Sağlık Eğitimi Yaşam Tarzı Değişimi Hakkındadır

Günümüzde, sağlık eğitimi gelişti ve artık sadece hastalıkların önlenmesi ile ilgili değildir. Şimdi sağlıklı olmanın hem fiziksel hem de psikolojik olarak daha geniş bir anlamı var.
Sağlık Eğitimi Yaşam Tarzı Değişimi Hakkındadır

Son Güncelleme: 26 Kasım, 2019

Sağlık eğitimi yıllar içinde gelişmiştir. Artık hastalıkları önlemekle ilgili değildir, aynı zamanda sağlıklı yaşam tarzı değişikliklerini teşvik etmekle ilgilidir.

Günümüzde, sağlık eğitimi, herkes için fiziksel aktivitenin teşvik edilmesini, okulda sağlıklı öğle yemeklerini, daha az alkol alımını ve örneğin sigara içmeyi önlemeyi içerir.

İnsanları çevreleri hakkında eğitmeye odaklanır, bunlardan en iyi şekilde nasıl yararlanılacağını ve nasıl geliştirileceğini içerir.

Sağlık Eğitimi kavramı

Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) göre, sağlık eğitimi “bireylerin ve toplumların sağlıklarını iyileştirmelerine, bilgilerini artırmalarına veya tutumlarını etkilemelerine yardımcı olmak için tasarlanmış öğrenme deneyimlerinin bir birleşimidir”.

En önemlisi, asıl amacı, insanlara kendilerine nasıl bakacaklarını, aynı zamanda genel olarak nasıl daha sağlıklı olabileceklerini öğretmektir.

Sağlığımız çevremiz, sağlık sistemimiz ve ekonomik araçlarımızla bağlantılıdır. Bununla birlikte, yaşam tarzımız ve biyolojimizle de ilgilidir. Sağlık eğitimini pekiştirirken tüm bu faktörler dikkate alınmalıdır. Aynı şekilde, nihai amaç, günlük yaşamlarımıza daha sağlıklı alışkanlıklar kazandırmak olmalıdır.

Sağlık eğitimi önlemekle ve insanları, ailelerini, sosyal gruplarını vb. eğitmekle ilgilidir. Bu sadece hastalıkları önlemekle ilgili değil, aynı zamanda daha sağlıklı alışkanlıklar yaratmakla da ilgilidir.

Ayrıca bu, sadece okullarda değil, buna bağlı kurumlarda da eğitim yoluyla yapılabilir. Bu kurumlar, toplumların en iyi uygulamaları tamamlayacak ve pekiştirecek yetenekler kazanmaları ve bu yetenekleri geliştirmelerini sağlayacak etki alanları yaratmak üzerine çalışır.

sağlık eğitimi ve spor

Genel sağlık hizmetleri için Sağlık Eğitimi

Her şeyden önce, insanların sağlığını geliştirmek, hastalıkları önlemeyi ve sağlıklı alışkanlıkları teşvik etmeyi gerektirir.

Önleme

Bu, risk değerlendirmesi ve kontrolü yoluyla sağlıkla ilgili sorunlardan kaçınmayı amaçlar. Üç önleme düzeyi vardır:

  • Birincil önleme. Genel halk içindir ve önleme kampanyalarını içerir. Başka bir deyişle, sigara karşıtı reklamlar, aşı kampanyaları, kanser taramaları, cinsel eğitim ve hijyen eğitimini kapsar. Ayrıca, çevresel riskler, obeziteden kaçınmak için sağlıklı yeme alışkanlıkları, fiziksel ve zihinsel aktivite seansları ve dinlenmenin önemine de değinir.
  • İkincil önleme. Sorunların en kısa sürede çözülmesiyle ilgilidir. Herhangi bir sağlık sorununu erken evrelerde tespit etmeyi, çözümünü veya yayılmasını önleme yollarını belirlemeyi amaçlamaktadır. Erken taramayı ve tedavileri içerir.
  • Üçüncül önleme. Ana odağı terapi seansları ve rehabilitasyondur. Benzer şekilde, sosyal rehabilitasyonu da içerebilir.
parkta yoga yapan kadın

Sağlıklı alışkanlıkları teşvik etmek

Sağlıklı alışkanlıkları teşvik etmek, insanların daha sağlıklı yaşam biçimlerini benimsemelerine yardımcı olabilir. En önemlisi, temel amacı insanların sağlıklarının bir parçası olarak onun üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmalarına yardımcı olmaktır.

Sağlığın teşviği ve geliştirilmesi, insanların sağlığını ve yaşam kalitesini korumaya ve bundan faydalanmalarına odaklanan birçok sosyal ve çevresel aktivite ile yapılabilir. Bu sadece bir hastalığın sonrasında değil, aynı zamanda problemin kökenini tedavi etmekle de ilgilidir.

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, sağlığı geliştirme, sağlığın önemini vurgulamanın yanı sıra herkese sağlık eğitimi sağlamak için daha güçlü siyasi önlemlere dayanmaktadır. Aynı zamanda, toplulukları hedeflemesi ve sağlık merkezleri sağlaması gereken sağlıklı ve hassas kentsel planlama ile de ilgilidir.

sağlıklı beslenmek

Son düşüneceler

Sağlık eğitimi, mevcut tüm kurum ve kuruluşlarla birlikte tüm insanların katılımını gerektirir. Bu grup çalışması esastır.

Aynı şekilde, her ailenin evde iyi sağlık eğitimini teşvik etmesi ve her insanın kendi sağlığı için sorumlu olması gerekir. Okul sisteminin bu sağlık değerlerini desteklemesi ve pekiştirmesi de gerekmektedir.

Ayrıca, sağlık eğitimini faaliyetleri ve sosyal toplantıları aracılığıyla teşvik eden kuruluşlar da olmalıdır.


Tüm alıntı yapılan kaynaklar, kalitelerini, güvenilirliklerini, güncelliklerini ve geçerliliklerini sağlamak için ekibimiz tarafından derinlemesine incelendi. Bu makalenin bibliyografisi güvenilir ve akademik veya bilimsel doğruluğa sahip olarak kabul edildi.Bu metin yalnızca bilgilendirme amaçlı sunulmuştur ve bir profesyonelle görüşmeyi yerine geçmez. Şüpheleriniz varsa, uzmanınıza danışın.