Gençlerle İletişim Kurmak: Görevimiz Tehlike

23 Ekim 2019
Gençlerle iletişim kurmak oldukça karmaşık bir şey olsa da, bazen sizi inanılmaz derecede tatmin edebilir. Nasıl mı? Okumaya devam edin.

Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre, ergenlikteki bireyler (10 – 19 yaş arası) dünya nüfusunun yaklaşık 6’da 1’ini (1.2 milyar insan) oluşturuyor. Her bir genç bireyin özel ihtiyaçları var ve gençlerle iletişim git gide daha önemli bir konu haline geliyor.

Çoğu gencin sağlıklı olduğunu söyleyebiliriz fakat erken ölüm ve yaralanmaların da kayda değer bir boyutu olduğunu belirtmeliyiz. Gençlerle iletişime yönelik yenilikçi stratejiler oluşturmak hepimiz için oldukça önemli.

Gençlerle İletişim Kurmak

Gençlerle iletişim kurmak bazı zamanlar bizi aşan zorlayıcı bir şey olarak görülebilir. Fakat aynı zamanda oldukça tatmin edici olması da mümkün.

Ergenlik döneminde sağlıklı davranışların desteklenmesi ve gençleri sağlık sorunlarına karşı korumak için gerekli önlemlerin alınması, yetişkinlikte karşılaşılabilecek sağlık sorunlarının önüne geçilebilmesi adına önemli adımlardır.

Bu durum, ülkelerin geleceği ve gelişebilmeleri için de önem taşır. Dünya Sağlık Örgütü’nün araştırmalarına göre, ergenlik dönemi insan yaşamındaki en hızlı gelişim sürecidir.

Biyolojik olgunluk psikososyal olgunluktan önce ilerler. Ergenlik döneminde sunulan sağlık politikaları da bu yönde gelişmiştir.

-Dünya Sağlık Örgütü-

Gençlerle iletişim kurmanın zorluğu

Hala gelişimleri devam eden ve aileleri dışında da bir hayatları olmaya başlayan gençlik çağının başındaki bireyler özellikle daha kırılgan olabilirler. Ergenlikte yaşanan fiziksel ve duygusal değişimler, yalnızca bu dönemde değil, yetişkinlikte de sağlık açısından bazı sonuçlar doğurur.

Bazı Gelişmeler ve Yeni Zorluklar

Genç sağlığı ile ilgili gelişmelere rağmen, tatmin edici sonuçlar alabilmek için hala yenilikçi öneriler gerektiren zorluklar da yok değil. Bu bağlamda, gençlerle iletişim kurmak hayati derecede önem taşır.

Neler biliyoruz?

Bir yandan, iletişim dediğimiz şey ağaçta yetişmiyor ve belirli bir çerçevede gelişiyor. İletişim kurmak için bir takım yollar ve gözden geçirilmesi gereken şeyler var. Öte yandan, gençlerle iletişim kurmaya alışkınız. Bunun yanı sıra, onlarla iletişim kurarken geçmişe dönük bir duygusal yakınlık da kuruyoruz.

Gençlerin Bazı Özellikleri

Gençlerle daha iyi bir iletişim kurmaya çalışırken, onların çocuğumuz, yeğenimiz, torunumuz ya da manevi çocuğumuz olduklarını unutmamalıyız. Onlarla olan ilişkimiz öyle alelade bir ilişki değil, içinde çeşitli duyguları da barındıran bir ilişki.

Ergenlik hayatın hem o anı ve o yeri, hem yakın geleceği, hem de uzun vadede olacaklar için kafamızda soru işaretleri olan bir dönemidir. Bu anlamda, ergen bireylerin sorunlarıyla başa çıkabilmek için onlarla günlük olarak sağlıklı bir ilişki kurmalı ve sınırları çizerken tutarlı olmalıyız.

Bu dönem, gözlemleme, deneyim kazanma, arayışta olma, arzular ve karar alma üzerine ilgi ve merakın iyice arttığı bir dönemdir.

Mutlu bir şekilde annesiyle konuşan kız

Gençlerle İyi İletişim Kurmayı Sağlayacak Faktörler

  • Konuşurken uygun kelimeler kullanın ve vücut dilinize özen gösterin.
  • Fikirlerinizi sinirlenmeden ya da kavga etmeden savunun.
  • Gençlerin fikir ve ilgi alanlarını göz önünde bulundurun.
  • Her iki taraf için de mantıklı olacak şekilde uzlaşmaya varın.

Dinlemeyi bilmenin yanı sıra, bunu pratiğe dökebilmek de çok önemli.

Gençleri Dinleyip Dinlemediğinize Dair İşaretler

  • Onlar konuşurken bütün ilginiz onlarda olsun. Onlarla göz teması kurarak dinlediğinizi gösterin. Bunu vücut diliniz ve sözlü ifadelerinizle destekleyebilirsiniz.
  • Size anlattıkları şeylerdeki temel noktaları, onlar için önemli şeyleri tekrarlayın. Sizin de onların geçtiği yollardan geçtiğinizi anlamalarını sağlayın.
  • Onları dinlediğinizi göstermek ya da anlamadığınız bir noktayı açığa kavuşturmak için olmadığı sürece, laflarını kesmeyin.

Eğer bunlardan herhangi birini yapıyorsanız, iyi bir dinleyicisinizdir ve size anlatılanlara ilgi gösteriyorsunuzdur ki; bunlar iyi bir iletişimin başlangıç noktaları diyebiliriz. Özellikle ergenlik döneminde bunun önemi daha da net anlaşılıyor.

  • Organización Mundial de la Salud. (2014).
  • Luis Feduchi Benlliure. (2011). “El adolescente ante su futuro” Temas de Psicoanálisis, 2011.