Ergenler Arasında Siber Zorbalığın Artması

Teknolojinin gelişimiyle, şiddet unsurları da farklı şekillerde var olmaya başladı. Hatta sonraki yıllarda ergenler arasında siber zorbalığın ciddi derecede arttığını söyleyebiliriz.
Ergenler Arasında Siber Zorbalığın Artması

Son Güncelleme: 15 Ocak, 2020

Son yıllarda ergenler arasında siber zorbalığın tehlikeli bir derecede artış gösterdiği gözlemleniyor. Çocukları Kurtarın Vakfı’na göre, gençler arasında en yaygın görülen şiddet türü siber zorbalık. Amerika’da 2019 yılında orta okul ve lise öğrencilerinin %36.5’inin bu mağduriyeti yaşadığı belirtiliyor. Fakat bu veri neye dayanıyor?

Zorbalık hayatın hemen her yerinde karşımıza çıkabilecek bir şiddet türü. Toplumumuz sınıf içinde fiziksel, sözlü, psikolojik, sosyal ve cinsel şiddete karşı önlem alma ve müdahalede bulunmanın öneminin farkında. Fakat Bilgi ve İletişim Teknolojileri’ni de hesaba kattığımızda, çevrimiçi zorbalık konusunda da bir şeyler yapmamız gerekir.

“Toplum siber zorbalık konusunda bilinçlenmedikçe binlerce kurban sessizce acı çekmeye devam edecek.”

-Anna Maria Chavez-

Ergenler Arasında Siber Zorbalığın Artması

Çocukları Kurtarın Vakfı’nın şiddet üzerine yayınladığı yıllık raporunda siber zorbalık ile ilgili ilginç meselelere parmak basılıyor.

Siber zorbalığın artması
 • Rapora göre gençlerin %39.7’si çocukluk döneminde siber zorbalığa maruz kalıyor.
 • Araştırmaya katılan kızların %46.7’si siber zorbalığa maruz kalmış.
 • Erkeklerde ise bu oran %33.1.
 • Siber zorbalığa maruz kalanların %45.83’ü zorbalık yapan kişinin bir arkadaşları ya da onlarla aynı sınıfta olan biri olduğunu belirtiyor.

2019 raporunda 529.000 siber zorbalık vakası kaydedildi. Bu da ergenlerde siber zorbalığın ciddi derecede artış gösterdiğine işaret ediyor. 2016’da bu tarz bir zorbalığa maruz kalanların sayısı 82.000 idi.

Siber Zorbalığın Artışına Etki Eden Faktörler Nelerdir?

İnternetin Özellikleri

Çocuklar arasında siber zorbalığın nasıl bir şey olduğunu anlamadan önce üzerinde durmamız gereken başka ögeler de bulunuyor. Öncelikle, internet kullanımı toplumun vazgeçilmez alışkanlıklarından biri haline geldi. Özellikle gençler arasında internet kullanımı oldukça yaygın. Hatta verilere göre 10 ile 15 yaş arasındaki çocukların %94’ü internet kullanıyor.

Bilgi ve iletişim araçlarının gelişimi şu gibi durumları beraberinde getirdi:

 • İnternette anlık aksiyonlar alınabiliyor.
 • Her şey anında yayılıyor.
 • İnternet kullanımı oldukça kolay ve erişilebilir.
 • İnternette anonim kalmak mümkün.
 • Dünya çapında erişim sağlanabiliyor.

Bundan dolayı siber zorbalık geleneksel zorbalığa kıyasla çok daha kolay yapılabiliyor.

Bunun nedeni siber zorbalığın sadece okul sınırları içinde gerçekleşmemesi. Günün her anı ve her durumda siber zorbalık yapılabilir ve bu zorbalığa maruz kalınabilir.

Siber zorbalığın çocuklara etkisi

Ceza Almayacak Olma Düşüncesi

Siber zorbalıktaki bu artışı açıklayan bir diğer şey, birinin ekran başında siber zorbalık yaptığında ceza almasının pek mümkün olmadığını düşünmesi. Gençler çevrimiçi şiddetin ne olursa olsun kanunlarca cezalandırılabileceğini anlamalılar.

Siber zorbalığın artışında ebeveynlerin de rolü bulunuyor. Anne babaların çocuklarının teknoloji kullanımını düzgün bir şekilde kontrol etmemesi de bu şiddetin artışına neden oluyor.

Çoğu çocuk herhangi bir kısıtlama olmadan her türlü cihazı kullanabiliyor. Bunu yaparken internette dolaşmanın ya da sosyal medyada bir profil yaratmanın herhangi bir riski olabileceğinin farkında değiller.

Fakat tabii ki çocukların telefon ya da internet kullanmalarını kısıtlayamayız. Yapılması gereken, ebeveynlerin bazı kurallar koyması ve güvenli internet kullanımı için bir rehber oluşturmaları. Bundan dolayı, okullar ve aileler yeni jenerasyonları siber zorbalık ve internette işlenen diğer suçlarla ilgili bilinçlendirmeliler.


Tüm alıntı yapılan kaynaklar, kalitelerini, güvenilirliklerini, güncelliklerini ve geçerliliklerini sağlamak için ekibimiz tarafından derinlemesine incelendi. Bu makalenin bibliyografisi güvenilir ve akademik veya bilimsel doğruluğa sahip olarak kabul edildi.


 • Calmaestra, J., Escorial, A., García, P., Del Moral, C., Perazzo, C., y Ubrich, T. (2016). Yo a eso no juego. Bullying y cyberbullying en la infancia. Madrid: Save the Children.
 • Sanjuán, C. Violencia viral: análisis de la violencia contra la infancia y la adolescencia en el entorno digital. Madrid: Save the Children.

Bu metin yalnızca bilgilendirme amaçlı sunulmuştur ve bir profesyonelle görüşmeyi yerine geçmez. Şüpheleriniz varsa, uzmanınıza danışın.