Müzikal Nesnelerle Duygusal Bağlar Arasındaki İlişki

Müzikal nesnelerle duygusal bağlar arasında bir ilişki olup olmadığını hiç merak etmiş miydiniz? Bu yazımızda, bu konuyla ilgili yapılan bir araştırmadan bahsedeceğiz.
Müzikal Nesnelerle Duygusal Bağlar Arasındaki İlişki

Son Güncelleme: 17 Ekim, 2020

Yapılan araştırmaya göre, söz konusu anneler ve bebekleri olduğunda müzikal nesnelerle duygusal bağlar arasında bir ilişki var. Peki bu bağ nasıl oluşuyor? Aşağıda anlatacağız.

Bununla birlikte, bu bağa değinmeden önce önemli bir noktaya dikkat çekmeliyiz. Bu bağların oluşumu ve gelişimi, bebekler ve onlara bakım sağlayan asıl kişi arasındaki etkileşim türüne ve iletişime yüksek ölçüde bağlıdır. Özellikle de doğumdan sonraki ilk birkaç ay çok önemlidir.

“Dünyada kesilemeyen tek bağ, anne ve bebek arasındaki bağdır.”

– Anonim –

Duygusal bağlar ve müzikal nesneler arasındaki ilişki

Bebekler için marakas, bebek çıngırağı ve ksilofon gibi müzikal nesneler, bebeklerin bilişsel gelişimini uyarmak amacıyla sıklıkla kullanılan eğitici bir kaynaktır. Ancak günümüzde, bu kaynakların anne ve çocuk arasında anlamlı bir iletişim kurmak için de ideal olduğunu biliyoruz.

çıngıraklarla oynayan bebekler

Madrid Autonomous Üniversitesinde yapılan bir araştırma bunu ortaya koymuştur. Bu araştırmada, araştırmacılar bir dizi anne ve 2 aylık bebek arasındaki interaktif müzikal dinamiklerini araştırdı.

Bu gözlemler sırasında, üç boyut göz önünde bulunduruldu:

  • Ritmik ve metrik yapı.
  • Müzik organizasyonu.
  • Diğer müzikal parametreler.

Araştırmanın bulguları

Araştırmacılar, annelerin bebekleriyle etkileşimlerine bir tür müzikal nesne dahil etmelerinin fark yarattığını gözlemlediler.

Bu durumda bebekler daha aktif tepki verdi ve daha fazla ilgi gösterdi. Bu nedenle, aralarındaki iletişim daha fazla oldu ve bunun karşılığında anne ve bebek arasındaki duygusal bağlar güçlendi.

Araştırmacılar gözlemlerini tanıdık, günlük bir ortamda yaptılar. Dahası, annelere aldıkları müzikal nesneyi nasıl kullanacaklarına dair sadece tek bir gösterge verdiler.

Bu yüzden, dış etkenler tarafından koşullanmadan özgürce hareket edebiliyorlardı. Araştırma ekibi, doğal gözlemler dışında aşağıdaki noktaları da doğruladı:

“Anne, çok çeşitli müzikal kaynakları kullanarak bebekle maraka aracılığıyla iletişim kurmuştur. Bunlar arasında öne çıkan şey, annenin farklı sekanslar boyunca gittikçe karmaşıklaşan bir müzik organizasyonuna izin veren net bir ritmik ve metrik yapı oluşturmasıydı. Anne sonra yavaş yavaş yeni müzikal bileşenler eklemiş, ilk önerileri yeni bir şekilde yeniden yapılandırmış ve etkileşimli kaynakları değiştirmiştir.”

Bu bulgulardan sonra, araştırmacılar örnekleme tabanlarını genişletmek amacıyla araştırmaya devam ettiler. Aynı zamanda, 0 ile 3 yaş arasındaki çocuklarda da bu aynı davranışların görülüp görülmediğini incelemek istediler.

Bebeklerin gelişiminde müzikal nesnelerin önemi

Müzikal nesneler, bebek gelişimi için zengin ve uyarıcı bir ortam yaratılmasına olanak sağlar. Bu gelişim, duyusal, motor ve iletişim düzeyinde gerçekleşir.

bebeğiyle oynayan bebek

Çocuklar çok küçük yaşlarda müzikli oyuncaklarla ilişki kurmayı ve bunlara tepki vermeyi öğrenirler. Bu nedenle, yukarıdaki araştırmanın da doğruladığı gibi, bu nesneler anneler için çok yararlı olabilir çünkü annelerin yeni doğan bebekleriyle kurmaya çalıştıkları iletişimi desteklemek için bir araç görevi görürler.

Ve bu, güçlü, sağlıklı duygusal bağların oluşmasında olumlu bir etkiye sahip olabilir… Sağlıklı ve güçlü duygusal bağ, çocuğun genel gelişimi için temel niteliğindedir.

“Din ve meditasyon olmadan da yaşayabiliriz ancak insan sevgisi olmadan yaşayamayız.”

– Dalai Lama –

Kısacası, yapılan bu araştırmaya göre, duygusal bağlarla müzikal nesneler arasında pozitif bir ilişki olduğu sonucuna varabiliriz. Öyleyse, neden bu nesnelerden yararlanıp bebeğinizle etkileşim halindeyken bunları sık sık kullanmıyorsunuz?

Bir daha bebeğinizle iletişim kurmak üzereyken, bir çıngırak veya ses çıkaran başka bir oyuncak kullanın. Daha derin bir bağ kurmanıza ve birbirinizi daha iyi anlamanıza izin vereceğinin farkında olarak, bunu çocuğunuzla bağlantı kurmak için kullanın.


Tüm alıntı yapılan kaynaklar, kalitelerini, güvenilirliklerini, güncelliklerini ve geçerliliklerini sağlamak için ekibimiz tarafından derinlemesine incelendi. Bu makalenin bibliyografisi güvenilir ve akademik veya bilimsel doğruluğa sahip olarak kabul edildi.Bu metin yalnızca bilgilendirme amaçlı sunulmuştur ve bir profesyonelle görüşmeyi yerine geçmez. Şüpheleriniz varsa, uzmanınıza danışın.