Zorbalığa Karşı KiVa Metodu Nedir?

17 Mayıs 2020
Zorbalıkla mücadele etmek için, Finlandiya KiVa metodu adı verilen bir yöntem geliştirmiştir. Bu yazımızda, bu metoddan ve tacizle nasıl savaştığından bahsedeceğiz.

Kiva metodu, 7-15 yaş arasında çocukların zorbalığa uğramasını azaltmak amacıyla Finlandiya’nın oluşturduğu bir müfredattır.

Programda, bir okul yılı boyunca sınıf öğretmeni tarafından işlenen 10 adet ders bulunur. Ayrıca, öğrenme için sanal bir ortamı ve bilgisayar oyunlarını da içerir.

Zorbalık, kurbanlarında ciddi sonuçlar doğuran yaygın bir problemdir. Okullar, hem koruyucu hem de tepkisel ölçümleri uygulama konusunda teşvik edilmiştir. Böylece, var olan zorbalık durumları tespit edilir ve gelecek sorunlar önlenebilir.

Pek çok çocuk için, zorbalık devamlı tacizin uzun süren ve korkunç bir meselesidir. Bazen, yaralanmalar ve tükenmişlik de meydana gelebilir. En dayanıklı çocuklar bile, zorbalıkla mücadele ederken sorun yaşayabilir. Zorbalık ayrıca depresyon, anksiyete ve sağlık sorunlarına da yol açabilir.

Bununla mücadele edebilmek için, Finlandiya bu sorunu durdurmak amacıyla bir metod oluşturdu. Bu yazımızda size metod hakkında bilgi vereceğiz.

KiVa metodu nedir?

İlk olarak, Finlandiya’nın dünyadaki en başarılı eğitim sistemlerinden birine sahip olduğunu vurgulamak gerekir. Bu nedenle, okullarda zorbalık önleyici bir program oluşturulmasına öncülük etmeleri şaşırtıcı değildir.

KiVi olarak bilinen zorbalık karşıtı program, “tacize karşı olma” anlamına gelir. Finlandiya’daki Turku Üniversitesinden çıkan bir tehdit önleme projesidir. Günümüzde, dünya üzerinde pek çok üniversite bu metodu müfredatına eklemiştir.

Bu metod, derslere ek olarak öğretmenler ve ebeveynler için araçlar da dahil olmak üzere pek çok farklı kaynak içerir. Ayrıca, zorbalığa maruz kalmış çocukların özgüvenlerini yükseltmeye ve depresyonu azaltmaya da yardımcı olabilir.

yaşıtları tarafından zorbalığa maruz kalmak

KiVa metodu herkesin katılımını gerektirir

KiVa metodu, okulu ve ebeveynleri aktif olarak sisteme dahil eder. Birey, sınıf ve okul seviyelerindeki faktörleri belirlemek için çok katmanlı bir yaklaşım kullanır. Müfredat, sınıf öğretmenlerinin anlattığı 20 saatlik 10 dersten oluşur.

Her ders, bir ana fikir ve o konuyla ilgili bir kural etrafında şekillenir. Dersten sonra, sınıf bu kuralı bir sınıf ilkesi olarak benimser. Ardından, yıl sonunda, bütün öğrencilerin imzaladığı bir sözleşmede bütün kurallar bir araya getirilir.

Bir program, öğretmenlerin her konuya ne kadar zaman ayıracağı konusunda kılavuza sahiptir. Ayrıca, okulların her eğitim öğretim yılını konular çerçevesinde nasıl düzenleyecekleri konusunda esneklik hakkı vardır.

İlginç yönlerden bir tanesi, programın zorbalığa maruz kalan bir sınıf arkadaşı görüldüğünde nasıl davranılması gerektiğine odaklanmasıdır.

Öğretmenler her zaman yakında olmayabilir ve bu yüzden de yardım etmek her zaman mümkün olmayabilir. Ancak sınıf arkadaşları çoğu zaman birbirlerinin yanındadır.

“Okulda zorbalık yaptığınız çocuk, büyümüş ve hayatınızı kurtarabilecek tek cerrah olmuşsa?”

–Lynette Mather–

Bu sebeple, gerektiğinde harekete geçebilmeleri için çocukların bu durumdan haberdar olması son derece önemlidir. Böylece, zorbalığa son vermede yardımcı olabilirler.

Bu yöntem, bilgisayar oyunları ve simülasyonlar aracılığıyla akranlar arasında empati geliştirmeyi amaçlar. Ayrıca, belirli davranışların sebep olabileceği sonuçları görmeye olanak tanır.

Bu program, çocuklara belirli durumlarda ne yapacağını sorarak ve takvsiye alarak öğrencilere yardım eder. Çocuklar, zorbalık kurbanlarına karşı daha destekleyici olurlar ve empati kurabilirler.

konuşan çocuklar

KiVa metodunun zorbalığa karşı amaçları nelerdir?

Finlandiya, KiVa metodunu ülke çapında sanat okullarında kullanmaktadır. Metodun amacı zorbalığı ve mağduriyeti azaltmaktır. Ana hedefler aşağıdaki gibidir:

  • Grupların zorbalığı sürdürme üzerindeki rolü hakkında farkındalığı artırmak.
  • Mağdurlara karşı empatiyi artırmak.
  • Mağdurları desteklemek için stratejiler üretmek. Ayrıca, bu stratejileri kullanarak çocukların öz yeterliliğini artırmak.
  • Mağdur olan çocukların becerilerini artırabilmek.

Son olarak, KiVa metodu grup davranışlarındaki değişimlerin zorbalığı azalttığını düşünmektedir. Ödülü azalttığından, zorbalıkta da azalma meydana gelir. Benzer şekilde, bu metod erken yaşta bile empatinin çocukların sahip olabileceği en iyi becerilerden biri olduğunu gösterir. Empati ile, dünya daha iyi bir yer olabilir.