Decroly İlgi Alanı Merkezlerine Dair Her Şey

29 Haziran 2020
İnsanların bir şeyi öğrenmesi için onun çekici ve ilginç bir şekilde aktarılması gerekir. Bugünkü yazımızda, Decroly ilgi alanı merkezlerinin bunu nasıl başardığından söz edeceğiz.

Pedagog, psikolog ve doktor Ovide Decroly, 1871 senesinde Renaix, Belçika’da dünyaya geldi. Decroly ilgi alanı merkezleri onun pedagojik yaklaşımının bir parçasıydı. Çocukların ilgi alanlarına değer veren ve çocuklar da akılda bulundurularak organize edilen bir eğitim ihtiyacıyla ortaya çıktı.

Decroly Pedagojisi

Decroly’nin didaktik pedagojik gelişimi New School hareketiyle birlikte ortaya çıktı. 19. yüzyılda baş gösteren bu gelişim geleneksel öğretme yöntemlerini yenileştirmeye yönelik bazı prensipleri bir araya getirdi.

Decroly’nin eğitimsel yaklaşımı çocuklara ve onların kişiliklerine saygı duymaya dayanıyordu. Bu New School’un bazı temel prensipleri için de geçerliydi. Decroly eğitimin amacının çocukları daha özgür yaşamaya teşvik etmek olduğunu belirtiyordu.

Eğitimsel müdahalelerde bilimsel bir ispat gereği olduğunu dile getiriyordu. Bundan ötürü, iştiraklerini psikoloji ve biyoloji de dahil olmak üzere çocukluk ve topluma dair disiplinlere dayandırdı. Bu bilimlerin yardımıyla ilgi alanı merkezlerine dayandırdığı kendine has bir metodoloji geliştirmiş oldu.

Decroly ilgi alanı merkezi

Decroly İlgi Alanı Merkezi Nedir?

Decroly bu merkezlerin eğitimin ana motoru olduklarını dile getiriyordu. Ayrıca, çocukluğun özel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için mobil olmaları gerektiğinin altını çiziyordu.

Diğer bir deyişle, çocukların hem ilgi alanlarını hem de ihtiyaçlarını bilmek son derece önemliydi. Bu bilgiler ilgilerini çekebilmek ve öğrenmeye, bilgiye olan ilgililerini artırmak için kullanılıyordu.

Decroly’ye göre çocuklarda, ilgi alanı merkezlerinin dikkat etmesi gereken, dört temel ihtiyaç bulunuyordu:

  • Beslenme.
  • Soğuktan ve sert havadan korunma.
  • Tehlikeye ve düşmanlara karşı korunma.
  • Boş zamana sahip olma, kendini geliştirme, birliktelik duygusuyla hareket etme ve çalışma.

Yazar bu temel prensiplerin yanı sıra güneş, dinlenme ve karşılıklı yardımın da gereğinden söz ediyordu.

Ayrıca ilgi alanı merkezlerinde Decroly’nin “küreselleşme prensibi” dediği durum da söz konusuydu. Bu prensip okuma ve yazmaya da uygulanan didaktik bir prosedürden meydana geliyordu.

Bunun sonucunda da Decroly’nin küreselleşme prensibi çocukların etraflarındaki gerçekliği bir bütün olarak algılamasına dayanıyordu. Bundan ötürü, gerçekliğin hangi kısımlarının ilgilerini çektiği ve onları öğrenmeye nelerin teşvik ettiğini bilmek büyük önem taşıyordu. Buna önceki bilgi edinimlerine yatkınlık da dahil oluyordu.

Dolayısıyla, küreselleşmenin devreye girmesi için ilgi gerekiyor. Fakat ihtiyaç olmazsa ilgi de söz konusu olmaz. Bunu cebe attıysak, çevredeki uyaranların çocuk için öneminden bahsedelim. Uyaranlar da fiziksel, psikolojik ve sosyal gelişime oldukça önemli katkılar sağlarlar.

Decroly İlgi Alanı Merkezlerinin Organizasyonu: Decroly Triptik

Decroly öncelikle merkezlerin gerektiği gibi çalışması için sınıfların görece homojen olması gerektiğini belirtmiştir. Diğer bir deyişle, sınıftaki çocukların öğrenme hızları benzer olmalı, aynı yaş ve gelişim seviyesinde olmalılar. İkinci olarak da sınıflarda otuzdan fazla öğrenci bulunmamalıdır.

Ders araçları çizimleri

Ayrıca öğrenme merkezlerinde farklı fazlar yer almalı ya da üç tip egzersiz çerçevesinde organize edilmeli. Decroly Triptik denen bu fazlar şu şekildedir:

  • Gözlem. Çocukların duyularını uyandırmak için gözlem esastır. Ayrıca bu sayede çocuklar nesneler, varlıklar ve olaylarla temas kurabilirler. Bu yolla etraflarındaki bilgilerden yola çıkarak entelektüel aktivitelere dahil olurlar.
  • İşbirliği. Bu bir işbirliği ve fikirlerin koordine edilmesi sürecidir. Çocuklar, neden sonuç gibi zaman ve mekan boyutlarıyla ilişki kurmayı öğrenmelidir. Ayrıca bir şeyleri karşılaştırabilmeli, sınıflandırabilmeli, benzerlik ve farklılık kurabilmelidir.
  • İfade. Çocuklar öğrendiklerini iletişimde kullanabilmek adına kendilerini ifade edebilmelidir. Burada bahsedilen iki türlü ifade yöntemi bulunuyor: Somut ve soyut ifade. İlki el işi, çizim ve hatta müziği kapsıyor. İkincisiyse semboller ve kodlarla (harfler, numaralar, semboller vs.) düşüncelerin aktarılması demek oluyor.

Modern Eğitim Sisteminde Decroly İlgi Alanı Merkezlerinin Önemi

Öğretimi çocukların ilgi alanlarına göre düzenlemek son derece önemlidir. İlgi alanları çocukların ihtiyaçlarının birer ürünüdür.

Eğitimcilerin çocukların önceden edindikleri bilgileri de hesaba katmaları gerekir. Tüm bunlar Decroly’nin modern eğitim sistemine yaptığı katkılardandır.

İlgi alanı merkezleri çocukların ilgisini çeken ve temel ihtiyaçlarını karşılayan temalara odaklanır. Örneğin; dinlenme, eğlenme ya da aile ve doğa gibi çevreleriyle ilişki kurma ihtiyaçları.

İçeriği derslere ya da konulara bölmeye gerek kalmadan, bütüncül bir biçimde, merkezi bir çekirdek etrafında çalışma üniteleri sağlarlar.

Bu merkezlerde kişilik, mizaç, bilgi ve çevreyle temas ön plandadır. Tüm bunları dikkate almak eğitimi daha etkili bir hale getirmek için esastır.

  • Dubreucq-Choprix, F., & Fortuny, M. (1988). La escuela Decroly de Bruselas. Cuadernos de Pedagogía163, 13-18. Recuperado de https://www.ugr.es/~fjjrios/pce/media/7-LaEscuelaDECROLY.pdf
  • Gervilla Castillo,  A. (2006): Didáctica básica de la educación infantil: conocer y comprender a los más pequeños.  Editorial Narcea. Madrid.