bebeği doğurma vakti geldiğinde, vücudun doğal olarak dışkılama ihtiyacını hissetmesi mümkündür.

Bu durum, doğumun ilk safhasında gerçekleşirse, sorun olarak görülmez. İlk kasılmalar, anneyi tuvalete gitmeye zorlar ve dışkılama normal yolla gerçekleşir.

Ek olarak, annenin düzenleyici bir dışkılama düzeni varsa, lavman gerekli değildir.

Doğumda lavman, uzun yıllardan beri yaygın olarak kullanılan bir uygulamadır.

Bebeğin doğum zamanı gelir gelmez yapılan lavman işlemi, sağlık merkezlerinde normal bir uygulamaydı.  Bunu esas olarak, enfeksiyonları önlemek için yapıyorlardı.

tuvalette oturan kadın

Bebeğin doğumunu yaparken kadının dışkılaması durumunda, bebeğin dışkı ile temas edeceğine ve böylece her ikisinin de enfeksiyon riski altında olacağına inanılıyordu.

Ayrıca, lavman uygulanmasının doğumu hızlandırdığını ve doğurma süresini azalttığını düşünüyorlardı.

Doğumda Lavman Ne Zaman Kullanılır?

  • Annenin kabız olması veya biriken dışkı miktarının yüksek olması durumunda doğum güçleşebilir.
    •  Bunu, belli bir tekniğin uygulanması yoluyla öğrenmek mümkündür. Doktor veya ebe içeride tutulan dışkıyı hissedebiliyorsa, lavman uygulaması önerilir.
  • Annenin dışkılamaktan korkması durumunda, doğumda lavman uygulaması önerilir. Bu durum, annede strese neden olur ve bu anı sakin bir şekilde geçirmesini de önler.

Bir kadın doğum uzmanı/jinekolog söylemediği sürece anne, lavmanın zorunlu olmadığını bilmelidir. Mümkün olduğu kadar bu konuda bilgi almaya çalışın.

Doğumun doğal bir olay olduğunu unutmamalısınız. Bu, hoş olmayan anların yaşanabileceği anlamına gelir, ancak bunlar tamamen normaldir.

Perine Tıraşı

Doğum sırasında lavman uygulaması ile birlikte, vajina çevresindeki tüylerin tıraş edilmesi de genelde yapılan bir işlemdir.

Tüylerin ortadan kaldırılmasının asıl nedeni, epizyotomi sırasında enfeksiyon riskinin azaldığını düşünmeleriydi.

Epizyotomi, perine bölgesinde vulvadan anüse kadar doktorun yaptığı bir kesiden oluşur.

Yırtılmayı önlemek amacıyla, doğum kanalını genişletmeyi sağlayan cerrahi bir uygulamadır. Aynı zamanda, hem anne hem de bebek için doğum sürecini kolaylaştırmayı amaçlamaktadır.

Hem lavman hem de perine tıraşı, epizyotomi ile ilgilidir. Son on yılda yapılan araştırmalar, bu üç uygulamanın gözden geçirilmesini ve daha az sıklıkla yapılmasını sağlamıştır.

Tartışmalar, söz konusu uygulamaların anne veya çocuk için büyük yararlar sağlamadığı yönündedir. Bu yöntemler, hastalıkları önlemezler, iyileşme sürelerini geliştirmezler ya da herhangi bir riski azaltmazlar.

Bu nedenle annenin, uygulamaların gerekli olup olmadığı hakkındaki kararını evde vermesi gerekir. Annenin, doğum sırasında kendisine refakat edecek uzmanlara itimadının tam olması gerekir. Bu, kendisini rahat ve güvende hissetmesine yardım edecektir.

  • Cuervo, Luis Gabriel & N Rodríguez, M & Delgado, Martha. (2000). Enemas during labor. Cochrane database of systematic reviews. [Online]. 3. CD000330. 10.1002/14651858.CD000330.
  • WHO recommendation on administration of enema for reducing the use of labour augmentation (May 2014). The WHO Reproductive Health Library; Geneva: World Health Organization.