Ergenlik Döneminde Kardeşlerin Etkisi

24 Kasım 2019
Ergenlik karmaşık bir süreçtir. Bu nedenle kardeşler arasında bazı sonuçlara neden olabilir.

Ergenlik döneminde kardeşlerin birbirine olan etkisi tartışılmaz bir gerçektir. Ergenliğin bir değişim süreci olduğu açıktır. Bu dönemde, aile arka plana atılırken arkadaş grubu hayatlarının en önemli noktası haline gelir.

Bu nedenle, kardeşlerin arasındaki ilişkinin eskisi kadar güçlü olmaması normaldir. Bir zamanlar hayatlarının önemli bir parçasını oluşturan kardeşler artık bir rahatsızlık sebebi veya tamamen bir yabancı haline gelmiştir. Kardeşler arasındaki ilişkinin gelişmesine yardımcı olmanın bu dönemdeki ilişkilerini büyük ölçüde etkileyeceğini söyleyebiliriz.

Kardeşler, doğumuna şahit olduğumuz, birlikte büyüdüğümüz, büyüdüğüne tanık olduğumuz ve hatta büyümesine yardım ettiğimiz kişilerdir. Bu nedenle, ebeveynler çocuklarına kardeşlerinin en iyi arkadaşı olmaları gerektiğini, birbirlerine hayatları boyunca kayıtsız şartsız destek olmalarını tekrar tekrar söylerler.

 “Sadece aynı genleri, evi veya ebeveynleri paylaşıyor olmak mucizevi bir şekilde yıkılmaz bir ilişki kurulacağı anlamına gelmez.”

Ergenlik döneminde kardeşler arasındaki ilişkiyi neler etkiler?

 • Her bir çocuğun farklı karakteri göz önüne alındığında aralarında iyi bir ilişkinin olup olmayacağını tahmin etmek zordur.
 • Aralarındaki yaş farkı. Bu fark ne kadar fazlaysa aralarında daha az birlik ve daha az ortak deneyim olacaktır.
 • Ebeveynlerin verdiği terbiye ve eğitim. Eğer ergenlik dönemindeki bir genç, kardeşine daha iyi davranıldığını hissederse ebeveynlerine karşı gücenebilir. Bu da birbirlerini birer rakip olarak görmelerine neden olabilir.
 • İlgi alanları. Zevkleri ve hobileri ne kadar ortaksa, aralarında o kadar sağlam bir bağlılık olacaktır.
beraber oynayan abi kardeş

Ergenlik döneminde beyin yapısının değişimi

 “Ergenlik, dejeneratif bir hastalığa benzerdir”

– Salvador Martínez, Alicante Nörobilim Enstitüsü Direktörü

Bu dönemde “beyin budaklanması” olarak bilinen durum gerçekleşir. Yaklaşık 12 ila 20 yaşlarında beyin, olgunlaşma sürecinden geçer. Bu süreç, kişisel deneyimlerle desteklenmesi gereken otokontrol ve bilişsel becerilerin son hallerini almasıyla sonlanır.

Bu nedenle, beyin fonksiyonel ve biçimsel değişimlerden geçer. Bu da, beyindeki bağlantıların kopması, oluşması ve yeniden birleşmesi ile sağlanır.

Kimlik arayışı

Ergenlik döneminde beynin yeniden yapılanmasına ek olarak:

 • Hormonal ve fiziksel değişiklikler.
 • Sosyal çevrenin ergen üzerindeki etkisi.
 • Anlam ve kimlik arayışı.
 • Kendi başlarına çözmeleri gereken yeni sosyal durumlar.

Tüm bu faktörlerin kesişimi, hem ergen hem de yakın çevresi tarafından anlaşılması güç duygusal değişikliklere neden olabilir. Ayrıca, aileden kendini soyutlamasının dışında kardeşleriyle olan ilişkilerinde de değişimler olabilir.

Eskiden suç ortağı ve oyun arkadaşı olan artık onun için bir stres ve sinir kaynağı olabilir. Bu da diğer kardeşin (genelde daha küçük olan) onun yokluğunu hissetmesine ve bu nedenle üzgün bir ruh haline girmesine sebep olabilir.

Ergenlik döneminde kardeşler arasında nasıl iyi bir ilişki kurulur?

Ergenlik döneminde kardeşler arasında iyi bir ilişki kurmanın en iyi yolu doğumdan itibarendir. Bu yüzden, kardeşler arasında ayrım yapmadan demokratik ve saygılı bir terbiye yöntemi kullandığınızdan emin olmalısınız. Böylece, çocuklar onları etkileyecek kararlarda mümkün olduğunca söz sahibi olabilirler.

Eğer bu kadarı tamamsa, bir diğer tavsiyemiz ise:

 • Ergen çocuğunuzu küçük kardeşiyle vakit geçirmeye teşvik edin. Kendi aktivitelerini etkilememesi şartıyla, ergen çocuğunuzu okul dışı aktivitelere kardeşiyle birlikte gitmeye veya siz yokken ona göz kulak olmaya yönlendirin.
 • Çocuğunuza, kardeşinin size ne ifade ettiğini gösterin. Böylece, onu bir rakip olarak görmesini engellemiş ve aralarında bir kardeş bağı oluşturursunuz.
 • Ona, kardeşine karşı davranışlarındaki küçük değişikliklerin onların arasındaki ilişkiyi iyileştirebileceğini hatırlatın.
kız kardeş abisiyle ders çalışıyor

 • Kardeşler arasında kıyaslama yapmayın. En önemlisi, hiçbir çocuğunuza diğerlerinden farklı davranmayın.
 • Ona problem çözmeyi öğretin. İsteklerine ve kararlarına saygı duyun. Ancak gerektiğinde sınırlar koymayı da bilin.
 • İkisine de ergenliğin ne olduğunu açıklayın: Çocukluktan yetişkinliğe geçiş ve beraberinde getirdikleri.